پنجشنبه

 

قیمت خاموت

ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز نوع خاموت واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 ساده کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۲ ۱۰ A2 مهندسی کیلوگرم ۴۰,۲۰۰

قیمت سیم مفتولی سیاه

ردیف ضخامت (mm) حالت وزن کلاف (kg) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۵ کلاف (تسمه) ۱۸ تا ۲۰ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۵۳,۰۰۰
۲ ۱٫۵ کلاف (فابریک) ۱۵ تهران کیلو ۵۳,۵۰۰
۳ ۲٫۵ کلاف (تسمه) ۲۰ تا ۲۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۵۳,۰۰۰
۴ ۱٫۵ کلاف فابریک (سلفون دار) ۱۵ تهران کیلو ۵۴,۰۰۰
۵ ۲٫۵ کلاف (فابریک) ۱۵ تهران کیلو ۵۳,۵۰۰
۶ ۲٫۵ کلاف فابریک (سلفون دار) ۱۵ تهران کیلو ۵۴,۰۰۰

قیمت زیگزاگ

ردیف حالت ضخامت (mm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ کلاف ۴٫۲ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۴۷,۵۰۰
۲ کلاف ۴٫۸ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۴۷,۵۰۰
۳ کلاف ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۴۷,۵۰۰
۴ شاخه (۵۵سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۴۷,۵۰۰
۵ شاخه (۶۵ سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۴۷,۵۰۰
۶ شاخه (۷۵ سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۴۷,۵۰۰

قیمت میلگرد کلاف در بنگاه اصفهان

ردیف ضخامت (mm) نوع محصول حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۵٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۸) بنگاه اصفهان آهن کیلو
۲ ۶٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۸) بنگاه اصفهان آهن کیلو
۳ ۵٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۶) بنگاه اصفهان آهن کیلو
۴ ۶٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۶) بنگاه اصفهان آهن کیلو
۵ ۸ فابریک کلاف بنگاه اصفهان آهن کیلو
۶ ۱۰ آجدار کلاف بنگاه اصفهان آهن کیلو

قیمت توری حصاری (فنس)

 

ردیف ضخامت (mm) چشمه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۲٫۲ ۶ تهران کیلو ۶۹,۰۰۰
۲ ۲٫۴ ۶ تهران کیلو ۶۹,۰۰۰
۳ ۲٫۵ ۵ تهران کیلو ۶۹,۰۰۰
۴ ۲٫۸ ۵ تهران کیلو ۶۹,۰۰۰
۵ ۳ ۵ تهران کیلو ۶۹,۰۰۰
۶ ۴ ۵ تهران کیلو ۶۹,۰۰۰

قیمت توری گابیون

 

ردیف ضخامت (mm) رنگ محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۶۰ سفید تهران متر مربع ۴۶,۵۰۰
۲ ۲ سفید تهران متر مربع ۵۸,۵۰۰
۳ ۲٫۵ سفید تهران کیلو ۶۹,۰۰۰
۴ ۳ سفید تهران کیلو ۶۷,۵۰۰

قیمت توری فرنگی

ردیف ابعاد (inch) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۵*۱۲۰ رول تهران رول ۹۵۰,۰۰۰
۲ ۱٫۵*۱۵۰ رول تهران رول ۱,۱۴۰,۰۰۰
۳ ۱٫۵*۱۸۰ رول تهران رول ۱,۳۰۰,۰۰۰

قیمت توری پرسی

 

ردیف ضخامت (mm) چشمه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۳٫۵ ۴٫۴ تهران کیلو ۵۳,۵۰۰
۲ ۳٫۵ ۲٫۲ تهران کیلو ۵۳,۵۰۰
۳ ۴ ۴٫۴ تهران کیلو ۵۳,۵۰۰

قیمت توری مرغی

ردیف عرض (cm) محل تحویل واحد قیمت وزن تولید کننده قیمت ( ریال)
۱ ۹۰*۳/۴ تهران رول ۴٫۸ کیلویی چین ۹۶۰,۰۰۰
۲ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ۶/۳ کیلویی چین ۱,۱۰۰,۰۰۰
۳ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ۷/۵ کیلویی ایران ۱,۲۵۰,۰۰۰
۴ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ۶/۵ کیلویی ایران
۵ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ۹/۵ کیلویی ایران

قیمت سیم مفتولی گالوانیزه

ردیف ضخامت (mm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۰٫۵ تهران کیلو
۲ ۰٫۷ تهران کیلو
۳ ۰٫۸ تهران کیلو
۴ ۰٫۹ تهران کیلو
۵ ۱ تهران کیلو
۶ ۱٫۲ (رابیتس‌بندی) تهران کیلو ۷۹,۰۰۰
۷ ۱٫۵ (اسکوپ) تهران کیلو ۷۹,۰۰۰
۸ ۲٫۲ تهران کیلو ۶۴,۵۰۰
۹ ۲٫۵ تهران کیلو ۶۴,۵۰۰
۱۰ ۳ تهران کیلو ۶۴,۵۰۰
۱۱ ۴ تهران کیلو ۶۵,۵۰۰

قیمت سیم مفتولی مسوار

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۲ شاخه تهران کیلو
۲ ۱٫۵ شاخه تهران کیلو
۳ ۲ شاخه تهران کیلو ۵۸,۰۰۰
۴ ۲٫۵ شاخه تهران کیلو ۵۵,۵۰۰
۵ ۳ الی ۸ شاخه تهران کیلو ۵۳,۵۰۰

قیمت سیم خاردار خطی

 

ردیف حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ رول تهران کیلو ۶۹,۰۰۰

قیمت سیم خاردار حلقوی

ردیف قطر حلقه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۶۰ تهران حلقه ۱,۱۳۵,۰۰۰
۲ ۹۰ تهران حلقه ۱,۲۸۵,۰۰۰

قیمت سیم خاردار حلقوی تبری

ردیف قطر حلقه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۶۰ تهران حلقه ۱,۱۳۵,۰۰۰
۲ ۹۰ تهران حلقه ۱,۳۰۵,۰۰۰

قیمت مش آجدار

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۸ آجدار تهران کیلو ۴۴,۰۰۰
۲ ۱۰ آجدار تهران کیلو ۴۳,۰۰۰
۳ ۱۲ آجدار تهران کیلو ۴۵,۰۰۰
۴ ۱۴ آجدار تهران کیلو ۴۶,۰۰۰

قیمت مش ساده

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۶ ساده تهران کیلو ۴۷,۳۰۰
۲ ۶ ساده اصفهان کیلو ۴۷,۳۰۰
۳ ۸ ساده تهران کیلو ۵۰,۵۰۰

قیمت تیر حصار یک سر خم (پایه فنس)

ردیف قطر (cm) نوع نوع محصول طول (m) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۵ نو گالوانیزه ۲٫۴۰ تهران شاخه
۲ ۵ دست دوم گالوانیزه ۲٫۴۰ تهران شاخه
۳ ۵ گالوانیزه ۲٫۴۰ تهران شاخه
۴ ۵ نو رنگ شده ۳ تهران شاخه ۴۵۰,۰۰۰
۵ ۵ دست دوم رنگ شده ۳ تهران شاخه

قیمت تیر حصار دو سر خم (پایه فنس)

 

ردیف قطر (cm) نوع نوع محصول طول (m) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۵ نو رنگ شده ۳ تهران شاخه ۵۳۰,۰۰۰
۲ ۵ دست دوم رنگ شده ۳ تهران شاخه ۵۰۰,۰۰۰

پنجشنبه

قیمت انواع لوله

قیمت لوازم داربست

ردیف نام محصول واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ H بست آهنگیر عدد کارخانه تهران ۱۴۷,۰۰۰
۲ بست داربستی سبک عدد کارخانه تهران ۸۵,۰۰۰
۳ رابط ۱۷ سانتی عدد کارخانه تهران ۵۴,۰۰۰
۴ بست داربستی سنگین عدد کارخانه تهران ۹۶۰,۰۰۰
۵ رابط ۲۰ سانتی عدد کارخانه تهران ۵۸,۰۰۰
۶ بست گردون عدد کارخانه تهران ۱۲۲,۰۰۰
۷ بست تک پیچ عدد کارخانه تهران ۵۹,۰۰۰
۸ مغزی داربست عدد کارخانه تهران ۳۱,۰۰۰

قیمت لوله گالوانیزه

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۲۱٫۳ ۲ ۶ ۶٫۹ کارخانه قزوین ۷۵,۰۰۰
۲ ۳/۴ ۲۶٫۷ ۲ ۶ ۸٫۶ کارخانه قزوین ۷۵,۰۰۰
۳ ۱ ۳۳٫۴ ۲ ۶ ۱۰٫۷ کارخانه قزوین ۷۵,۰۰۰
۴ ۱٫۱/۴ ۴۲٫۲ ۲ ۶ ۱۳٫۴ کارخانه قزوین ۷۵,۰۰۰
۵ ۱٫۱/۲ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۵٫۲ کارخانه قزوین ۷۵,۰۰۰
۶ ۲ ۶۰٫۳ ۲ ۶ ۱۸٫۹ کارخانه قزوین ۷۳,۰۰۰
۷ ۱/۲ ۲۱٫۳ ۲٫۵ ۶ ۸٫۲ کارخانه قزوین ۷۵,۰۰۰
۸ ۳/۴ ۲۶٫۷ ۲٫۵ ۶ ۱۰٫۳ کارخانه قزوین ۷۳,۰۰۰
۹ ۱ ۳۳٫۴ ۲٫۵ ۶ ۱۲٫۹ کارخانه قزوین ۷۳,۰۰۰
۱۰ ۱٫۱/۴ ۴۲٫۲ ۲٫۵ ۶ ۱۶٫۳ کارخانه قزوین ۷۳,۰۰۰
۱۱ ۱٫۱/۲ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۸٫۵ کارخانه قزوین ۷۳,۰۰۰
۱۲ ۲ ۶۰٫۳ ۲٫۵ ۶ ۲۳٫۱ کارخانه قزوین ۷۳,۰۰۰

