پنج شنبه

 • تیرآهن ذوب آهن اصفهان

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز کارخانه طول شاخه (m) وزن شاخه (m) تعداد در هر بسته محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
  ۱ ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۲۶۹ ۱۸ کارخانه کیلوگرم ۳۰,۳۰۰
  ۲ ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۱۹۰ ۳۰ کارخانه کیلوگرم ۲۷,۱۰۰
  ۳ ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۲۲۶ ۲۴ کارخانه کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
  ۴ ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۳۱۵ ۱۶ کارخانه کیلوگرم ۳۰,۳۰۰
  ۵ ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۳۶۹ ۱۴ کارخانه کیلوگرم ۳۰,۳۰۰
  ۶ ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۴۳۴ ۱۲ کارخانه کیلوگرم ۳۰,۳۰۰

  تیرآهن ذوب آهن اصفهان (بنگاه)

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز کارخانه طول شاخه (m) وزن شاخه (m) تعداد در هر بسته محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
  ۱ ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۱۵۵ ۳۶ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۴,۳۹۰,۰۰۰
  ۲ ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۱۹۰ ۳۰ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۵,۰۹۰,۰۰۰
  ۳ ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۲۲۶ ۲۴ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۶,۴۴۰,۰۰۰
  ۴ ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۲۶۹ ۱۸ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۸,۰۵۰,۰۰۰
  ۵ ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۳۱۵ ۱۶ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۹,۳۵۰,۰۰۰
  ۶ ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۳۶۹ ۱۴ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  ۷ ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۴۳۴ ۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۳,۱۰۰,۰۰۰
  ۸ ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۵۰۷ ۱۰ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۴,۸۰۰,۰۰۰

پنج شنبه

قیمت محصولات مفتولی

 • سیم مفتولی سیاه

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف ضخامت (mm) حالت وزن کلاف (kg) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
  ۱ ۱٫۵ کلاف ۱۰ تا ۱۲ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۲۶,۵۰۰
  ۲ ۲٫۵ کلاف ۱۸ تا ۲۰ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۲۶,۵۰۰
  ۳ ۱٫۵ کلاف (وکیوم شده) ۱۵ تهران کیلو ۲۹,۰۰۰
  ۴ ۲٫۵ کلاف (وکیوم شده) ۱۵ تهران کیلو ۲۹,۰۰۰
  ۵ ۱٫۵ کلاف ۲۰ تا ۲۵ تهران کیلو ۲۶,۵۰۰
  ۶ ۲٫۵ کلاف ۲۰ تا ۲۵ تهران کیلو ۲۶,۵۰۰

  سیم زیگزاگ

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
  ۱ ۵ شاخه (۵۵سانتی) بنگاه اصفهان آهن کیلو ۲۷,۰۰۰
  ۲ ۵ شاخه (۶۵ سانتی) بنگاه اصفهان آهن کیلو ۲۷,۰۰۰
  ۳ ۵ شاخه (۷۵ سانتی) بنگاه اصفهان آهن کیلو ۲۷,۰۰۰

  سیم حرارتی

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف ضخامت (mm) نوع محصول حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
  ۱ ۴٫۸ کششی کلاف بنگاه اصفهان آهن کیلو ۲۷,۰۰۰
  ۲ ۵٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۶ فوق کشش) بنگاه اصفهان آهن کیلو ۲۷,۰۰۰
  ۳ ۵٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۸ فوق کشش) بنگاه اصفهان آهن کیلو ۲۷,۰۰۰
  ۴ ۶٫۵ فابریک کلاف بنگاه اصفهان آهن کیلو ۲۷,۰۰۰

  توری حصاری (فنس)

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف ضخامت (mm) چشمه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
  ۱ ۲٫۴ ۶ تهران کیلو ۴۰,۹۰۰
  ۲ ۲٫۲ ۶ تهران کیلو ۴۰,۹۰۰
  ۳ ۲٫۵ ۵ تهران کیلو ۴۰,۹۰۰
  ۴ ۲٫۸ ۵ تهران کیلو ۴۰,۹۰۰

  توری گابیون

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف ضخامت (mm) رنگ محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
  ۱ ۳ سفید تهران کیلو ۳۷,۵۰۰
  ۲ ۲ سفید تهران کیلو ۳۵,۰۰۰

  توری فرنگی

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف ابعاد (inch) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
  ۱ ۱٫۵*۱۲۰ رول تهران رول ۴۲۰,۰۰۰
  ۲ ۱٫۵*۱۵۰ رول تهران رول ۵۲۰,۰۰۰
  ۳ ۱٫۵*۱۸۰ رول تهران رول ۵۷۰,۰۰۰

  توری مرغی

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف عرض (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
  ۱ ۹۰*۳/۴ تهران رول ۳۸۰,۰۰۰
  ۲ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ۴۳۰,۰۰۰

  توری پرسی

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف ضخامت (mm) چشمه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
  ۱ ۳٫۵ ۴٫۴ تهران کیلو ۳۱,۰۰۰
  ۲ ۳٫۵ ۲٫۲ تهران کیلو ۳۱,۰۰۰
  ۳ ۴ ۴٫۴ تهران کیلو ۳۱,۰۰۰

  سیم مفتولی گالوانیزه

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف ضخامت (mm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
  ۱ ۲٫۲ تهران کیلو ۳۲,۵۰۰
  ۲ ۲٫۵ تهران کیلو ۳۲,۵۰۰
  ۳ ۳ تهران کیلو ۳۲,۵۰۰
  ۴ ۴ تهران کیلو ۳۲,۵۰۰

  سیم مفتولی مسوار

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
  ۱ ۱٫۵ شاخه تهران کیلو ۳۵,۰۰۰
  ۲ ۱٫۸ شاخه تهران کیلو
  ۳ ۲ شاخه تهران کیلو ۳۴,۰۰۰
  ۴ ۲٫۵ شاخه تهران کیلو ۳۲,۵۰۰
  ۵ ۳ شاخه تهران کیلو ۳۲,۰۰۰
  ۶ ۸ شاخه تهران کیلو ۳۲,۰۰۰

