شنبه

سلام همراهان و همکاران و مشتریان گرامی…

پنج شنبه

اخبار لحظه ای

لحظه به لحظه با اخبار لحظه ای
 امروز : پنج‌شنبه ۱۳ تیر 

قوطی و پروفیل در بازار اصفهان:  ۳۰ الی ۵۰ تومان کاهش

۱۲ : ۲۷ : ۴۱

ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان: بدون تغییر

۱۲ : ۲۶ : ۰۴

ورق روغنی: بدون تغییر

۱۲ : ۲۵ : ۲۹

ورق گالوانیزه کاشان در کارخانه: بدون تغییر

۱۲ : ۲۴ : ۲۶

ورق سیاه کاویان: بدون تغییر

۱۲ : ۲۳ : ۵۷

ورق سیاه اکسین: بدون تغییر

۱۲ : ۲۳ : ۰۴

ورق سیاه مبارکه در بنگاه اصفهان: بدون تغییر

۱۲ : ۲۰ : ۰۱

ورق سیاه فولاد سبا در بنگاه اصفهان: بدون تغییر

۱۲ : ۱۹ : ۲۳

نرخ محصولات مفتولی، بدون تغییر

۱۲ : ۱۸ : ۲۷

میلگرد کیان کاشان : ۸۰ تومان افزایش

۱۲ : ۱۷ : ۴۹

میلگرد قزوین: ۳۰ تومان افزایش

۱۲ : ۰۸ : ۳۰

میلگرد ارگ تبریز: بدون تغییر

۱۱ : ۴۶ : ۲۶

میلگرد درپاد تبریز: بدون تغییر

۱۱ : ۳۷ : ۵۳

میلگرد جهان فولاد غرب: بدون تغییر

۱۱ : ۳۷ : ۱۷

میلگرد نورد فولاد گلستان : بدون تغییر

۱۱ : ۳۶ : ۳۹

میلگرد حسن‌رود : بدون تغییر

۱۱ : ۱۰ : ۲۰

میلگرد نیشابور: ۴۰ تومان افزایش

۱۱ : ۰۹ : ۳۸

میلگرد ظفر بناب: بدون تغییر

۱۱ : ۰۶ : ۵۸

 میلگرد ذوب آهن و نورد کرمان: بدون تغییر

۱۱ : ۰۴ : ۱۳

میلگرد بردسیر کرمان: بدون تغییر

۱۱ : ۰۰ : ۵۸

میلگرد آناهیتا گیلان: ۲۰ تومان افزایش

۱۰ : ۵۸ : ۴۰

میلگرد پرشین فولاد: بدون تغییر

۱۰ : ۵۶ : ۵۳

میلگرد هشترود (دقیقی) : بدون تغییر نسبت به سه شنبه

۱۰ : ۵۵ : ۳۵

میلگرد آذر فولاد امین: بدون تغییر

۱۰ : ۵۳ : ۱۱

میلگرد سپهر ایرانیان: اعلام شد

۱۰ : ۴۵ : ۰۳

میلگرد شاهرود:بدون تغییر

۱۰ : ۴۳ : ۰۴

میلگرد سیرجان حدید جنوب : ۲۰ تومان افزایش

۱۰ : ۴۰ : ۲۹

میلگرد امیرکبیر خزر: بدون تغییر

۱۰ : ۳۹ : ۱۶

میلگرد سیادن ابهر: بدون تغییر

۱۰ : ۲۱ : ۱۱

میلگرد راد همدان ، بدون تغییر

۱۰ : ۱۴ : ۲۱

نبشی و ناودانی در بازار اصفهان: بدون تغییر

۰۹ : ۳۵ : ۴۸