قیمت لوله داربستی

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) واحد محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۴ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۵۱,۳۰۰
۲ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۱٫۹ ۶ ۱۲٫۵ کیلوگرم کارخانه/اصفهان
۳ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۳ ۶ ۱۶٫۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان
۴ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۷٫۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۵۰,۰۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۳ ۶ ۲۱ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۵۰,۰۰۰
۶ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۴ شاخه انبار/اصفهان ۷۶۰,۰۰۰
۷ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۷٫۲ شاخه انبار/اصفهان ۸۸۰,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۴۰

ردیف سایز (اینچ) طول شاخه (m) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) محل تحویل هر قطر بیرونی قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۶ ۲/۷۷ ۷/۵ تهران ۲۱/۳ ۱,۴۵۰,۰۰۰
۲ ۳/۴ ۶ ۲/۸۷ ۱۰ تهران ۲۶/۷ ۱,۶۵۰,۰۰۰
۳ ۱ ۶ ۳/۳۸ ۱۴ تهران ۳۳/۴ ۲,۲۰۰,۰۰۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۶ ۳/۵۶ ۱۸ تهران ۴۲/۲ ۲,۴۰۰,۰۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۶ ۳/۶۸ ۲۲ تهران ۴۸/۳ ۳,۲۰۰,۰۰۰
۶ ۲ ۶ ۳/۹۱ ۳۱ تهران ۶۰/۳ ۴,۶۰۰,۰۰۰
۷ ۱/۲ * ۲ ۶ ۵/۱۶ ۴۷ تهران ۷۳ ۶,۵۵۰,۰۰۰
۸ ۳ ۶ ۵/۴۹ ۶۴ تهران ۸۸/۹ ۸,۶۵۰,۰۰۰
۹ ۴ ۶ ۶/۰۲ ۹۳ تهران ۱۱۴/۳ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰

قیمت لوله صنعتی

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۲۱٫۳ ۲ ۶ ۵٫۷۱ اصفهان – کارخانه سپاهان ۵۱,۵۰۰
۲ ۱ ۳۳٫۴ ۲ ۶ ۹٫۳ اصفهان – کارخانه سپاهان ۵۱,۳۰۰
۳ ۳/۴ ۲۶٫۷ ۲ ۶ ۷٫۳ اصفهان – کارخانه سپاهان ۵۱,۵۰۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۴۲٫۲ ۲ ۶ ۱۱٫۶۹ اصفهان – کارخانه سپاهان ۵۱,۳۰۰
۵ ۲ ۶۰٫۳ ۲ ۶ ۱۷٫۲۵ اصفهان – کارخانه سپاهان ۵۱,۳۰۰

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۸۰

 

ردیف سایز (اینچ) طول شاخه (m) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) محل تحویل هر قطر بیرونی قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۶ ۳/۷۳ ۹ تهران ۲۱/۳ ۱,۶۵۰,۰۰۰
۲ ۳/۴ ۶ ۳/۹۱ ۱۳ تهران ۲۶/۷ ۱,۹۰۰,۰۰۰
۳ ۱ ۶ ۴/۵۵ ۱۹ تهران ۳۳/۴ ۲,۸۵۰,۰۰۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۶ ۴/۸۵ ۲۶ تهران ۴۲/۲ ۳,۲۰۰,۰۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۶ ۵/۰۸ ۳۲ تهران ۴۸/۳ ۵,۳۰۰,۰۰۰
۶ ۲ ۶ ۵/۵۴ ۴۴ تهران ۶۰/۳ ۶,۱۰۰,۰۰۰
۷ ۱/۲ * ۲ ۶ ۷/۰۱ ۶۸ تهران ۷۳ ۶,۱۰۰,۰۰۰
۸ ۳ ۶ ۷/۶۲ ۹۱ تهران ۸۸/۹ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۹ ۴ ۶ ۸/۵۶ ۱۳۰ تهران ۱۱۴/۳ ۱۵,۸۰۰,۰۰۰

قیمت لوله گازی روکار (سبک)

ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل تحویل وزن هر بسته (kg) تعداد شاخه در هر بسته وزن شاخه (kg) قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۲٫۶۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۲۷۰ ۱۶۹ ۸ ۵۷,۱۰۰
۲ ۳/۴ ۲٫۶۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۲۲۰ ۱۲۷ ۱۰٫۵ ۵۷,۱۰۰
۳ ۱ ۳٫۲۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۹۰۰ ۶۱ ۱۵٫۵ ۵۶,۵۵۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۳٫۲۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۲۰۰ ۶۱ ۲۱ ۵۶,۵۵۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۳٫۲۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۴۰۰ ۶۱ ۲۵ ۵۶,۵۵۰
۶ ۲ ۳٫۶۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۲۰۰ ۳۷ ۳۳ ۵۶,۵۵۰

قیمت لوله گازی توکار (API)

 

ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل تحویل وزن هر بسته (kg) تعداد شاخه در هر بسته قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۲٫۸ ۸ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۳۰۰ ۱۶۹ ۵۸,۴۰۰
۲ ۳/۴ ۲٫۹ ۱۰٫۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۳۰۰ ۱۲۷ ۵۸,۴۰۰
۳ ۱ ۳٫۴ ۱۵٫۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۹۵۰ ۶۱ ۵۷,۹۰۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۳٫۶ ۲۱ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۲۵۰ ۶۱ ۵۷,۹۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۳٫۷ ۲۵ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۵۵۰ ۶۱ ۵۷,۹۰۰
۶ ۲ ۳٫۹ ۳۳ ۶ اصفهان – کارخانه سپاهان ۱۲۵۰ ۳۷ ۵۷,۹۰۰

قیمت لوله مبلی

ردیف سایز لوله (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ ۰٫۷ ~ ۲ ۶ تهران ۷۰,۵۰۰
۲ ۱۳ ۰٫۷ ~ ۲ ۶ تهران ۶۶,۲۰۰
۳ ۱۶ ۰٫۷ ~ ۲ ۶ تهران ۶۵,۷۰۰
۴ ۱۸ ۰٫۷ ~ ۲ ۶ تهران ۶۵,۵۰۰
۵ ۲۰ ۰٫۷ ~ ۲ ۶ تهران ۶۵,۵۰۰

قیمت قوطی و پروفیل

قیمت قوطی

ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۲۰*۱۰ ۲ ۶ ۵٫۷ اصفهان کارخانه ۵۴,۰۰۰
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ ۹٫۵ اصفهان کارخانه ۵۳,۰۰۰
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ ۱۱٫۵ اصفهان کارخانه ۵۳,۰۰۰
۴ ۴۰*۲۰ ۲ ۶ ۱۱٫۵ اصفهان کارخانه ۵۳,۰۰۰
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۷٫۷ اصفهان کارخانه ۵۳,۲۰۰
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۵۳,۰۰۰
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۵۳,۰۰۰
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۵۳,۰۰۰
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۷ اصفهان کارخانه ۵۳,۰۰۰
۱۰ ۸۰*۴۰ ۲ ۶ ۲۳ اصفهان کارخانه ۵۳,۰۰۰
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۵۳,۰۰۰
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۰ اصفهان کارخانه ۵۱,۷۰۰
۱۳ ۳۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۲ اصفهان کارخانه ۵۱,۵۰۰
۱۴ ۴۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۵۱,۵۰۰
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲٫۵ ۶ ۱۵ اصفهان کارخانه ۵۱,۵۰۰
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۱۹ اصفهان کارخانه ۵۱,۵۰۰
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲٫۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۵۱,۵۰۰
۱۸ ۶۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۴ اصفهان کارخانه ۵۱,۵۰۰
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲٫۵ ۶ ۳۸ اصفهان کارخانه ۵۱,۵۰۰
۲۰ ۸۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۹ اصفهان کارخانه ۵۱,۵۰۰
۲۱ ۱۰۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۳۳ اصفهان کارخانه ۵۱,۵۰۰
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲٫۵ ۶ ۴۲ اصفهان کارخانه ۵۱,۵۰۰
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲٫۵ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۵۱,۵۰۰
۲۴ ۴۰*۸۰ ۳ ۶ ۳۴ اصفهان کارخانه ۵۱,۵۰۰
۲۵ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۴۱ اصفهان کارخانه ۵۱,۵۰۰
۲۶ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۳۹ اصفهان کارخانه ۵۱,۵۰۰
۲۷ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ ۵۱ اصفهان کارخانه ۵۱,۵۰۰
۲۸ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۵۶ اصفهان کارخانه ۵۱,۵۰۰
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۳۶ اصفهان کارخانه ۵۰,۰۰۰
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۴۷ اصفهان کارخانه ۵۰,۰۰۰

