مشتریان گرامی خواهشمند است جهت اخذ تأیید و خرید نهایی فرم خریداران را تکمیل نمایید.

چهارشنبه

قیمت خرپا

ردیف ضخامت (mm) نوع محصول محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۸ϕ ۳ گرم نورد شیراز کیلو ۵۷,۸۵۰
۲ ۱۰ϕ ۳ گرم نورد شیراز کیلو ۵۷,۸۵۰
۳ ۱۲ϕ ۳ گرم نورد شیراز کیلو ۵۷,۸۵۰
۴ ۸ϕ ۳ خرپا پله (ارتفاع ۱۰ سانتی) شیراز کیلو ۵۷,۸۵۰
۵ ۸ϕ ۳ سرد شیراز کیلو ۵۶,۵۰۰