به نام خدا … صبح همراهان گرامی بخیر

اخبار لحظه ای

لحظه به لحظه با اخبار لحظه ای
 امروز : پنج‌شنبه ۱۳ تیر 

قوطی و پروفیل در بازار اصفهان:  ۳۰ الی ۵۰ تومان کاهش

۱۲ : ۲۷ : ۴۱

ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان: بدون تغییر

۱۲ : ۲۶ : ۰۴

ورق روغنی: بدون تغییر

۱۲ : ۲۵ : ۲۹

ورق گالوانیزه کاشان در کارخانه: بدون تغییر

۱۲ : ۲۴ : ۲۶

ورق سیاه کاویان: بدون تغییر

۱۲ : ۲۳ : ۵۷

ورق سیاه اکسین: بدون تغییر

۱۲ : ۲۳ : ۰۴

ورق سیاه مبارکه در بنگاه اصفهان: بدون تغییر

۱۲ : ۲۰ : ۰۱

ورق سیاه فولاد سبا در بنگاه اصفهان: بدون تغییر

۱۲ : ۱۹ : ۲۳

نرخ محصولات مفتولی، بدون تغییر

۱۲ : ۱۸ : ۲۷

میلگرد کیان کاشان : ۸۰ تومان افزایش

۱۲ : ۱۷ : ۴۹

میلگرد قزوین: ۳۰ تومان افزایش

۱۲ : ۰۸ : ۳۰

میلگرد ارگ تبریز: بدون تغییر

۱۱ : ۴۶ : ۲۶

میلگرد درپاد تبریز: بدون تغییر

۱۱ : ۳۷ : ۵۳

میلگرد جهان فولاد غرب: بدون تغییر

۱۱ : ۳۷ : ۱۷

میلگرد نورد فولاد گلستان : بدون تغییر

۱۱ : ۳۶ : ۳۹

میلگرد حسن‌رود : بدون تغییر

۱۱ : ۱۰ : ۲۰

میلگرد نیشابور: ۴۰ تومان افزایش

۱۱ : ۰۹ : ۳۸

میلگرد ظفر بناب: بدون تغییر

۱۱ : ۰۶ : ۵۸

 میلگرد ذوب آهن و نورد کرمان: بدون تغییر

۱۱ : ۰۴ : ۱۳

میلگرد بردسیر کرمان: بدون تغییر

۱۱ : ۰۰ : ۵۸

میلگرد آناهیتا گیلان: ۲۰ تومان افزایش

۱۰ : ۵۸ : ۴۰

میلگرد پرشین فولاد: بدون تغییر

۱۰ : ۵۶ : ۵۳

میلگرد هشترود (دقیقی) : بدون تغییر نسبت به سه شنبه

۱۰ : ۵۵ : ۳۵

میلگرد آذر فولاد امین: بدون تغییر

۱۰ : ۵۳ : ۱۱

میلگرد سپهر ایرانیان: اعلام شد

۱۰ : ۴۵ : ۰۳

میلگرد شاهرود:بدون تغییر

۱۰ : ۴۳ : ۰۴

میلگرد سیرجان حدید جنوب : ۲۰ تومان افزایش

۱۰ : ۴۰ : ۲۹

میلگرد امیرکبیر خزر: بدون تغییر

۱۰ : ۳۹ : ۱۶

میلگرد سیادن ابهر: بدون تغییر

۱۰ : ۲۱ : ۱۱

میلگرد راد همدان ، بدون تغییر

۱۰ : ۱۴ : ۲۱

نبشی و ناودانی در بازار اصفهان: بدون تغییر

۰۹ : ۳۵ : ۴۸

به نام خدا … صبح همراهان گرامی بخیر

پنج شنبه

 