  سیم خاردار خطی

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
  ۱ تهران کیلو ۳۷,۰۰۰

  سیم خاردار حلقوی

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف قطر حلقه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
  ۱ ۶۰ تهران حلقه ۷۰۰,۰۰۰
  ۲ ۹۰ تهران حلقه ۸۰۰,۰۰۰

  سیم خاردار حلقوی تبری

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف قطر حلقه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
  ۱ ۶۰ تهران حلقه ۷۰۰,۰۰۰
  ۲ ۹۰ تهران حلقه ۸۰۰,۰۰۰

  مش آجدار

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
  ۱ ۸ آجدار شیراز کیلو ۲۹,۸۰۰
  ۲ ۸ آجدار تهران کیلو ۲۹,۸۰۰
  ۳ ۱۰ آجدار تهران کیلو ۲۹,۸۰۰
  ۴ ۱۰ آجدار شیراز کیلو ۲۹,۸۰۰

  مش ساده

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
  ۱ ۶ ساده تهران کیلو ۲۹,۸۰۰
  ۲ ۶ ساده شیراز کیلو ۲۹,۸۰۰

  تیر حصار یک سر خم (پایه فنس)

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف قطر (cm) ضخامت (mm) نوع محصول طول (m) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
  ۱ ۵ ۲ رنگ شده ۳ تهران شاخه ۲۰۵,۰۰۰
  ۲ ۵ ۲٫۵ رنگ شده ۳ تهران شاخه ۲۶۰,۰۰۰
  ۳ ۵ گالوانیزه ۲٫۴۰ تهران شاخه ۱۰,۰۰۰

  خرپا

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف ضخامت (mm) نوع محصول محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
  ۱ ۸ϕ ۳ گرم نورد شیراز کیلو ۳۲,۵۰۰
  ۲ ۱۰ϕ ۳ گرم نورد شیراز کیلو ۳۲,۵۰۰
  ۳ ۱۲ϕ ۳ گرم نورد شیراز کیلو ۳۲,۵۰۰
  ۴ ۸ϕ ۳ سرد شیراز کیلو ۳۲,۵۰۰
  ۵ ۸ϕ ۳ خرپا پله (ارتفاع ۱۰ سانتی) شیراز کیلو ۳۲,۵۰۰

  تیر حصار (پایه فنس)

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف قطر (cm) نوع محصول طول (m) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
  ۱ ۵ رنگ شده ۳ تهران شاخه ۲۴۰,۰۰۰
  ۲ ۵ گالوانیزه ۳ تهران شاخه ۲۷۰,۰۰۰

پنج شنبه

قیمت انواع لوله

لوله داربستی

 

آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) قیمت ( ریال)
۱ ۱/۵ ۴۸٫۳ ۱٫۸ ۶ ۱۲٫۵ ۳۰,۸۰۰
۲ ۱/۵ ۴۸٫۳ ۲ ۶ ۱۴ ۲۹,۶۰۰
۳ ۱/۵ ۴۸٫۳ ۲٫۳ ۶ ۱۶٫۲ ۲۷,۹۰۰
۴ ۱/۵ ۴۸٫۳ ۲٫۵ ۶ ۱۷٫۲ ۲۷,۶۰۰
 • لوله صنعتی

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) قیمت ( ریال)
  ۱ ۰/۵ ۲۱٫۳ ۲ ۶ ۵٫۷۱ ۳۰,۵۳۰
  ۲ ۱ ۳۳٫۴ ۲ ۶ ۹٫۳ ۳۰,۳۳۰
  ۳ ۰/۷۵ ۲۶٫۷ ۲ ۶ ۷٫۳ ۳۰,۵۳۰
  ۴ ۱/۲۵ ۴۲٫۲ ۲ ۶ ۱۱٫۶۹ ۳۰,۳۳۰
  ۵ ۲ ۶۰٫۳ ۲ ۶ ۱۷٫۲۵ ۳۰,۳۳۰

  لوله مانیسمان چین رده ۴۰

  • قیمت ها بر اساس شاخه می باشد.

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز (اینچ) طول شاخه (m) قطر بیرونی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) قیمت ( ریال)
  ۱ ۰/۵ ۶ ۲۱/۳ ۲/۷۷ ۷/۵ ۳۱۰,۰۰۰
  ۲ ۰/۷۵ ۶ ۲۶/۷ ۲/۸۷ ۱۰ ۳۸۲,۰۰۰
  ۳ ۱ ۶ ۳۳/۴ ۳/۳۸ ۱۴ ۵۷۰,۰۰۰
  ۴ ۱/۲۵ ۶ ۴۲/۲ ۳/۵۶ ۱۸ ۸۱۴,۰۰۰
  ۵ ۱/۵ ۶ ۴۸/۳ ۳/۶۸ ۲۲ ۹۰۰,۰۰۰
  ۶ ۲ ۶ ۶۰/۳ ۳/۹۱ ۳۱ ۱,۲۵۵,۰۰۰
  ۷ ۲/۵ ۶ ۷۳ ۵/۱۶ ۴۷ ۲,۱۰۷,۰۰۰
  ۸ ۳ ۶ ۸۸/۹ ۵/۴۹ ۶۴ ۲,۸۰۰,۰۰۰
  ۹ ۴ ۶ ۱۱۴/۳ ۶/۰۲ ۹۳ ۳,۷۹۴,۰۰۰
  ۱۰ ۵ ۶ ۱۴۱/۳ ۶/۵۵ ۱۲۳ ۴,۸۴۲,۰۰۰
  ۱۱ ۶ ۶ ۱۶۸/۳ ۷/۱۱ ۱۶۲ ۶,۱۸۷,۰۰۰

  لوله مانیسمان چین رده ۸۰

  • قیمت ها بر اساس شاخه می باشد.