قیمت پروفیل گالوانیزه

 

ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۸٫۲ کارخانه قزوین ۷۶,۰۰۰
۲ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۶٫۲ کارخانه قزوین ۷۶,۰۰۰
۳ ۴۰*۸۰ ۲ ۶ ۲۴٫۴ کارخانه قزوین ۷۶,۰۰۰
۴ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۴٫۴ کارخانه قزوین ۷۶,۰۰۰
۵ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۸٫۵ کارخانه قزوین ۷۶,۰۰۰
۶ ۸۰*۸۰ ۲ ۶ ۳۲٫۵ کارخانه قزوین ۷۶,۰۰۰
۷ ۲۰*۲۰ ۲٫۵ ۶ ۱۰٫۲۵ کارخانه قزوین ۷۴,۰۰۰
۸ ۴۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۰٫۲۵ کارخانه قزوین ۷۴,۰۰۰
۹ ۴۰*۸۰ ۲٫۵ ۶ ۳۰٫۵ کارخانه قزوین ۷۴,۰۰۰
۱۰ ۶۰*۶۰ ۲٫۵ ۶ ۳۰٫۵ کارخانه قزوین ۷۴,۰۰۰
۱۱ ۷۰*۷۰ ۲٫۵ ۶ ۳۵٫۶ کارخانه قزوین ۷۴,۰۰۰
۱۲ ۸۰*۸۰ ۲٫۵ ۶ ۴۰٫۶ کارخانه قزوین ۷۴,۰۰۰

قیمت قوطی ستونی

ردیف سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۴۰*۱۴۰ ۴ ۱۲ ۲۰۰ کارخانه اصفهان ۵۰,۰۰۰
۲ ۱۴۰*۱۴۰ ۳٫۸ ۱۲ ۱۸۸ کارخانه اصفهان ۵۰,۰۰۰
۳ ۱۴۰*۱۴۰ ۳٫۵ ۱۲ ۱۷۵ کارخانه اصفهان ۵۰,۰۰۰
۴ ۱۴۰*۱۴۰ ۳ ۱۲ ۱۴۸ کارخانه اصفهان ۵۰,۰۰۰
۵ ۱۴۰*۱۴۰ ۲٫۸ ۱۲ ۱۴۰ کارخانه اصفهان ۵۰,۰۰۰
۶ ۱۴۰*۱۴۰ ۲٫۶۵ ۱۲ ۱۳۰ کارخانه اصفهان ۵۰,۰۰۰

قیمت قوطی صنعتی با ورق روغنی

ردیف سایز ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۰*۱۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۷۰,۵۰۰
۲ ۲۰*۱۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۶۵,۵۰۰
۳ ۲۰*۲۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۶۵,۵۰۰
۴ ۳۰*۲۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۶۵,۵۰۰
۵ ۳۰*۳۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۶۵,۵۰۰
۶ ۴۰*۲۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۶۵,۵۰۰
۷ ۴۰*۴۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۶۵,۵۰۰
۸ ۵۰*۵۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۶۵,۵۰۰
۹ ۶۰*۴۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۶۵,۵۰۰
۱۰ ۶۰*۶۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۶۵,۵۰۰
۱۱ ۸۰*۴۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۶۵,۵۰۰

قیمت پروفیل آبرو

 

ردیف نوع پروفیل ارتفاع (Cm) ضخامت (mm) طول (m) وزن شاخه (kg) محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ یک طرفه ۱۸ ۳ ۶ ۹۰ کارخانه اصفهان ۵۱,۰۰۰
۲ دو طرفه ۱۸ ۳ ۶ ۱۱۵ کارخانه اصفهان ۵۱,۰۰۰

قیمت پروفیل Z (زد)

ردیف ارتفاع زد (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۶ ۳۰ کارخانه اصفهان
۲ ۱۸ ۲٫۵ ۶ ۳۸ کارخانه اصفهان ۴۹,۵۰۰
۳ ۲۰ ۲٫۵ ۶ ۴۱ کارخانه اصفهان ۴۹,۷۰۰
۴ ۲۲ ۲٫۵ ۶ ۴۳ کارخانه اصفهان ۴۹,۷۰۰
۵ ۱۸ ۳ ۶ ۴۶ کارخانه اصفهان ۴۹,۵۰۰
۶ ۲۰ ۳ ۶ ۴۹ کارخانه اصفهان ۴۹,۷۰۰
۷ ۲۲ ۳ ۶ ۵۲ کارخانه اصفهان ۴۹,۷۰۰

قیمت پروفیل C (سی پرلین)

 

ردیف ارتفاع (mm) ضخامت (mm) طول (m) وزن شاخه (kg) محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۱۶۰ ۳ ۶ ۴۲ کارخانه اصفهان ۴۹,۷۰۰
۲ ۱۸۰ ۳ ۶ ۴۵ کارخانه اصفهان ۴۹,۷۰۰
۳ ۲۰۰ ۳ ۶ ۴۸ کارخانه اصفهان ۴۹,۷۰۰
۴ ۲۲۰ ۳ ۶ ۵۱ کارخانه اصفهان ۴۹,۷۰۰
۵ ۲۴۰ ۳ ۶ ۵۵ کارخانه اصفهان ۴۹,۷۰۰

قیمت پروفیل درب و پنجره

 

ردیف نوع پروفیل کد محصول ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ پروفیل لنگه دری ۵۰۸ ۲ ۶ ۱۴٫۸ کارخانه / اصفهان ۵۳,۰۰۰
۲ پروفیل لنگه دری ۵۰۸ ۲ ۶ ۱۴٫۸ انبار / اصفهان ۵۴,۵۰۰
۳ پروفیل سپری ۵۰۷ ۲ ۶ ۱۴٫۸ کارخانه / اصفهان ۵۳,۰۰۰
۴ پروفیل سپری ۵۰۷ ۲ ۶ ۱۴٫۸ انبار / اصفهان ۵۴,۵۰۰
۵ پروفیل چهارچوبی ۵۰۹ ۲ ۶ ۱۴٫۸ کارخانه / اصفهان ۵۳,۰۰۰
۶ پروفیل چهارچوبی ۵۰۹ ۲ ۶ ۱۴٫۸ انبار / اصفهان ۵۴,۵۰۰
۷ چهارچوب فلزی ساده ۱ , ۸۶ ۲ ۶٫۶ ۲۴ کارخانه / اصفهان ۵۳,۰۰۰
۸ چهارچوب فلزی فرانسوی ۱۱ , ۸۶ ۲ ۶٫۶ ۲۶ کارخانه / اصفهان ۵۳,۰۰۰
۹ چهارچوب فلزی فرانسوی ۱۱ , ۸۶ ۲ ۶٫۶ ۲۶ انبار / اصفهان ۵۴,۵۰۰
۱۰ چهارچوب فلزی نگینی ۲ ۶٫۶ ۳۰ کارخانه / اصفهان ۵۳,۰۰۰

پنجشنبه

قیمت انواع ورق

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

 

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۳ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۲ ۳ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴۷,۵۰۰
۳ ۳ شیت فابریک ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۴ ۶ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴۶,۸۰۰
۵ ۸ شیت فابریک ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۶ ۸ شیت ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴۵,۱۰۰
۷ ۱۰ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴۵,۵۰۰
۸ ۱۰ شیت ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان
۹ ۱۲ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴۵,۰۰۰
۱۰ ۱۲ شیت ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴۵,۱۰۰

قیمت ورق سیاه st52

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۵ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۴۷,۰۰۰
۲ ۲۰ شیت فابریک ۶*۲ اکسین انبار اهواز ۵۵,۰۰۰
۳ ۱۵ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان انبار اهواز ۴۵,۵۰۰
۴ ۲۵ شیت فابریک ۶*۲ اکسین انبار اهواز ۵۵,۰۰۰
۵ ۳۰ شیت فابریک ۶*۲ اکسین انبار اهواز ۵۵,۰۰۰
۶ ۱۵ شیت فابریک ۶*۲ فولاد مبارکه اصفهان انبار اهواز ۵۵,۰۰۰
۷ ۳۵ شیت فابریک ۶*۲ اکسین انبار اهواز ۵۵,۰۰۰
۸ ۴۰ شیت فابریک ۶*۲ اکسین انبار اهواز

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۸ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۴۵,۰۰۰
۲ ۸ شیت ۱٫۵*۶ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۴۵,۱۰۰
۳ ۱۲ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۴۵,۰۰۰
۴ ۱۲ شیت ۱٫۵*۶ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۴۵,۱۰۰

قیمت ورق سیاه

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۸ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۴۴,۴۰۰
۲ ۱۲ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۴۵,۰۰۰
۳ ۱۵ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز
۴ ۲۰ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۴۲,۷۰۰
۵ ۲۵ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۴۰,۳۰۰
۶ ۳۰ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۴۲,۵۰۰
۷ ۳۵ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۴۲,۰۰۰
۸ ۴۰ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۴۲,۵۰۰

