شنبه

اخبار لحظه ای

میلگرد جهان فولاد غرب: ۱۰ تومان افزایش نسبت به ساعاتی پیش

ورق اکسین: ۱۰ الی ۲۰ تومان افزایش نسبت به آخرین نرخ اعلامی

میلگرد جهان فولاد غرب: بدون تغییر

میلگرد سپهر ایرانیان: ۱۰ تومان افزایش نسبت به صبح

میلگرد ارگ تبریز:۵۰ تومان افزایش

میلگرد درپاد تبریز: بدون تغییر

میلگرد پرشین فولاد: بدون تغییر

میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه: بدون تغییرر

میلگرد ذوب‌آهن در بنگاه اصفهان: بدون تغییر

میلگرد نیک صدرای طوس: بدون تغییر

میلگرد سپهر ایرانیان: بدون تغییر

میلگرد ظفر بناب: بدون تغییر

میلگرد میلگرد حسن‌رود : ۱۰ تا ۱۵ تومان کاهش

میلگرد صبا فولاد زاگرس: بدون تغییر

میلگرد امیرکبیر خزر: بدون تغییر

میلگرد بافق یزد: ۲۰ تا ۳۰ تومان افزایش

میلگرد ایوان غرب: بدون تغییر

نرخ دلار بازار آزاد >> 5094 تومان

اخبار لحظه ای

۱۱:۴۷میلگرد آریان فولاد: بدون تغییر
https://esfahanahan.com/product/میلگرد-آریان-فولاد/
۱۱:۴۱میلگرد درپاد تبریز: بدون تغییر
https://esfahanahan.com/product/میلگرد-درپاد-تبریز/
۱۱:۲۹میلگرد پرشین فولاد: بدون تغییر
https://esfahanahan.com/product/میلگرد-پرشین-فولاد/
۱۱:۲۵میلگرد شمس سپهر: بدون تغییر
https://esfahanahan.com/product/میلگرد-شمس-سپهر/
۱۱:۲۲میلگرد شاهین بناب: بدون تغییر

asa

sadasdasdf

شنبه

چهارشنبه

۹:۲۶  به نام یگانــه پروردگار هستی‌بخش … خشنــودی خاطر، همنشین تک‌تک لحظه‌هایتان.

سه شنبه

با سلام ودرود فراوان روزی سرشار از مهربانی وپرخیر وبرکت را برایتان آرزومندیم …

دوشنبه

با سلام و وقت بخیر روز دوشنبه ای همراه با خیر و برکت را برایتان آرزو مندیم .

یکشنبه

ورق گالوانیزه کاشان در کارخانه، در مقایسه با دیروز بدون تغییر است.
۱:۳۷نرخ ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان، بدون تغییر اعلام شد.
۱:۳۲ورق سیاه کاویان، نسبت به آخرین نرخ اعلامی بدون تغییر است.
۱:۲۹نرخ ورق سیاه فولاد اکسین، بدون تغییر اعلام شد.
۱:۲۰ورق سیاه فولاد مبارکه در بنگاه اصفهان، نسبت به روز گذشته حدود ۱۰ تومان کاهش قیمت دارد.
۱:۰۸جهان فولاد غرب، میلگرد A3 و تیرآهن را بدون تغییر اعلام کرد.
۱:۰۵فولاد سیرجان، میلگرد A2 و A3 را ۷۰ تومان کاهش داد.
۱:۰۱ظفر بناب، میلگرد A2 و A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
۱۲:۵۳آریا ذوب، میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
۱۲:۴۷میلگرد A3 فولاد خراسان (نیشابور) ۲۵ تومان کاهش قیمت دارد.
۱۲:۴۱صدر فولاد لرستان، میلگرد A2 و A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
۱۲:۳۷فولاد شیراز، قیمت محصولات خود را بدون تغییر اعلام کرد.
۱۲:۳۲فولاد کاوه تیکمه داش، میلگرد A2 و A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
۱۲:۲۶نرخ میلگرد ذوب‌آهن در بنگاه اصفهان، نسبت به روز گذشته ۱۰ تومان کاهش دارد.
۱۲:۲۴میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، نسبت به روز گذشته حدود ۱۰ تومان کاهش قیمت دارد.
۱۲:۱۷درپاد تبریز، میلگرد A2 و A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
۱۲:۱۶ارگ تبریز، میلگرد A3 را ۱۰ تومان کاهش داد.
۱۲:۱۰فولاد نیک‌صدرای طوس، میلگرد A3 را ۱۰ تومان کاهش داد.
۱۲:۰۴فولاد گیلان (حسن‌رود)، میلگرد A2 و A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
۱۲:۰۲فولاد بردسیر کرمان، میلگرد A2 و A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
۱۱:۵۳پرشین فولاد، میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
۱۱:۴۶فولاد شاهرود، میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
۱۱:۴۴فولاد شمس سپهر، میلگرد A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
۱۱:۴۱نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان محصولات مفتولی، نسبت به روز گذشته بدون تغییر است.
۱۱:۲۱سیادن ابهر، میلگرد A2 و A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
۱۱:۱۰پروفیل Z ، در مقایسه با آخرین نرخ اعلامی بدون تغییر اعلام شد.
۱۱:۰۹قوطی و پروفیل در بازار اصفهان، نسبت به روز گذشته حدود ۱۰ تومان کاهش قیمت دارد.
۱۰:۴۹فولاد آناهیتا گیلان، میلگرد A2 و A3 را بدون تغییر اعلام کرد.
۱۰:۴۴نرخ نبشی و ناودانی در بنگاه اصفهان، نسبت به روز گذشته بدون تغییر است.
۱۰:۳۸پارس‌آرمان، میلگرد A2 را بدون تغییر اعلام کرد.