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز (اینچ) طول شاخه (m) قطر بیرونی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
  ۱ ۰/۵ ۶ ۲۱/۳ ۳/۷۳ ۹ تهران ۳۶۵,۰۰۰
  ۲ ۰/۷۵ ۶ ۲۶/۷ ۳/۹۱ ۱۳ تهران ۴۹۰,۰۰۰
  ۳ ۱ ۶ ۳۳/۴ ۴/۵۵ ۱۹ تهران ۷,۳۲۰,۰۰۰
  ۴ ۱/۲۵ ۶ ۴۲/۲ ۴/۸۵ ۲۶ تهران ۹۴۲,۰۰۰
  ۵ ۱/۵ ۶ ۴۸/۳ ۵/۰۸ ۳۲ تهران ۱,۱۸۹,۰۰۰
  ۶ ۲ ۶ ۶۰/۳ ۵/۵۴ ۴۴ تهران ۱,۶۷۱,۰۰۰
  ۷ ۲/۵ ۶ ۷۳ ۷/۰۱ ۶۸ تهران ۲,۴۷۱,۰۰۰
  ۸ ۳ ۶ ۸۸/۹ ۷/۶۲ ۹۱ تهران ۳,۳۸۴,۰۰۰
  ۹ ۴ ۶ ۱۱۴/۳ ۸/۵۶ ۱۳۰ تهران ۴,۷۴۰,۰۰۰
  ۱۰ ۵ ۶ ۱۴۱/۳ ۹/۵۳ ۱۸۰ تهران ۶,۷۸۲,۰۰۰
  ۱۱ ۶ ۶ ۱۶۸/۳ ۱۰/۹۷ ۲۵۰ تهران ۹,۱۸۳,۰۰۰

  لوله گازی روکار (سبک)

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز لوله (inch) طول شاخه (m) تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته (kg) قیمت ( ریال)
  ۱ ۰٫۵ ۶ ۱۶۹ ۱۲۷۰ ۳۰,۹۶۰

  لوله گازی توکار (API)

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز لوله (inch) طول شاخه (m) تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته (kg) قیمت ( ریال)
  ۱ ۰٫۵ ۶ ۱۶۹ ۱۳۵۰ ۳۱,۶۱۰

  لوله مبلی

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز لوله (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) قیمت ( ریال)
  ۱ ۱۰ ۰٫۷ ۶ ۳۷,۸۰۰
  ۲ ۱۳ ۰٫۷ ۶ ۳۴,۶۰۰
  ۳ ۱۶ ۰٫۷ ۶ ۳۴,۱۰۰
  ۴ ۱۸ ۰٫۷ ۶ ۳۴,۱۰۰
  ۵ ۲۰ ۰٫۷ ۶ ۳۴,۱۰۰

پنج شنبه

قیمت قوطی و پروفیل

 • قوطی

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
  ۱ ۲۰*۲۰ ۲ ۶ ۷٫۷ کارخانه اصفهان ۳۰,۱۰۰
  ۲ ۲۰*۱۰ ۲ ۶ ۵٫۷ کارخانه اصفهان ۳۰,۹۰۰
  ۳ ۲۰*۳۰ ۲ ۶ ۹٫۵ کارخانه اصفهان ۲۹,۹۰۰
  ۴ ۳۰*۳۰ ۲ ۶ ۱۱٫۵ کارخانه اصفهان ۲۹,۹۰۰
  ۵ ۴۰*۲۰ ۲ ۶ ۱۱٫۵ کارخانه اصفهان ۲۹,۹۰۰
  ۶ ۴۰*۴۰ ۲ ۶ ۱۵ کارخانه اصفهان ۲۹,۹۰۰
  ۷ ۵۰*۵۰ ۲ ۶ ۱۹ کارخانه اصفهان ۲۹,۹۰۰
  ۸ ۶۰*۶۰ ۲ ۶ ۲۳ کارخانه اصفهان ۲۹,۹۰۰
  ۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۶ ۲۷ کارخانه اصفهان ۲۹,۹۰۰
  ۱۰ ۷۰*۷۰ ۲٫۵ ۶ ۳۳ کارخانه اصفهان ۲۸,۰۰۰
  ۱۱ ۸۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۲۹ کارخانه اصفهان ۲۸,۰۰۰
  ۱۲ ۸۰*۴۰ ۲ ۶ ۲۳ کارخانه اصفهان ۲۹,۹۰۰
  ۱۳ ۸۰*۴۰ ۳ ۶ ۳۴ کارخانه اصفهان ۲۸,۰۰۰
  ۱۴ ۸۰*۸۰ ۲٫۵ ۶ ۳۸ کارخانه اصفهان ۲۸,۰۰۰
  ۱۵ ۸۰*۸۰ ۳ ۶ ۴۶ کارخانه اصفهان ۲۸,۰۰۰
  ۱۶ ۹۰*۹۰ ۲٫۵ ۶ ۴۲ کارخانه اصفهان ۲۸,۰۰۰
  ۱۷ ۹۰*۹۰ ۳ ۶ ۵۱ کارخانه اصفهان ۲۸,۰۰۰
  ۱۸ ۱۰۰*۴۰ ۲٫۵ ۶ ۳۳ کارخانه اصفهان ۲۸,۰۰۰
  ۱۹ ۱۰۰*۴۰ ۳ ۶ ۳۹ کارخانه اصفهان ۲۸,۰۰۰
  ۲۰ ۱۰۰*۵۰ ۲٫۵ ۶ ۳۴ کارخانه اصفهان ۲۸,۵۰۰
  ۲۱ ۱۰۰*۵۰ ۳ ۶ ۴۱ کارخانه اصفهان ۲۸,۵۰۰
  ۲۲ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ ۵۶ کارخانه اصفهان ۲۸,۱۰۰
  ۲۳ ۱۲۰*۱۲۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۳۶ کارخانه اصفهان ۲۸,۰۰۰
  ۲۴ ۱۳۰*۱۳۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۴۸ کارخانه اصفهان ۲۷,۱۰۰
  ۲۵ ۱۴۰*۱۴۰(ستونی) ۳ ۱۲ ۱۶۰ کارخانه اصفهان ۲۷,۱۰۰