قیمت ورق سیاه کاویان

 

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شیت ۱٫۲۰*۶ فولاد کاویان انبار اهواز
۲ ۱۲ شیت ۱۰۰۰*۶ فولاد کاویان انبار اهواز
۳ ۱۵ شیت ۱٫۲۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز ۴۲,۰۰۰
۴ ۱۵ شیت ۱٫۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز
۵ ۲۰ شیت ۱٫۲۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز
۶ ۲۰ شیت ۱٫۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز
۷ ۲۵ شیت ۱٫۲۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز
۸ ۳۰ شیت ۱٫۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز
۹ ۵۰ شیت ۱٫۲۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز

قیمت ورق روغنی

 

ردیف ضخامت ورق (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۰٫۵۰ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان
۲ ۰٫۷۰ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان
۳ ۰٫۸۰ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان
۴ ۱٫۵ رول عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۶۰,۰۰۰

قیمت ورق رنگی

 

ردیف رنگ ورق ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه قیمت ( ریال)
۱ قرمز ۰٫۵۰ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۹۱,۰۰۰
۲ آبی ۰٫۵۰ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۹۱,۰۰۰
۳ سفید ۰٫۵۰ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۹۲,۰۰۰
۴ نارنجی ۰٫۵۰ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۹۲,۰۰۰

قیمت ورق گالوانیزه

 

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۰٫۴۰ رول عرض۱ کاشان
۲ ۰٫۴۰ رول عرض۱٫۲۵ کاشان
۳ ۰٫۴۵ رول عرض۱ کاشان ۸۲,۵۰۰
۴ ۰٫۴۵ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۸۲,۰۰۰
۵ ۰٫۵۰ رول عرض۱ کاشان ۸۰,۰۰۰
۶ ۰٫۵۰ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۸۰,۰۰۰
۷ ۰٫۵۵ رول عرض۱ کاشان ۷۴,۰۰۰
۸ ۰٫۵۵ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۷۴,۰۰۰
۹ ۰٫۶۰ رول عرض۱ کاشان ۷۴,۰۰۰
۱۰ ۰٫۶۰ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۷۴,۰۰۰
۱۱ ۰٫۷۰ رول عرض۱ کاشان ۷۳,۰۰۰
۱۲ ۰٫۷۰ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۷۳,۰۰۰
۱۳ ۰٫۸۰ رول عرض۱ کاشان ۷۳,۰۰۰
۱۴ ۰٫۸۰ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۷۳,۰۰۰
۱۵ ۰٫۹۰ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۷۲,۲۰۰
۱۶ ۰٫۹۰ رول عرض۱ کاشان ۷۲,۵۰۰
۱۷ ۱ رول عرض۱ کاشان ۷۵,۰۰۰
۱۸ ۱ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۷۲,۰۰۰
۱۹ ۱٫۲۵ رول عرض۱ کاشان ۷۲,۰۰۰
۲۰ ۱٫۲۵ رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۷۲,۰۰۰
۲۱ ۱٫۵ رول عرض۱ کاشان ۷۲,۰۰۰

قیمت ورق آجدار

 

ردیف ضخامت (mm) نوع ورق حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۲ پرسی رول ۱/۲۵ فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۴۶,۸۰۰
۲ ۲/۵ پرسی رول ۱/۲۵ فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان
۳ ۲ پرسی رول ۱ فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۴۶,۸۰۰
۴ ۲/۵ پرسی رول ۱ فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۴۶,۸۰۰

قیمت ورق اسیدشویی

ردیف ضخامت حالت آنالیز ابعاد (mm) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۲ رول ST37 عرض ۱٫۲۵ متر فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۵۳,۵۰۰
۲ ۲٫۵ رول STW22 عرض ۱ متر فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۴۸,۰۰۰

پنجشنبه

قیمت تیرآهن در کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن وارداتی

ردیف سایز وزن (کیلوگرم) طول (m) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ ۵۷ ۱۲ انبار تهران شاخه
۲ ۱۰ ۶۵ ۱۲ انبار تهران شاخه ۶,۸۲۰,۰۰۰
۳ ۱۰ ۸۰ ۱۲ انبار تهران شاخه ۷,۸۶۰,۰۰۰
۴ ۱۰ ۱۰۰ ۱۲ انبار تهران شاخه
۵ ۱۲ ۱۱۰ ۱۲ انبار تهران شاخه ۶,۲۵۰,۰۰۰
۶ ۲۴ ۲۸۵ ۱۲ انبار تهران کیلوگرم
۷ ۲۷ ۳۶۰ ۱۲ انبار تهران کیلوگرم
۸ ۳۰ ۵۰۰ ۱۲ انبار تهران کیلوگرم
۹ ۳۳ ۵۸۰ ۱۲ انبار تهران کیلوگرم ۱۱۳,۰۰۰
۱۰ ۳۶ ۶۸۰ ۱۲ انبار تهران کیلوگرم ۱۱۳,۰۰۰
۱۱ ۴۰ ۷۸۰ ۱۲ انبار تهران کیلوگرم ۱۱۳,۰۰۰
۱۲ ۴۵ ۹۲۰ ۱۲ انبار تهران کیلوگرم ۱۱۱,۰۰۰
۱۳ ۵۰ ۱۰۲۰ ۱۲ انبار تهران کیلوگرم ۱۲۰,۰۰۰

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

 

ردیف سایز کارخانه طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد تعداد درهر بسته قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۱۲۵ کارخانه کیلوگرم ۴۴
۲ ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۱۵۵ کارخانه کیلوگرم ۳۶
۳ ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۱۹۰ کارخانه کیلوگرم ۳۰
۴ ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۲۲۶ کارخانه کیلوگرم ۲۴ ۳۷,۸۰۰
۵ ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۲۶۹ کارخانه کیلوگرم ۱۸ ۳۸,۶۰۰
۶ ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۳۱۵ کارخانه کیلوگرم ۱۶ ۳۵,۶۰۰
۷ ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۳۶۹ کارخانه کیلوگرم ۱۴ ۳۵,۲۰۰
۸ ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۴۳۴ کارخانه کیلوگرم ۱۲ ۳۵,۲۰۰
۹ ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۵۰۷ کارخانه کیلوگرم ۱۰

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

 

ردیف سایز کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ فایکو ۱۳۰ کارخانه (ساری) شاخه ۵,۸۵۰,۰۰۰
۲ ۱۴ فایکو ۱۵۰ کارخانه (ساری) شاخه
۳ ۱۶ فایکو ۱۷۰ کارخانه (ساری) شاخه ۷,۴۰۰,۰۰۰
۴ ۱۸ فایکو ۲۰۵ کارخانه (ساری) شاخه
۵ ۲۰ فایکو ۲۵۰ کارخانه (ساری) شاخه ۱۰,۱۰۰,۰۰۰
۶ ۲۲ فایکو ۳۰۵ کارخانه (ساری) شاخه ۱۱,۳۰۰,۰۰۰
۷ ۲۴ فایکو ۳۵۵ کارخانه (ساری) شاخه

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

ردیف سایز کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ پروفیل صنعت ماهان ۱۲۵ کارخانه شاخه ۵,۶۵۰,۰۰۰
۲ ۱۶ پروفیل صنعت ماهان ۱۷۰ کارخانه شاخه ۷,۳۰۰,۰۰۰
۳ ۱۸ پروفیل صنعت ماهان ۲۰۵ کارخانه شاخه

قیمت تیرآهن ناب تبریز

ردیف سایز کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ ناب تبریز ۱۳۲ کارخانه (تبریز) کیلوگرم ۴۳,۹۰۰
۲ ۱۶ ناب تبریز ۱۷۰ کارخانه (تبریز) کیلوگرم
۳ ۱۸ ناب تبریز ۲۱۲ کارخانه (تبریز) کیلوگرم ۴۳,۳۰۰

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

 

ردیف سایز کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ جهان فولاد غرب ۱۲۱ کارخانه (کرمانشاه) کیلوگرم
۲ ۱۴ جهان فولاد غرب ۱۳۰ کارخانه (کرمانشاه) کیلوگرم ۴۵,۰۰۰
۳ ۱۴ جهان فولاد غرب ۱۴۰ کارخانه (کرمانشاه) کیلوگرم ۴۵,۰۰۰
۴ ۱۴ جهان فولاد غرب ۱۵۰ کارخانه (کرمانشاه) کیلوگرم ۴۵,۰۰۰
۵ ۱۶ جهان فولاد غرب ۱۷۰ کارخانه (کرمانشاه) کیلوگرم ۴۳,۱۰۰

پنجشنبه

قیمت نبشی ، ناودانی و سپری

قیمت سپری

ردیف سایز سپری (cm) طول (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۰۰۰
۲ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۰۰۰

قیمت نبشی

 

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۴٫۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۲ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۵,۵۰۰
۳ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۴,۵۰۰
۴ ۴٫۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۵ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۴,۲۰۰
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۴,۶۰۰
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۴,۵۰۰
۸ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۵,۰۰۰
۹ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۴,۴۰۰
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۴,۷۰۰
۱۱ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۸۰۰
۱۲ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۴,۵۰۰
۱۳ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۸,۰۰۰
۱۴ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۱۵ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۷,۵۰۰
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۴,۷۰۰
۱۷ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۴,۳۰۰
۱۸ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۴۴,۵۰۰
۱۹ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۲۰ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن

قیمت ناودانی

ردیف طول شاخه (m) واحد محل تحویل سایز ناودانی قیمت ( ریال)
۱ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۸ ۴۴,۵۰۰
۲ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۸ ۴۴,۵۰۰
۳ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۰ ۴۴,۵۰۰
۴ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۰ ۴۴,۵۰۰
۵ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۲ ۴۴,۵۰۰
۶ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۲ ۴۴,۵۰۰
۷ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۴ ۴۴,۵۰۰
۸ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۴ ۴۴,۵۰۰
۹ ۶ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۶ ۴۴,۵۰۰
۱۰ ۱۲ کیلوگرم بنگاه اصفهان آهن ۱۶ ۴۴,۵۰۰

پنجشنبه

لیست قیمت کلاف میلگرد در کارخانه

قیمت میلگرد کلاف فولاد یزد

 

ردیف سایز نوع کلاف گرید محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۶٫۵ کلاف ساده RST34 کارخانه فولاد یزد کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۲ ۸ کلاف آجدار کارخانه فولاد یزد کیلوگرم
۳ ۱۰ کلاف ساده کارخانه فولاد یزد کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۴ ۱۰ کلاف آجدار کارخانه فولاد یزد کیلوگرم

قیمت میلگرد کلاف ابهر

 

ردیف سایز نوع کلاف گرید محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۵٫۵ کلاف ساده RST34 کارخانه ابهر کیلوگرم ۴۴,۵۰۰
۲ ۶٫۵ کلاف ساده RST34 کارخانه ابهر کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۳ ۶٫۵ کلاف ساده ۳SP کارخانه ابهر کیلوگرم
۴ ۱۰ کلاف ساده RST34 کارخانه ابهر کیلوگرم

قیمت میلگرد کلاف نطنز

ردیف سایز نوع کلاف گرید محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۶٫۵ کلاف ساده ۱۰۰۶ کارخانه نطنز کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۲ ۶٫۵ کلاف ساده ۱۰۰۸ کارخانه نطنز کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۳ ۶٫۵ کلاف ساده ۳SP کارخانه نطنز کیلوگرم
۴ ۶٫۵ کلاف ساده ۵SP کارخانه نطنز کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۵ ۶٫۵ کلاف ساده RST34 کارخانه نطنز کیلوگرم
۶ ۶٫۵ کلاف ساده S2 کارخانه نطنز کیلوگرم ۴۷,۵۰۰
۷ ۶٫۵ کلاف ساده UST7 کارخانه نطنز کیلوگرم ۴۵,۰۰۰
۸ ۸ کلاف ساده ۱۰۰۸ کارخانه نطنز کیلوگرم
۹ ۱۰ کلاف آجدار A3 کارخانه نطنز کیلوگرم ۴۲,۰۰۰

قیمت میلگرد کلاف الیگودرز

 

ردیف سایز نوع کلاف گرید محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۶٫۵ کلاف ساده ساختمانی کارخانه الیگودرز کیلوگرم ۴۳,۰۰۰
۲ ۸ کلاف ساده ساختمانی کارخانه الیگودرز کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۳ ۱۰ کلاف ساده ساختمانی کارخانه الیگودرز کیلوگرم

لیست قیمت میلگرد ساده (شاخه )

قیمت روز میلگرد ساده شاخه

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۲ ۱۴ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۳ ۱۶ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۴ ۱۸ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۵ ۲۰ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۶ ۲۲ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۷ ۲۳ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۸ ۲۵ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۹ ۲۶ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۱۱ ۳۰ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۱۲ ۳۲ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۶,۹۰۰
۱۳ ۳۴ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۱۴ ۳۶ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۱۵ ۳۸ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۱۶ ۴۰ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۱۷ ۴۵ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم
۱۸ ۵۰ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم

قیمت میلگرد ساده نوین متین

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۲ ۱۴ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۳ ۱۶ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۴ ۱۸ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۵ ۲۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۶ ۲۲ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۷ ۲۵ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۸ ۲۸ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۹ ۳۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۱۱ ۳۴ – ۸۵ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۱۲ ۸۸ – ۱۶۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۵,۰۰۰
۱۳ ۱۶۲ – ۲۰۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۱۴ ۲۰۲ – ۲۴۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۶۱,۵۰۰

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۲ ۱۴ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۳ ۱۶ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۴ ۱۸ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۵ ۲۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۶ ۲۲ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۷ ۲۵ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۸ ۲۸ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۹ ۳۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۲,۵۰۰

قیمت میلگرد ذوب آهن

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۹۵,۰۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۹,۷۰۰

قیمت میلگرد ظفر بناب

 

ردیف سایز آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۱,۸۰۰
۲ ۱۰ A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۱,۳۰۰
۳ ۱۲ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۱,۳۰۰
۴ ۱۴ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰
۵ ۱۶ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰
۶ ۱۸ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰
۷ ۲۰ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰
۸ ۲۲ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰
۹ ۲۵ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰
۱۰ ۲۸ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰

قیمت میلگرد راد همدان

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۱,۷۵۰
۲ ۱۲ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۱,۲۵۰
۳ ۱۴ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۰,۷۵۰
۴ ۱۶ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۰,۷۵۰
۵ ۱۸ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۰,۷۵۰
۶ ۲۰ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۰,۷۵۰
۷ ۲۲ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۰,۷۵۰
۸ ۲۵ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۱,۰۵۰
۹ ۲۸ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۱,۰۵۰

قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۵ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۱,۶۰۰
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۲,۲۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۱,۴۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۸ ۲۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۱۰ ۲۷ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰

قیمت میلگرد سمنان

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۳,۲۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۲,۲۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۱,۲۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰

قیمت میلگرد هشترود

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۱,۰۰۰

قیمت میلگرد ذوب آهن مهیار اردبیل

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۲۰۰
۴ ۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۵ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۶ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۲۰۰
۷ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۸ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۹ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۱۰ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۱۱ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۱۲ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۱۳ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۱۴ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۰۰۰

قیمت میلگرد قائم

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم
۲ ۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم
۳ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۴ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۵ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۶ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۷ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۸ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۹ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۱۰ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۱۱ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۱۲ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰

قیمت میلگرد کیان کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه کیان کاشان کیلوگرم ۳۵,۶۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه کیان کاشان کیلوگرم
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه کیان کاشان کیلوگرم
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه کیان کاشان کیلوگرم

قیمت میلگرد پارس آرمان

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم ۴۰,۰۰۰

قیمت میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۳۸,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۳۶,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۳۶,۰۰۰

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰

قیمت میلگرد نیک صدرا طوس

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۱,۷۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۱,۷۰۰

قیمت میلگرد شمس سپهر

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۱,۱۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۱,۱۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۰,۶۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۰,۶۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۰,۶۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A2 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۰,۶۰۰

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم ۳۸,۷۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم ۳۸,۷۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم ۳۸,۷۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم
۲ ۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۳ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۸۰۰
۴ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۲,۸۰۰
۵ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۸۰۰
۶ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۷ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۸ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۹ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۰ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۱ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۲ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۳ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۳۹,۷۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۳۹,۷۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۳۹,۷۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۳۹,۷۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۳۹,۷۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم

قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۳۹,۶۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۳۹,۶۰۰

قیمت میلگرد شاهرود

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۹,۵۰۰

قیمت میلگرد درپاد تبریز

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۱,۳۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۱,۱۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۱,۱۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم

قیمت میلگرد پرشین فولاد

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۳,۰۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۱,۰۰۰

قیمت میلگرد سیرجان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۹٫۵ الی ۱۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۱۳ الی ۱۳٫۲
۳ ۱۶ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۱۷
۴ ۱۸ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۲۱٫۵
۵ ۲۰ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۲۷
۶ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۷ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۸ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۹ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۱۰ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۱۱ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۱۲ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم
۱۳ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم

قیمت میلگرد ارگ تبریز

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۹,۱۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۷,۸۰۰

قیمت میلگرد ذوب آهن

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۹۵,۰۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳۹,۷۰۰

قیمت میلگرد ظفر بناب

 

ردیف سایز آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۱,۸۰۰
۲ ۱۰ A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۱,۳۰۰
۳ ۱۲ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۱,۳۰۰
۴ ۱۴ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰
۵ ۱۶ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰
۶ ۱۸ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰
۷ ۲۰ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰
۸ ۲۲ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰
۹ ۲۵ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰
۱۰ ۲۸ A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۴۰,۸۰۰

قیمت میلگرد راد همدان

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۱,۷۵۰
۲ ۱۲ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۱,۲۵۰
۳ ۱۴ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۰,۷۵۰
۴ ۱۶ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۰,۷۵۰
۵ ۱۸ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۰,۷۵۰
۶ ۲۰ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۰,۷۵۰
۷ ۲۲ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۰,۷۵۰
۸ ۲۵ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۱,۰۵۰
۹ ۲۸ آجدار A3 ۱۲ کارخانه راد همدان کیلوگرم ۴۱,۰۵۰

قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۵ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۴۱,۶۰۰

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۲,۲۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۱,۴۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۸ ۲۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۱۰ ۲۷ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه فایکو کیلوگرم ۴۰,۴۰۰