اخبار لحظه ای

لحظه به لحظه با اخبار لحظه ای
 امروز : پنج‌شنبه ۱۳ تیر 

قوطی و پروفیل در بازار اصفهان:  ۳۰ الی ۵۰ تومان کاهش

۱۲ : ۲۷ : ۴۱

ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان: بدون تغییر

۱۲ : ۲۶ : ۰۴

ورق روغنی: بدون تغییر

۱۲ : ۲۵ : ۲۹

ورق گالوانیزه کاشان در کارخانه: بدون تغییر

۱۲ : ۲۴ : ۲۶

ورق سیاه کاویان: بدون تغییر

۱۲ : ۲۳ : ۵۷

ورق سیاه اکسین: بدون تغییر

۱۲ : ۲۳ : ۰۴

ورق سیاه مبارکه در بنگاه اصفهان: بدون تغییر

۱۲ : ۲۰ : ۰۱

ورق سیاه فولاد سبا در بنگاه اصفهان: بدون تغییر

۱۲ : ۱۹ : ۲۳

نرخ محصولات مفتولی، بدون تغییر

۱۲ : ۱۸ : ۲۷

میلگرد کیان کاشان : ۸۰ تومان افزایش

۱۲ : ۱۷ : ۴۹

میلگرد قزوین: ۳۰ تومان افزایش

۱۲ : ۰۸ : ۳۰

میلگرد ارگ تبریز: بدون تغییر

۱۱ : ۴۶ : ۲۶

میلگرد درپاد تبریز: بدون تغییر

۱۱ : ۳۷ : ۵۳

میلگرد جهان فولاد غرب: بدون تغییر

۱۱ : ۳۷ : ۱۷

میلگرد نورد فولاد گلستان : بدون تغییر

۱۱ : ۳۶ : ۳۹

میلگرد حسن‌رود : بدون تغییر

۱۱ : ۱۰ : ۲۰

میلگرد نیشابور: ۴۰ تومان افزایش

۱۱ : ۰۹ : ۳۸

میلگرد ظفر بناب: بدون تغییر

۱۱ : ۰۶ : ۵۸

 میلگرد ذوب آهن و نورد کرمان: بدون تغییر

۱۱ : ۰۴ : ۱۳

میلگرد بردسیر کرمان: بدون تغییر

۱۱ : ۰۰ : ۵۸

میلگرد آناهیتا گیلان: ۲۰ تومان افزایش

۱۰ : ۵۸ : ۴۰

میلگرد پرشین فولاد: بدون تغییر

۱۰ : ۵۶ : ۵۳

میلگرد هشترود (دقیقی) : بدون تغییر نسبت به سه شنبه

۱۰ : ۵۵ : ۳۵

میلگرد آذر فولاد امین: بدون تغییر

۱۰ : ۵۳ : ۱۱

میلگرد سپهر ایرانیان: اعلام شد

۱۰ : ۴۵ : ۰۳

میلگرد شاهرود:بدون تغییر

۱۰ : ۴۳ : ۰۴

میلگرد سیرجان حدید جنوب : ۲۰ تومان افزایش

۱۰ : ۴۰ : ۲۹

میلگرد امیرکبیر خزر: بدون تغییر

۱۰ : ۳۹ : ۱۶

میلگرد سیادن ابهر: بدون تغییر

۱۰ : ۲۱ : ۱۱

میلگرد راد همدان ، بدون تغییر

۱۰ : ۱۴ : ۲۱

نبشی و ناودانی در بازار اصفهان: بدون تغییر

۰۹ : ۳۵ : ۴۸

به نام خدا … صبح همراهان گرامی بخیر

شنبه

اخبار لحظه ای

میلگرد جهان فولاد غرب: ۱۰ تومان افزایش نسبت به ساعاتی پیش

ورق اکسین: ۱۰ الی ۲۰ تومان افزایش نسبت به آخرین نرخ اعلامی

میلگرد جهان فولاد غرب: بدون تغییر

میلگرد سپهر ایرانیان: ۱۰ تومان افزایش نسبت به صبح

میلگرد ارگ تبریز:۵۰ تومان افزایش

میلگرد درپاد تبریز: بدون تغییر

میلگرد پرشین فولاد: بدون تغییر

میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه: بدون تغییرر

میلگرد ذوب‌آهن در بنگاه اصفهان: بدون تغییر

میلگرد نیک صدرای طوس: بدون تغییر

میلگرد سپهر ایرانیان: بدون تغییر

میلگرد ظفر بناب: بدون تغییر

میلگرد میلگرد حسن‌رود : ۱۰ تا ۱۵ تومان کاهش

میلگرد صبا فولاد زاگرس: بدون تغییر

میلگرد امیرکبیر خزر: بدون تغییر

میلگرد بافق یزد: ۲۰ تا ۳۰ تومان افزایش

میلگرد ایوان غرب: بدون تغییر

نرخ دلار بازار آزاد >> 5094 تومان

اخبار لحظه ای

۱۱:۴۷میلگرد آریان فولاد: بدون تغییر
https://esfahanahan.com/product/میلگرد-آریان-فولاد/
۱۱:۴۱میلگرد درپاد تبریز: بدون تغییر
https://esfahanahan.com/product/میلگرد-درپاد-تبریز/
۱۱:۲۹میلگرد پرشین فولاد: بدون تغییر
https://esfahanahan.com/product/میلگرد-پرشین-فولاد/
۱۱:۲۵میلگرد شمس سپهر: بدون تغییر
https://esfahanahan.com/product/میلگرد-شمس-سپهر/
۱۱:۲۲میلگرد شاهین بناب: بدون تغییر

asa

sadasdasdf

شنبه