  قوطی صنعتی با ورق روغنی

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز ضخامت (mm) طول شاخه (m) محل تحویل قیمت ( ریال)
  ۱ ۱۰*۱۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۴,۶۰۰
  ۲ ۲۰*۱۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۴,۱۰۰
  ۳ ۲۰*۲۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۴,۱۰۰
  ۴ ۳۰*۲۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۴,۱۰۰
  ۵ ۳۰*۳۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۴,۱۰۰
  ۶ ۴۰*۲۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۴,۱۰۰
  ۷ ۴۰*۴۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۴,۱۰۰
  ۸ ۵۰*۵۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۴,۱۰۰
  ۹ ۶۰*۴۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۴,۱۰۰
  ۱۰ ۶۰*۶۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۴,۱۰۰
  ۱۱ ۸۰*۴۰ ۰٫۷ الی ۲ ۶ تهران ۳۴,۱۰۰

  پروفیل درب و پنجره

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف نوع پروفیل کد محصول ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
  ۱ لنگه دری ۵۰۸ ۲ ۶ ۱۴٫۸ کارخانه اصفهان ۲۹,۹۰۰
  ۲ پروفیل سپری ۵۰۷ ۲ ۶ ۱۴٫۸ کارخانه اصفهان ۲۹,۹۰۰
  ۳ پروفیل چهارچوبی ۵۰۹ ۲ ۶ ۱۴٫۸ کارخانه اصفهان ۲۹,۹۰۰
  ۴ چهارچوب فلزی ساده ۸۶ ۱ ۲ ۶٫۶ ۲۴ کارخانه اصفهان ۲۹,۹۰۰
  ۵ چهارچوب فلزی فرانسوی ۸۶ ۱۱ ۲ ۶٫۶ ۲۶ کارخانه اصفهان ۲۹,۹۰۰
  ۶ چهارچوب فلزی نگینی ۲ ۶٫۶ ۳۰ کارخانه اصفهان ۳۰,۴۰۰

  پروفیل Z (زد)

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف ارتفاع زد (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( ریال)
  ۱ ۱۸ ۲٫۵ ۶ ۳۸ کارخانه اصفهان ۲۸,۱۰۰
  ۲ ۱۸ ۳ ۶ ۴۶ کارخانه اصفهان ۲۷,۷۰۰
  ۳ ۲۰ ۲٫۵ ۶ ۴۱ کارخانه اصفهان ۲۸,۴۰۰
  ۴ ۲۰ ۳ ۶ ۴۹ کارخانه اصفهان ۲۸,۰۰۰
  ۵ ۲۲ ۳ ۶ ۵۲ کارخانه اصفهان ۲۸,۰۰۰
  ۶ ۲۲ ۲٫۵ ۶ ۴۳ کارخانه اصفهان ۲۸,۴۰۰

پنج شنبه

قیمت انواع ورق

 • ورق سیاه فولاد مبارکه

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
  ۱ ۲ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۸,۴۰۰
  ۲ ۲٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۶,۹۰۰
  ۳ ۳ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۶,۷۰۰
  ۴ ۳ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۶,۶۰۰
  ۵ ۳ شیت فابریک ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۶,۷۰۰
  ۶ ۴ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۶,۷۰۰
  ۷ ۶ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۵,۵۰۰
  ۸ ۶ شیت ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۵,۶۰۰
  ۹ ۸ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۵,۵۰۰
  ۱۰ ۸ شیت ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۵,۶۰۰
  ۱۱ ۸ شیت فابریک ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۶,۰۰۰
  ۱۲ ۱۰ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۵,۵۰۰
  ۱۳ ۱۰ شیت ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۵,۶۰۰
  ۱۴ ۱۰ شیت فابریک ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۶,۰۰۰
  ۱۵ ۱۲ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۵,۵۰۰
  ۱۶ ۱۲ شیت ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۵,۶۰۰
  ۱۷ ۱۲ شیت فابریک ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۶,۰۰۰
  ۱۸ ۱۵ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۵,۷۰۰
  ۱۹ ۱۵ شیت ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۵,۸۰۰
  ۲۰ ۱۵ شیت فابریک ۱٫۵*۶ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۶,۲۰۰

  ورق سیاه st52

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
  ۱ ۳ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۹,۶۰۰
  ۲ ۴ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۸,۶۰۰
  ۳ ۵ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۷,۱۰۰
  ۴ ۶ رول/شیت/فابریک عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۷,۰۰۰
  ۵ ۸ رول/شیت/فابریک عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۷,۰۰۰
  ۶ ۱۰ رول/شیت/فابریک عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۷,۰۰۰
  ۷ ۱۲ رول/شیت/فابریک عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۷,۰۰۰
  ۸ ۱۵ رول/شیت/فابریک عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان ۲۷,۲۰۰
  ۹ ۲۰ شیت فابریک ۲*۶ اکسین انبار اهواز ۳۰,۹۰۰
  ۱۰ ۲۵ شیت فابریک ۲*۶ اکسین انبار اهواز ۳۰,۹۰۰
  ۱۱ ۳۰ شیت فابریک ۲*۶ اکسین انبار اهواز ۳۰,۹۰۰
  ۱۲ ۳۵ شیت فابریک ۲*۶ اکسین انبار اهواز ۳۰,۹۰۰
  ۱۳ ۴۰ شیت فابریک ۲*۶ اکسین انبار اهواز ۳۱,۶۰۰

  ورق سیاه فولاد سبا

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
  ۱ ۲ رول عرض ۱ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲۸,۳۰۰
  ۲ ۲ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲۸,۳۰۰
  ۳ ۲٫۵ رول عرض ۱ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲۶,۹۰۰
  ۴ ۲٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲۶,۹۰۰
  ۵ ۳ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲۶,۶۰۰
  ۶ ۴ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲۶,۵۰۰
  ۷ ۳ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲۶,۶۵۰
  ۸ ۶ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲۵,۳۰۰
  ۹ ۸ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲۵,۴۰۰
  ۱۰ ۸ شیت ۱٫۵*۶ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲۵,۵۰۰
  ۱۱ ۱۰ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲۵,۴۰۰
  ۱۲ ۱۲ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲۵,۴۰۰
  ۱۳ ۱۰ شیت ۱٫۵*۶ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲۵,۵۰۰
  ۱۴ ۱۲ شیت ۱٫۵*۶ فولاد سبا بنگاه اصفهان ۲۵,۵۰۰