قیمت میلگرد سمنان

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۳,۲۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۲,۲۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۱,۲۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد سمنان کیلوگرم ۴۰,۲۰۰

قیمت میلگرد هشترود

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد هشترود کیلوگرم ۴۱,۰۰۰

قیمت میلگرد ذوب آهن مهیار اردبیل

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۲۰۰
۴ ۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۵ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۶ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۲۰۰
۷ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۸ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۹ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۱۰ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۱۱ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۱۲ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۱۳ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۱۴ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه میلگرد ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۳۹,۰۰۰

قیمت میلگرد قائم

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه قائم شهررضا کیلوگرم

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

 

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم
۲ ۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم
۳ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۴۰,۴۰۰
۴ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۵ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۶ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۷ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۸ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۹ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۱۰ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۱۱ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۱۲ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه جهان فولاد سیرجان کیلوگرم ۳۹,۴۰۰

قیمت میلگرد کیان کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه کیان کاشان کیلوگرم ۳۵,۶۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۲ کارخانه کیان کاشان کیلوگرم
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه کیان کاشان کیلوگرم
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۲ کارخانه کیان کاشان کیلوگرم

قیمت میلگرد پارس آرمان

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم ۴۰,۰۰۰

قیمت میلگرد قزوین

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۳۸,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۳۶,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۳۶,۰۰۰

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰

قیمت میلگرد نیک صدرا طوس

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۱,۷۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۴۱,۷۰۰

قیمت میلگرد شمس سپهر

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۱,۱۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۱,۱۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۰,۶۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۰,۶۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۰,۶۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A2 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۴۰,

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم ۳۸,۷۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم ۳۸,۷۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم ۳۸,۷۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم
۲ ۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۳,۵۰۰
۳ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۸۰۰
۴ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۲,۸۰۰
۵ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۸۰۰
۶ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۷ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۸ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۹ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۰ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۱ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۲ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۱۳ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴۱,۵۰۰

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۳۹,۷۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۳۹,۷۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۳۹,۷۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۳۹,۷۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۳۹,۷۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم

قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۳۹,۶۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۳۹,۶۰۰

قیمت میلگرد شاهرود

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۴۰,۰۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۳۹,۵۰۰

قیمت میلگرد درپاد تبریز

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۱,۳۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۱,۱۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۱,۱۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم

قیمت میلگرد پرشین فولاد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۳,۰۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
قیمت میلگرد سیرجان
ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۹٫۵ الی ۱۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۱۳ الی ۱۳٫۲
۳ ۱۶ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۱۷
۴ ۱۸ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۲۱٫۵
۵ ۲۰ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۲۷
۶ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۷ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۸ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۹ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۱۰ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۱۱ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۱۲ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم
۱۳ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم

قیمت میلگرد ارگ تبریز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۹,۱۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۸,۵۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۷,۸۰۰

قیمت میلگرد سیادن ابهر

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۹,۸۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۹,۸۰۰
۴ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۵ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۶ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۹,۸۰۰
۷ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۹,۸۰۰
۸ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۹,۸۰۰
۹ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۹,۸۰۰
۱۰ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۹,۸۰۰
۱۱ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۳۹,۸۰۰

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

 

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 سپهر ایرانیان ۴۲,۲۰۰
۲ ۸ A3 سپهر ایرانیان
۳ ۱۰ A2 سپهر ایرانیان
۴ ۱۰ A3 سپهر ایرانیان
۵ ۱۲ A2 سپهر ایرانیان
۶ ۱۲ A3 سپهر ایرانیان

قیمت میلگرد آذر فولاد امین

قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 آذر امین ۴۰,۵۰۰
۲ ۱۰ A2 آذر امین ۴۰,۳۰۰
۳ ۱۲ A3 آذر امین ۴۰,۳۰۰
۴ ۱۴ A3 آذر امین ۴۰,۰۰۰
۵ ۱۶ A3 آذر امین ۴۰,۰۰۰
۶ ۱۸ A3 آذر امین ۴۰,۰۰۰
۷ ۲۰ A3 آذر امین ۴۰,۰۰۰
۸ ۲۲ A3 آذر امین ۴۰,۰۰۰
۹ ۲۵ A3 آذر امین ۴۰,۰۰۰
۱۰ ۲۸ A3 آذر امین ۴۰,۰۰۰
۱۱ ۳۲ A3 آذر امین ۴۰,۰۰۰

قیمت میلگرد شاهین بناب

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 شاهین بناب ۴۲,۵۰۰
۲ ۱۰ A2 شاهین بناب ۴۱,۸۰۰
۳ ۱۲ A2 شاهین بناب
۴ ۸ A3 شاهین بناب
۵ ۱۰ A3 شاهین بناب
۶ ۱۲ A3 شاهین بناب ۴۱,۸۰۰
۷ ۱۴ A3 شاهین بناب ۴۱,۲۰۰
۸ ۱۶ A3 شاهین بناب ۴۱,۲۰۰
۹ ۱۸ A3 شاهین بناب ۴۱,۲۰۰
۱۰ ۲۰ A3 شاهین بناب ۴۱,۲۰۰
۱۱ ۲۲ A3 شاهین بناب ۴۱,۲۰۰
۱۲ ۲۵ A3 شاهین بناب ۴۱,۲۰۰
۱۳ ۲۸ A3 شاهین بناب ۴۱,۲۰۰
۱۴ ۳۲ A3 شاهین بناب ۴۱,۲۰۰

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳۹,۸۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳۹,۸۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳۹,۸۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳۹,۸۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳۹,۸۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳۹,۸۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳۹,۸۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه امیرکبیر خزر کیلوگرم

قیمت میلگرد آریان فولاد

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 آریان فولاد
۲ ۱۰ A3 آریان فولاد
۳ ۱۲ A3 آریان فولاد ۴۱,۵۰۰
۴ ۱۴ A3 آریان فولاد ۴۱,۰۰۰
۵ ۱۶ A3 آریان فولاد ۴۱,۰۰۰
۶ ۱۸ A3 آریان فولاد ۴۱,۰۰۰
۷ ۲۰ A3 آریان فولاد ۴۱,۰۰۰
۸ ۲۲ A3 آریان فولاد ۴۱,۰۰۰
۹ ۲۵ A3 آریان فولاد
۱۰ ۲۸ A3 آریان فولاد

قیمت میلگرد بافق یزد

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A3 بافق یزد
۲ ۱۲ A3 بافق یزد ۴۱,۵۰۰
۳ ۱۴ A3 بافق یزد
۴ ۱۶ A3 بافق یزد ۴۰,۵۰۰
۵ ۱۸ A3 بافق یزد ۴۰,۰۰۰
۶ ۲۰ A3 بافق یزد ۴۰,۰۰۰
۷ ۲۲ A3 بافق یزد ۴۰,۰۰۰
۸ ۲۵ A3 بافق یزد ۴۰,۰۰۰
۹ ۲۸ A3 بافق یزد ۴۰,۰۰۰
۱۰ ۳۲ A3 بافق یزد

قیمت میلگرد ایوان غرب

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ A3 ایوان غرب ۴۲,۵۰۰
۲ ۱۴ A3 ایوان غرب ۴۱,۵۰۰
۳ ۱۶ A3 ایوان غرب ۴۱,۵۰۰
۴ ۱۸ A3 ایوان غرب
۵ ۲۰ A3 ایوان غرب ۴۱,۵۰۰

قیمت میلگرد البرز غرب

ردیف سایز آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم ۳۴,۷۰۰
۲ ۱۲ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم ۳۴,۷۰۰
۳ ۱۶ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم ۳۴,۷۰۰
۴ ۱۴ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم ۳۴,۷۰۰
۵ ۱۸ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم
۶ ۲۰ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم ۳۴,۷۰۰
۷ ۲۵ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم
۸ ۲۲ A3 کارخانه البرز غرب کیلوگرم

قیمت میلگرد آذر چلیک تبریز

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 آذر چلیک تبریز
۲ ۱۲ A3 آذر چلیک تبریز
۳ ۱۴ A3 آذر چلیک تبریز ۳۳,۰۰۰
۴ ۱۶ A3 آذر چلیک تبریز
۵ ۱۸ A3 آذر چلیک تبریز ۳۳,۰۰۰

قیمت میلگرد گلستان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۴۰,۳۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۳۹,۳۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۳۷,۸۰۰

قیمت میلگرد نورد نوین ابهر

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۶ A3 نورد نوین ابهر
۲ ۱۸ A3 نورد نوین ابهر
۳ ۲۰ A3 نورد نوین ابهر ۳۸,۵۰۰
۴ ۲۲ A3 نورد نوین ابهر

قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A3 میانه
۲ ۱۲ A3 میانه ۳۸,۶۰۰
۳ ۱۴ A3 میانه ۳۸,۳۰۰
۴ ۱۶ A3 میانه ۳۸,۳۰۰
۵ ۱۸ A3 میانه ۳۸,۳۰۰
۶ ۲۰ A3 میانه ۳۸,۳۰۰
۷ ۲۲ A3 میانه ۳۸,۳۰۰
۸ ۲۵ A3 میانه ۳۸,۳۰۰
۹ ۲۸ A3 میانه ۳۸,۳۰۰
۱۰ ۳۲ A3 میانه ۳۸,۳۰۰

