مشتریان گرامی خواهشمند است جهت اخذ تأیید و خرید نهایی فرم خریداران را تکمیل نمایید.

دوشنبه ۹۹/۰۲/۱۵ اردیبهشت ماه

 

قیمت میلگرد کلاف (۵٫۵ و ۶٫۵)

ردیف ضخامت (mm) حالت واحد محل تحویل – بنگاه نوع محصول قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵.۵ کلاف (۱۰۰۸) کیلوگرم اصفهان-اصفهان آهن فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۵.۵ کلاف (۱۰۰۶) کیلوگرم اصفهان-سعادت فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۶.۵ کلاف (۱۰۰۸) کیلوگرم اصفهان-اصفهان آهن فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۶.۵ کلاف (۱۰۰۶) کیلوگرم اصفهان-اصفهان آهن فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۸ کلاف کیلوگرم اصفهان-اصفهان آهن فابریک تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۱۰ کلاف کیلوگرم اصفهان-اصفهان آهن آجدار تماس بگیرید
نامشخص

قیمت توری پرسی

ردیف ضخامت (mm) چشمه(cm) محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳.۵ ۴.۴ تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۳.۵ ۲.۲ تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۴ ۴.۴ تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت مش ساده

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل – کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲.۵ ساده تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۳ ساده تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۳ ۴ ساده تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۴ ۵ ساده تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص
۵ ۶ ساده تهران کیلوگرم تماس بگیرید
نامشخص

قیمت خاموت

  

ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز واحد نوع خاموت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ کیلوگرم ساده تماس بگیرید
نامشخص
۲ ۱۰ کیلوگرم مهندسی تماس بگیرید
ثابت
برچسب ها :