  ورق سیاه اکسین

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
  ۱ ۱۲ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۲۵,۳۰۰
  ۲ ۲۰ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۲۴,۲۵۰
  ۳ ۲۵ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۲۴,۲۵۰
  ۴ ۳۰ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۲۴,۲۵۰
  ۵ ۳۵ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۲۴,۲۵۰
  ۶ ۴۰ شیت ۲*۶ فولاد اکسین انبار اهواز ۲۴,۲۵۰

  ورق سیاه کاویان

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
  ۱ ۱۰ شیت ۱٫۲۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز ۲۵,۱۰۰
  ۲ ۱۲ شیت ۱٫۲۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز ۲۵,۱۰۰
  ۳ ۲۰ شیت ۱٫۲۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز ۲۴,۰۰۰
  ۴ ۲۵ شیت ۱٫۲۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز ۲۴,۰۰۰
  ۵ ۳۰ شیت ۱٫۲۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز ۲۴,۰۰۰
  ۶ ۱۵ شیت ۱٫۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز ۲۵,۰۰۰
  ۷ ۲۰ شیت ۱٫۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز ۲۴,۱۰۰
  ۸ ۳۰ شیت ۱٫۵*۶ فولاد کاویان انبار اهواز ۲۴,۱۰۰

  ورق روغنی

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف ضخامت ورق (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( ریال)
  ۱ ۰٫۷۰ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۳۰,۰۰۰
  ۲ ۰٫۵۰ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۳۰,۰۰۰

  ورق رنگی

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف رنگ ورق ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه قیمت ( ریال)
  ۱ آبی ۰٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۴۰,۴۰۰
  ۲ قرمز ۰٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۴۰,۴۰۰
  ۳ نارنجی ۰٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۴۰,۴۰۰
  ۴ سفید ۰٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۴۰,۴۰۰

  ورق گالوانیزه

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه قیمت ( ریال)
  ۱ ۰٫۴۵ تک رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۳۶,۵۰۰
  ۲ ۰٫۵۰ تک رول عرض۱ کاشان ۳۶,۰۰۰
  ۳ ۰٫۵۰ تک رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۳۶,۰۰۰
  ۴ ۰٫۵۵ تک رول عرض۱ کاشان ۳۵,۵۰۰
  ۵ ۰٫۵۵ تک رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۳۵,۵۰۰
  ۶ ۰٫۶۰ تک رول عرض۱ کاشان ۳۵,۵۰۰
  ۷ ۰٫۶۰ تک رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۳۵,۵۰۰
  ۸ ۰٫۷۰ تک رول عرض۱ کاشان ۳۵,۰۰۰
  ۹ ۰٫۷۰ تک رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۳۵,۰۰۰
  ۱۰ ۰٫۸۰ تک رول عرض۱ کاشان ۳۵,۰۰۰
  ۱۱ ۰٫۸۰ تک رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۳۵,۰۰۰
  ۱۲ ۰٫۹۰ تک رول عرض۱ کاشان ۳۴,۵۰۰
  ۱۳ ۰٫۹۰ تک رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۳۴,۵۰۰
  ۱۴ ۱ تک رول عرض۱ کاشان ۳۴,۵۰۰
  ۱۵ ۱ تک رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۳۴,۵۰۰
  ۱۶ ۱٫۲۵ تک رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۳۴,۵۰۰
  ۱۷ ۱٫۲۵ تک رول عرض۱ کاشان ۳۴,۵۰۰
  ۱۸ ۱٫۵ تک رول عرض۱ کاشان ۳۴,۵۰۰
  ۱۹ ۱٫۵ تک رول عرض۱٫۲۵ کاشان ۳۴,۵۰۰

پنج شنبه

 • میلگرد ذوب آهن

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
  ۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۴,۲۰۰
  ۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۴,۲۰۰
  ۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۴,۲۰۰
  ۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۳,۶۰۰
  ۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۳,۶۰۰
  ۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۳,۶۰۰
  ۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۳,۶۰۰
  ۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۳,۶۰۰
  ۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲۳,۶۰۰

  میلگرد کویر کاشان

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
  ۱ ۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۵,۳۰۰
  ۲ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۵,۳۰۰
  ۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۴,۸۰۰
  ۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۴,۸۰۰
  ۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۴,۸۰۰
  ۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۴,۵۰۰
  ۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۴,۵۰۰
  ۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۴,۵۰۰
  ۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۴,۵۰۰
  ۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۴,۵۰۰
  ۱۱ ۳۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۴,۵۰۰
  ۱۲ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۴,۵۰۰
  ۱۳ ۳۶ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۴,۵۰۰
  ۱۴ ۴۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کویر کاشان کیلوگرم ۲۴,۵۰۰

  میلگرد قزوین

  آخرین بروزرسانی : ۰۶-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
  ۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۲۴,۳۲۰
  ۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۲۳,۶۲۰
  ۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه قزوین کیلوگرم ۲۳,۶۲۰
   

  میلگرد پارس آرمان

  آخرین بروزرسانی : ۰۶-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
  ۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم ۲۴,۳۷۰
  ۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم ۲۳,۶۷۰
  ۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم ۲۳,۶۷۰

  میلگرد آناهیتا گیلان

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
  ۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲۴,۲۰۰
  ۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲۳,۸۰۰
  ۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲۳,۴۰۰
  ۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲۳,۴۰۰
  ۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲۳,۴۰۰
  ۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲۳,۴۰۰
  ۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲۳,۴۰۰
  ۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲۳,۴۰۰
  ۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲۳,۴۰۰
  ۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲۳,۴۰۰
  ۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲۳,۴۰۰

  میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

  آخرین بروزرسانی : ۰۸-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
  ۱ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۲۲,۳۵۰
  ۲ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۲۲,۳۵۰
  ۳ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۲۲,۳۵۰
  ۴ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۲۲,۳۵۰
  ۵ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۲۲,۳۵۰
  ۶ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۲۲,۳۵۰
  ۷ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم ۲۲,۳۵۰
   