قیمت میلگرد خرمدشت

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 خرمدشت ۳۹,۵۰۰
۲ ۱۲ A2 خرمدشت ۳۹,۵۰۰
۳ ۱۲ A3 خرمدشت ۴۰,۰۰۰

قیمت میلگرد بردسیر کرمان

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۷٫۶۰۰ ۴۱,۶۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۷٫۶۰۰ ۴۱,۹۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۰
۴ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۰ ۴۰,۱۰۰
۵ ۱۴ شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۴ ۳۹,۵۰۰
۶ ۱۶ شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۸ ۳۹,۵۰۰
۷ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۲۳
۸ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۸

قیمت میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم ۴۰,۷۰۰
۳ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم ۴۰,۵۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم ۴۰,۵۰۰

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۴۱,۰۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۳۹,۹۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۳۹,۴۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۳۸,۹۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۳۸,۹۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۳۸,۹۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۳۸,۹۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۳۸,۹۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سرمد ابرکوه کیلوگرم ۳۸,۹۰۰

قیمت میلگرد یزد (احرامیان)

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن (kg) قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۰٫۲۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۸٫۸۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۲۳٫۹۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۲۹٫۴۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۳۵٫۴۰۰ ۳۳,۵۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۴۶
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۱۰ ۳۰ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۱۱ ۳۶ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۱۲ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۱۳ ۴۰ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم
۱۴ ۶٫۵ کلاف ساده A1 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۹۰۰
۱۵ ۸ کلاف ساده A1 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۹۰۰
۱۶ ۱۰ کلاف ساده A1 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۹۰۰
۱۷ ۱۲ کلاف ساده A1 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۹۰۰
۱۸ ۸ کلاف آجدار A2 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۸۰۰
۱۹ ۱۰ کلاف آجدار A2 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۸۰۰

قیمت میلگرد روهینا دزفول

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۸ A3 روهینا دزفول ۴۹,۰۰۰
۲ ۱۰ A3 روهینا دزفول ۴۷,۵۰۰
۳ ۱۲ A3 روهینا دزفول ۴۶,۵۰۰
۴ ۱۴ A3 روهینا دزفول ۴۵,۵۰۰
۵ ۱۶ A3 روهینا دزفول ۴۵,۵۰۰
۶ ۱۸ A3 روهینا دزفول ۴۵,۰۰۰
۷ ۲۰ A3 روهینا دزفول ۴۵,۰۰۰
۸ ۲۲ A3 روهینا دزفول ۴۵,۰۰۰
۹ ۲۵ A3 روهینا دزفول ۴۵,۰۰۰
۱۰ ۲۸ A3 روهینا دزفول ۴۵,۰۰۰
۱۱ ۳۲ A3 روهینا دزفول ۴۵,۰۰۰

قیمت میلگرد هیربد

ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
۱ ۸ A2 هیربد زرندیه ۳۸,۰۰۰
۲ ۱۰ A3 هیربد زرندیه ۳۸,۰۰۰
۳ ۱۲ A3 هیربد زرندیه ۳۶,۸۰۰
۴ ۱۴ A3 هیربد زرندیه ۳۶,۸۰۰
۵ ۱۶ A3 هیربد زرندیه ۳۶,۸۰۰
۶ ۱۸ A3 هیربد زرندیه ۳۶,۵۰۰
۷ ۲۰ A3 هیربد زرندیه ۳۶,۵۰۰
۸ ۲۲ A3 هیربد زرندیه ۳۶,۵۰۰
۹ ۲۵ A3 هیربد زرندیه ۳۶,۵۰۰
۱۰ ۲۸ A3 هیربد زرندیه ۳۶,۵۰۰
۱۱ ۳۲ A3 هیربد زرندیه ۳۶,۵۰۰
۱۲ ۲۵ A4 هیربد زرندیه

قیمت میلگرد (بنگاه اصفهان آهن)

 

ردیف سایز حالت آنالیز کارخانه محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۴۱,۳۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۴۰,۸۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۳۸,۸۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۳۹,۳۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۳۸,۳۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۳۹,۳۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۳۷,۸۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۳۸,۸۰۰

قیمت میلگرد ارزان

 

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۴۲,۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم ۳۹,۰۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 بنگاه اصفهان آهن متفرقه – داخلی کیلوگرم

دوشنبه

 

قیمت سیم مفتولی سیاه

 

ردیف ضخامت (mm) حالت وزن کلاف (kg) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۵ کلاف (تسمه) ۱۸ تا ۲۰ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۵۳,۰۰۰
۲ ۱٫۵ کلاف (فابریک) ۱۵ تهران کیلو ۵۳,۵۰۰
۳ ۲٫۵ کلاف (تسمه) ۲۰ تا ۲۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۵۳,۰۰۰
۴ ۱٫۵ کلاف فابریک (سلفون دار) ۱۵ تهران کیلو ۵۴,۰۰۰
۵ ۲٫۵ کلاف (فابریک) ۱۵ تهران کیلو ۵۳,۵۰۰
۶ ۲٫۵ کلاف فابریک (سلفون دار) ۱۵ تهران کیلو ۵۴,۰۰۰

قیمت زیگزاگ

 

ردیف حالت ضخامت (mm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ کلاف ۴٫۲ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۴۷,۰۰۰
۲ کلاف ۴٫۸ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۴۷,۰۰۰
۳ کلاف ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۴۷,۰۰۰
۴ شاخه (۵۵سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۴۷,۰۰۰
۵ شاخه (۶۵ سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۴۷,۰۰۰
۶ شاخه (۷۵ سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۴۷,۰۰۰

قیمت میلگرد کلاف در بنگاه اصفهان

ردیف ضخامت (mm) نوع محصول حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۵٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۸) بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۲ ۶٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۸) بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۳ ۵٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۶) بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۴ ۶٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۶) بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۵ ۸ فابریک کلاف بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۶ ۱۰ آجدار کلاف بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید

قیمت توری حصاری (فنس)

 

ردیف ضخامت (mm) چشمه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۲٫۲ ۶ تهران کیلو ۶۹,۰۰۰
۲ ۲٫۴ ۶ تهران کیلو ۶۹,۰۰۰
۳ ۲٫۵ ۵ تهران کیلو ۶۹,۰۰۰
۴ ۲٫۸ ۵ تهران کیلو ۶۹,۰۰۰
۵ ۳ ۵ تهران کیلو ۶۹,۰۰۰
۶ ۴ ۵ تهران کیلو ۶۹,۰۰۰

قیمت توری گابیون

ردیف ضخامت (mm) رنگ محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۶۰ سفید تهران متر مربع ۴۶,۵۰۰
۲ ۲ سفید تهران متر مربع ۵۸,۵۰۰
۳ ۲٫۵ سفید تهران کیلو ۶۹,۰۰۰
۴ ۳ سفید تهران کیلو ۶۷,۵۰۰

قیمت خاموت

ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز نوع خاموت واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 ساده کیلوگرم ۳۹,۷۰۰
۲ ۱۰ A2 مهندسی کیلوگرم ۳۹,۷۰۰

 

دوشنبه

قیمت انواع لوله

قیمت لوازم داربست

ردیف نام محصول واحد محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ H بست آهنگیر عدد کارخانه تهران ۱۴۷,۰۰۰
۲ بست داربستی سبک عدد کارخانه تهران ۸۵,۰۰۰
۳ رابط ۱۷ سانتی عدد کارخانه تهران ۵۴,۰۰۰
۴ بست داربستی سنگین عدد کارخانه تهران ۹۶۰,۰۰۰
۵ رابط ۲۰ سانتی عدد کارخانه تهران ۵۸,۰۰۰
۶ بست گردون عدد کارخانه تهران ۱۲۲,۰۰۰
۷ بست تک پیچ عدد کارخانه تهران ۵۹,۰۰۰
۸ مغزی داربست عدد کارخانه تهران ۳۱,۰۰۰

قیمت لوله گالوانیزه

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۲۱٫۳ ۲ ۶ ۶٫۹ کارخانه قزوین ۷۵,۰۰۰
۲ ۳/۴ ۲۶٫۷ ۲ ۶ ۸٫۶ کارخانه قزوین ۷۵,۰۰۰
۳ ۱ ۳۳٫۴ ۲ ۶ ۱۰٫۷ کارخانه قزوین ۷۵,۰۰۰
۴ ۱٫۱/۴ ۴۲٫۲ ۲ ۶ ۱۳٫۴ کارخانه قزوین ۷۵,۰۰۰
۵ ۱٫۱/۲ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۵٫۲ کارخانه قزوین ۷۵,۰۰۰
۶ ۲ ۶۰٫۳ ۲ ۶ ۱۸٫۹ کارخانه قزوین ۷۳,۰۰۰
۷ ۱/۲ ۲۱٫۳ ۲٫۵ ۶ ۸٫۲ کارخانه قزوین ۷۵,۰۰۰
۸ ۳/۴ ۲۶٫۷ ۲٫۵ ۶ ۱۰٫۳ کارخانه قزوین ۷۳,۰۰۰
۹ ۱ ۳۳٫۴ ۲٫۵ ۶ ۱۲٫۹ کارخانه قزوین ۷۳,۰۰۰
۱۰ ۱٫۱/۴ ۴۲٫۲ ۲٫۵ ۶ ۱۶٫۳ کارخانه قزوین ۷۳,۰۰۰
۱۱ ۱٫۱/۲ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۸٫۵ کارخانه قزوین ۷۳,۰۰۰
۱۲ ۲ ۶۰٫۳ ۲٫۵ ۶ ۲۳٫۱ کارخانه قزوین ۷۳,۰۰۰