  میلگرد ذوب آهن اصفهان (بنگاه)

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز حالت آنالیز کارخانه محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
  ۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۴۶۰۰۲۴,۶۰۰
  ۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۴۶۰۰۲۴,۶۰۰
  ۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۴۶۰۰۲۴,۶۰۰
  ۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۴۰۰۰۲۴,۰۰۰
  ۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۴۰۰۰۲۴,۰۰۰
  ۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۴۰۰۰۲۴,۰۰۰
  ۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۴۰۰۰۲۴,۰۰۰
  ۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۴۰۰۰۲۴,۰۰۰
  ۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۲۴۰۰۰۲۴,۰۰۰

  میلگرد نیک صدرا طوس

  آخرین بروزرسانی : ۰۸-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
  ۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۲۳,۵۰۰
  ۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۲۳,۱۰۰
  ۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۲۳,۱۰۰
  ۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۲۳,۱۰۰
  ۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۲۳,۱۰۰
  ۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۲۳,۱۰۰
  ۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۲۳,۱۰۰
  ۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۲۳,۱۰۰
  ۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیک صدرا طوس کیلوگرم ۲۳,۵۰۰

  میلگرد شمس سپهر

  آخرین بروزرسانی : ۰۸-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
  ۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۲۳,۱۰۰
  ۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۲۳,۰۰۰
  ۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه شمس سپهر کیلوگرم ۲۳,۰۰۰

  میلگرد جهان فولاد غرب

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
  ۱ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم ۲۲,۸۰۰
  ۲ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم ۲۲,۸۰۰
  ۳ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم ۲۲,۸۰۰
  ۴ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم ۲۲,۸۰۰
  ۵ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه جهان فولاد غرب کیلوگرم ۲۲,۸۰۰

  میلگرد کاوه تیکمه داش

  آخرین بروزرسانی : ۰۸-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
  ۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲۳,۹۵۰
  ۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲۳,۹۵۰
  ۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲۳,۴۵۰
  ۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲۳,۴۵۰
  ۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲۳,۴۵۰
  ۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲۳,۴۵۰
  ۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲۳,۴۵۰
  ۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲۳,۴۵۰
  ۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲۳,۴۵۰
  ۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲۳,۴۵۰
  ۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲۳,۴۵۰
 • میلگرد آریا ذوب

  آخرین بروزرسانی : ۰۸-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
  ۱ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم ۲۲,۷۰۰
  ۲ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم ۲۲,۷۰۰

  میلگرد صبا فولاد زاگرس

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
  ۱ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۲۳,۰۰۰
  ۲ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ۲۳,۰۰۰
   

  میلگرد حسن رود (گیلان)

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
  ۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۲۳,۶۰۰
  ۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۲۳,۰۰۰
  ۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۲۲,۶۰۰
  ۴ ۱۴ شاخه آجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۲۲,۶۰۰
  ۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۲۲,۶۰۰
  ۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم ۲۲,۶۰۰

  میلگرد بردسیر کرمان

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن قیمت ( ریال)
  ۱ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۷٫۶۰۰ ۲۴,۴۰۰
  ۲ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۷٫۶۰۰ ۲۵,۳۰۰
  ۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۰ ۲۳,۶۰۰
  ۴ ۱۴ شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۴ ۲۳,۵۰۰
  ۵ ۱۶ شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۸ ۲۳,۵۰۰
  ۶ ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۲۳,۹۰۰

  میلگرد شیراز

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
  ۱ ۱۲ کلاف آجدار A2 کارخانه شیراز کیلوگرم ۲۶,۷۰۰
  ۲ ۱۴ کلاف آجدار A2 کارخانه شیراز کیلوگرم ۲۶,۷۰۰
  ۳ ۱۶ کلاف آجدار A2 کارخانه شیراز کیلوگرم ۲۶,۷۰۰
  ۴ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شیراز کیلوگرم ۲۳,۵۰۰
  ۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه شیراز کیلوگرم ۲۳,۵۰۰

  میلگرد شاهرود

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
  ۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۲۴,۴۰۰
  ۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۲۴,۲۰۰
  ۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۲۳,۷۰۰
  ۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۲۳,۷۰۰
  ۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۲۳,۷۰۰
  ۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۲۳,۷۰۰
  ۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۲۳,۷۰۰
  ۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ۲۳,۷۰۰

  میلگرد درپاد تبریز

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
  ۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۲۴,۱۰۰
  ۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۲۳,۸۰۰
  ۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۲۳,۵۰۰
  ۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۲۳,۵۰۰
  ۵ ۱۶ شاخه آجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۲۳,۵۰۰
  ۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۲۳,۵۰۰
  ۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۲۳,۵۰۰
  ۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۲۳,۵۰۰
  ۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم ۲۳,۵۰۰

  میلگرد سیرجان

  آخرین بروزرسانی : ۰۷-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن قیمت ( ریال)
  ۱ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۶٫۸ الی ۷ ۲۴,۲۰۰
  ۲ ۱۲ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۹٫۵ الی ۱۰ ۲۳,۷۰۰
  ۳ ۱۴ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۱۳ الی ۱۳٫۲ ۲۳,۵۰۰
  ۴ ۱۶ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۱۷ ۲۳,۵۰۰
  ۵ ۱۸ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۲۱٫۵ ۲۳,۵۰۰
  ۶ ۲۰ شاخه آجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۲۷ ۲۳,۵۰۰
  ۷ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۲۳,۷۰۰
  ۸ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۲۳,۵۰۰
  ۹ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۲۳,۵۰۰
  ۱۰ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۲۳,۵۰۰
  ۱۱ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۲۳,۵۰۰
  ۱۲ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۲۳,۵۰۰
  ۱۳ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم ۲۳,۵۰۰

  میلگرد ظفر بناب

  آخرین بروزرسانی : ۰۸-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
  ۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۲۴,۳۰۰
  ۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۲۴,۱۰۰
  ۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۲۳,۷۰۰
  ۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۲۳,۷۰۰
  ۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۲۳,۷۰۰
  ۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۲۳,۷۰۰
  ۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۲۳,۷۰۰
  ۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۲۳,۷۰۰
  ۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم ۲۳,۷۰۰

  میلگرد ارگ تبریز

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن قیمت ( ریال)
  ۱ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۲۳ ۲۲,۷۰۰
  ۲ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۱۸ ۲۲,۷۰۰
  ۳ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۲۹ ۲۲,۷۰۰
  ۴ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۴ ۲۲,۷۰۰
  ۵ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۴۴ الی ۴۵ ۲۲,۷۰۰
  ۶ ۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۴۹ ۲۲,۷۰۰

  میلگرد پرشین فولاد

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
  ۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۲۴,۵۰۰
  ۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۲۴,۴۰۰
  ۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۲۳,۵۰۰
  ۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۲۳,۵۰۰
  ۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۲۳,۵۰۰
  ۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۲۳,۵۰۰
  ۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم ۲۳,۵۰۰

  میلگرد سیادن ابهر

  آخرین بروزرسانی : ۰۸-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
  ۱ ۸ شاخه آجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۲۴,۵۰۰
  ۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۲۳,۳۰۰
  ۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۲۲,۳۰۰
  ۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۲۲,۳۰۰
  ۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۲۲,۳۰۰
  ۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۲۲,۳۰۰
  ۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۲۲,۳۰۰
  ۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم ۲۲,۳۰۰

  میلگرد سپهر ایرانیان

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
  ۱ ۱۴ A3 سپهر ایرانیان ۲۳,۲۰۰
  ۲ ۱۶ A3 سپهر ایرانیان ۲۳,۲۰۰
  ۳ ۱۸ A3 سپهر ایرانیان ۲۳,۲۰۰
  ۴ ۲۲ A3 سپهر ایرانیان ۲۳,۲۰۰
   

  میلگرد آذر فولاد امین

  آخرین بروزرسانی : ۰۶-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
  ۱ ۸ A2 آذر امین ۲۴,۳۰۰
  ۲ ۱۲ A3 آذر امین ۲۳,۵۰۰
  ۳ ۱۴ A3 آذر امین ۲۳,۵۰۰
  ۴ ۱۶ A3 آذر امین ۲۳,۵۰۰
  ۵ ۱۸ A3 آذر امین ۲۳,۵۰۰
  ۶ ۲۰ A3 آذر امین ۲۳,۵۰۰
  ۷ ۲۲ A3 آذر امین ۲۳,۵۰۰
  ۸ ۲۵ A3 آذر امین ۲۳,۵۰۰
  ۹ ۲۸ A3 آذر امین ۲۳,۵۰۰
  ۱۰ ۳۲ A3 آذر امین ۲۳,۵۰۰
   

  میلگرد شاهین بناب

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
  ۱ ۸ A2 شاهین بناب ۲۴,۳۰۰
  ۲ ۱۰ A2 شاهین بناب ۲۳,۹۰۰
  ۳ ۸ A3 شاهین بناب ۲۵,۱۰۰
  ۴ ۱۰ A3 شاهین بناب ۲۵,۱۰۰
  ۵ ۱۲ A3 شاهین بناب ۲۳,۴۵۰
  ۶ ۱۴ A3 شاهین بناب ۲۳,۴۵۰
  ۷ ۱۶ A3 شاهین بناب ۲۳,۴۵۰
  ۸ ۱۸ A3 شاهین بناب ۲۳,۴۵۰
  ۹ ۲۰ A3 شاهین بناب ۲۳,۴۵۰
  ۱۰ ۲۲ A3 شاهین بناب ۲۳,۴۵۰
  ۱۱ ۲۵ A3 شاهین بناب ۲۳,۴۵۰
  ۱۲ ۲۸ A3 شاهین بناب ۲۳,۴۵۰
  ۱۳ ۳۲ A3 شاهین بناب ۲۳,۴۵۰

  میلگرد امیرکبیر خزر

  آخرین بروزرسانی : ۰۹-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
  ۱ ۱۴ A3 امیرکبیر خزر ۲۲,۸۰۰
  ۲ ۱۶ A3 امیرکبیر خزر ۲۲,۸۰۰
   

  میلگرد بافق یزد

  آخرین بروزرسانی : ۰۸-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
  ۱ ۱۲ A3 بافق یزد ۲۴,۸۰۰
  ۲ ۱۴ A3 بافق یزد ۲۴,۳۰۰
  ۳ ۱۶ A3 بافق یزد ۲۴,۳۰۰
  ۴ ۱۸ A3 بافق یزد ۲۴,۲۰۰
  ۵ ۲۰ A3 بافق یزد ۲۴,۲۰۰
  ۶ ۲۲ A3 بافق یزد ۲۴,۲۰۰
  ۷ ۲۵ A3 بافق یزد ۲۴,۲۰۰
  ۸ ۲۸ A3 بافق یزد ۲۴,۲۰۰
  ۹ ۳۲ A3 بافق یزد ۲۴,۲۰۰
   

  میلگرد خرمدشت

  آخرین بروزرسانی : ۰۸-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
  ۱ ۱۰ A2 خرمدشت ۲۳,۵۰۰
  ۲ ۱۰ A3 خرمدشت ۲۴,۰۰۰
   

  میلگرد روهینا دزفول

  آخرین بروزرسانی : ۰۷-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
  ۱ ۸ A2 روهینا دزفول ۲۵,۱۰۰
  ۲ ۱۰ A2 روهینا دزفول ۲۴,۷۰۰
  ۳ ۱۲ A3 روهینا دزفول ۲۴,۴۰۰
  ۴ ۱۴ A3 روهینا دزفول ۲۴,۲۰۰
  ۵ ۱۶ A3 روهینا دزفول ۲۴,۰۰۰
  ۶ ۱۸ A3 روهینا دزفول ۲۴,۰۰۰
  ۷ ۲۰ A3 روهینا دزفول ۲۴,۰۰۰
  ۸ ۲۲ A3 روهینا دزفول ۲۴,۰۰۰
  ۹ ۲۵ A3 روهینا دزفول ۲۴,۰۰۰
  ۱۰ ۳۲ A3 روهینا دزفول ۲۴,۰۰۰

  میلگرد نطنز

  آخرین بروزرسانی : ۲۸-۰۵-۱۳۹۶

  ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
  ۱ ۶٫۵ کلاف ساده A2 کارخانه نطنز کیلوگرم ۲۶,۲۰۰