قیمت لوله داربستی

 

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) واحد محل بارگیری قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۴ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۵۰,۰۰۰
۲ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۱٫۹ ۶ ۱۲٫۵ کیلوگرم کارخانه/اصفهان تماس بگیرید
۳ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۳ ۶ ۱۶٫۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان تماس بگیرید
۴ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۷٫۲ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸,۵۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۳ ۶ ۲۱ کیلوگرم کارخانه/اصفهان ۴۸,۵۰۰
۶ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۴ شاخه انبار/اصفهان ۷۲۰,۰۰۰
۷ ۱/۲ * ۱ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۷٫۲ شاخه انبار/اصفهان ۸۵۰,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۴۰

ردیف سایز (اینچ) طول شاخه (m) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) محل تحویل هر قطر بیرونی قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۶ ۲/۷۷ ۷/۵ تهران ۲۱/۳ ۱,۲۳۰,۰۰۰
۲ ۳/۴ ۶ ۲/۸۷ ۱۰ تهران ۲۶/۷ ۱,۴۸۰,۰۰۰
۳ ۱ ۶ ۳/۳۸ ۱۴ تهران ۳۳/۴ ۱,۸۳۰,۰۰۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۶ ۳/۵۶ ۱۸ تهران ۴۲/۲ ۲,۱۲۰,۰۰۰
۵ ۱/۲ * ۱ ۶ ۳/۶۸ ۲۲ تهران ۴۸/۳ ۲,۷۲۰,۰۰۰
۶ ۲ ۶ ۳/۹۱ ۳۱ تهران ۶۰/۳ ۴,۱۰۰,۰۰۰
۷ ۱/۲ * ۲ ۶ ۵/۱۶ ۴۷ تهران ۷۳ ۵,۱۰۰,۰۰۰
۸ ۳ ۶ ۵/۴۹ ۶۴ تهران ۸۸/۹ ۸,۱۰۰,۰۰۰
۹ ۴ ۶ ۶/۰۲ ۹۳ تهران ۱۱۴/۳ ۹,۱۰۰,۰۰۰

قیمت لوله صنعتی

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
۱ ۱/۲ ۲۱٫۳ ۲ ۶ ۵٫۷۱ اصفهان – کارخانه سپاهان ۵۰,۰۰۰
۲ ۱ ۳۳٫۴ ۲ ۶ ۹٫۳ اصفهان – کارخانه سپاهان ۴۹,۸۰۰
۳ ۳/۴ ۲۶٫۷ ۲ ۶ ۷٫۳ اصفهان – کارخانه سپاهان ۵۰,۰۰۰
۴ ۱/۴ * ۱ ۴۲٫۲ ۲ ۶ ۱۱٫۶۹ اصفهان – کارخانه سپاهان ۴۹,۸۰۰
۵ ۲ ۶۰٫۳ ۲ ۶ ۱۷٫۲۵ اصفهان – کارخانه سپاهان ۴۹,۸۰۰

دوشنبه

قیمت تیرآهن در کارخانه و بنگاه

قیمت تیرآهن وارداتی

ردیف سایز وزن (کیلوگرم) طول (m) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۸ ۵۷ ۱۲ انبار تهران شاخه تماس بگیرید
۲ ۱۰ ۶۵ ۱۲ انبار تهران شاخه ۶,۸۲۰,۰۰۰
۳ ۱۰ ۸۰ ۱۲ انبار تهران شاخه ۷,۸۶۰,۰۰۰
۴ ۱۰ ۱۰۰ ۱۲ انبار تهران شاخه تماس بگیرید
۵ ۱۲ ۱۱۰ ۱۲ انبار تهران شاخه ۶,۲۵۰,۰۰۰
۶ ۲۴ ۲۸۵ ۱۲ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
۷ ۲۷ ۳۶۰ ۱۲ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
۸ ۳۰ ۵۰۰ ۱۲ انبار تهران کیلوگرم تماس بگیرید
۹ ۳۳ ۵۸۰ ۱۲ انبار تهران کیلوگرم ۱۱۳,۰۰۰
۱۰ ۳۶ ۶۸۰ ۱۲ انبار تهران کیلوگرم ۱۱۳,۰۰۰
۱۱ ۴۰ ۷۸۰ ۱۲ انبار تهران کیلوگرم ۱۱۳,۰۰۰
۱۲ ۴۵ ۹۲۰ ۱۲ انبار تهران کیلوگرم ۱۱۱,۰۰۰
۱۳ ۵۰ ۱۰۲۰ ۱۲ انبار تهران کیلوگرم ۱۲۰,۰۰۰

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

ردیف سایز کارخانه طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد تعداد درهر بسته قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۱۲۵ کارخانه کیلوگرم ۴۴ تماس بگیرید
۲ ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۱۵۵ کارخانه کیلوگرم ۳۶ تماس بگیرید
۳ ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۱۹۰ کارخانه کیلوگرم ۳۰ تماس بگیرید
۴ ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۲۲۶ کارخانه کیلوگرم ۲۴ ۳۷,۸۰۰
۵ ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۲۶۹ کارخانه کیلوگرم ۱۸ ۳۸,۶۰۰
۶ ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۳۱۵ کارخانه کیلوگرم ۱۶ ۳۵,۶۰۰
۷ ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۳۶۹ کارخانه کیلوگرم ۱۴ ۳۵,۲۰۰
۸ ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۴۳۴ کارخانه کیلوگرم ۱۲ ۳۵,۲۰۰
۹ ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۵۰۷ کارخانه کیلوگرم ۱۰ تماس بگیرید

قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

ردیف سایز کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ فایکو ۱۳۰ کارخانه (ساری) شاخه ۵,۸۵۰,۰۰۰
۲ ۱۴ فایکو ۱۵۰ کارخانه (ساری) شاخه تماس بگیرید
۳ ۱۶ فایکو ۱۷۰ کارخانه (ساری) شاخه ۷,۴۰۰,۰۰۰
۴ ۱۸ فایکو ۲۰۵ کارخانه (ساری) شاخه تماس بگیرید
۵ ۲۰ فایکو ۲۵۰ کارخانه (ساری) شاخه ۱۰,۱۰۰,۰۰۰
۶ ۲۲ فایکو ۳۰۵ کارخانه (ساری) شاخه ۱۱,۳۰۰,۰۰۰
۷ ۲۴ فایکو ۳۵۵ کارخانه (ساری) شاخه تماس بگیرید

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

ردیف سایز کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ پروفیل صنعت ماهان ۱۲۵ کارخانه شاخه ۵,۶۵۰,۰۰۰
۲ ۱۶ پروفیل صنعت ماهان ۱۷۰ کارخانه شاخه ۷,۳۰۰,۰۰۰
۳ ۱۸ پروفیل صنعت ماهان ۲۰۵ کارخانه شاخه تماس بگیرید

قیمت تیرآهن ناب تبریز

ردیف سایز کارخانه وزن شاخه (kg) محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۴ ناب تبریز ۱۳۲ کارخانه (تبریز) کیلوگرم ۴۳,۹۰۰
۲ ۱۶ ناب تبریز ۱۷۰ کارخانه (تبریز) کیلوگرم تماس بگیرید
۳ ۱۸ ناب تبریز ۲۱۲ کارخانه (تبریز) کیلوگرم ۴۳,۳۰۰

دوشنبه

قیمت روز میلگرد ساده شاخه

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۲ ۱۴ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۳ ۱۶ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۴ ۱۸ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۵ ۲۰ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۶ ۲۲ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۷ ۲۳ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۸ ۲۵ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۹ ۲۶ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۱۱ ۳۰ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۱۲ ۳۲ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۶,۹۰۰
۱۳ ۳۴ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۱۴ ۳۶ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۱۵ ۳۸ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۴۹,۶۰۰
۱۶ ۴۰ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
۱۷ ۴۵ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
۱۸ ۵۰ شاخه ساده A1 ۱۲ کارخانه کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت میلگرد ساده نوین متین

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۲ ۱۴ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۳ ۱۶ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۴ ۱۸ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۵ ۲۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۶ ۲۲ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۷ ۲۵ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۸ ۲۸ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۹ ۳۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۱۱ ۳۴ – ۸۵ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۴,۰۰۰
۱۲ ۸۸ – ۱۶۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۵,۰۰۰
۱۳ ۱۶۲ – ۲۰۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۱۴ ۲۰۲ – ۲۴۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه نوین متین کیلوگرم ۶۱,۵۰۰

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

ردیف سایز حالت آنالیز طول (m) محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۲ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۲ ۱۴ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۳ ۱۶ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۴ ۱۸ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۵ ۲۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۶ ۲۲ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۷ ۲۵ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۸ ۲۸ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۹ ۳۰ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۲,۵۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه ساده A1 ۶ کارخانه میلگرد آذر گستر سدید کیلوگرم ۴۲,۵۰۰