  میلگرد صدر فولاد لرستان

  آخرین بروزرسانی : ۱۸-۰۵-۱۳۹۶

  ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
  ۱ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم
  ۲ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم
  ۳ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم
  ۴ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم
  ۵ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگر
   

  میلگرد هیربد زرندیه

  آخرین بروزرسانی : ۰۶-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
  ۱ ۸ A2 هیربد زرندیه
  ۲ ۱۰ A2 هیربد زرندیه
  ۳ ۱۲ A3 هیربد زرندیه
  ۴ ۱۴ A3 هیربد زرندیه
  ۵ ۱۶ A3 هیربد زرندیه
  ۶ ۱۸ A3 هیربد زرندیه
  ۷ ۲۰ A3 هیربد زرندیه
  ۸ ۲۲ A3 هیربد زرندیه
  ۹ ۲۵ A3 هیربد زرندیه
  ۱۰ ۲۸ A3 هیربد زرندیه
  ۱۱ ۳۲ A3 هیربد زرندیه
  ۱۲ ۲۵ A4 هیربد زرندیه
   

  میلگرد آریان فولاد

  آخرین بروزرسانی : ۰۸-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
  ۱ ۱۰ A2 آریان فولاد ۲۳,۰۰۰
  ۲ ۲۸ A3 آریان فولاد ۲۳,۰۰۰

  میلگرد یزد (احرامیان)

  آخرین بروزرسانی : ۰۶-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن قیمت ( ریال)
  ۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۰٫۲۰۰
  ۲ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۸٫۸۰۰
  ۳ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۲۳٫۹۰۰
  ۴ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۲۹٫۴۰۰
  ۵ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۳۵٫۴۰۰
  ۶ ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۴۶
   

  میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)

  آخرین بروزرسانی : ۰۶-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
  ۱ ۱۰ A3 میانه
  ۲ ۱۲ A3 میانه
  ۳ ۱۴ A3 میانه
  ۴ ۱۶ A3 میانه
  ۵ ۱۸ A3 میانه
  ۶ ۲۰ A3 میانه
  ۷ ۲۲ A3 میانه
  ۸ ۲۵ A3 میانه
  ۹ ۲۸ A3 میانه
  ۱۰ ۳۲ A3 میانه
   

  میلگرد الیگودرز

  آخرین بروزرسانی : ۱۶-۰۵-۱۳۹۶

  ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
  ۱ ۸ کلاف آجدار A2 کارخانه الیگودرز کیلوگرم
  ۲ ۱۰ کلاف آجدار A2 کارخانه الیگودرز کیلوگرم

  میلگرد کوثر اهواز

  آخرین بروزرسانی : ۰۶-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن قیمت ( ریال)
  ۱ ۶٫۵ شاخه آجدار A2 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم

  میلگرد خرم آباد

  آخرین بروزرسانی : ۱۶-۰۵-۱۳۹۶

  ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
  ۱ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه خرم آباد کیلوگرم
  ۲ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه خرم آباد کیلوگرم

  میلگرد گلستان

  آخرین بروزرسانی : ۱۶-۰۵-۱۳۹۶

  ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن قیمت ( ریال)
  ۱ ۶٫۵ کلاف ساده A1 کارخانه گلستان کیلوگرم
  ۲ ۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۷ الی ۷٫۷۰۰
  ۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۱۰ الی ۱۱
  ۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۱۳٫۷۰۰ الی ۱۴
  ۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۱۸ الی ۱۸٫۵۰۰
  ۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۲۳ الی ۲۴
  ۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۲۸٫۳۰۰ الی ۲۹
  ۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه گلستان کیلوگرم ۳۴ الی ۳۷

پنج شنبه

آغازعملیات آماده سازی معدن زغالسنگ مزینو طبس

 آغازعملیات آماده سازی معدن زغالسنگ مزینو طبس -عملیات آماده سازی منبع تامین سوخت نیروگاه طبس با حضور مقامات وزارت نیرو و صنعت، معدن و تجارت آغاز می شود.
علیرضا نصرالهی مجری طرح های بازتوانی نیروگاه های حرارتی کشور ضمن بیان این خبر افزود: پروانه بهره برداری از معدن مزینو جهت تامین سوخت نیروگاه طبس صادر شده است و شرکت تولید نیروی برق حرارتی برای انتخاب مشاور ذیصلاح برای طراحی تفصیلی طرح استخراج معدن به ظرفیت ١٢٣میلیون تن اقدام نموده که پس از تهیه اسناد مناقصه پیمانکار طرح انتخاب خواهد شد.

وی افزود: مطالعات اکتشافی صورت گرفته در زمینه زغالسنگ حرارتی طبس اولین گام در بررسی این نوع زغالسنگ است و این مطالعات نشان داده که حوزه زغالدار طبس تا عمق ۶٠٠ متر از سطح زمین ذخیره ای بالغ بر ٣ میلیارد تن زغالسنگ دارد که از این مقدار ٢میلیارد تن حرارتی است.

نصرالهی تصریح کرد: با انجام مطالعات مقدماتی و تفصیلی در منطقه زغالدار طبس، وجود زغالسنگ حرارتی به میزان مورد نیاز برای مصرف چند هزار مگاوات نیروگاه زغالسنگ سوز با اطمینان احراز شده است.

به گفته مجری طرح بازتوانی نیروگاه های شرکت، نیروگاه طبس تاکنون ۵۵ درصد در زمینه عملیات اجرایی تجهیزات جانبی پیشرفت داشته است و قرار است در طراحی نیروگاه از تکنولوژی های نوین جهت کاهش مصرف آب بهره برداری شود وبا راه اندازی معدن و نیروگاه زغالسنگ سوز طبس زمینه اشتغال پنج هزار نفر فراهم خواهد شد.

وی تاکید کرد: نیروگاه طبس دارای بالاترین امتیاز در امنیت انرژی در منطقه مرکزی ایران و اصول پدافند غیرعامل با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص مربوط به نیروگاه است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: با حمایت بانک مرکزی، بانک عامل نیروگاه و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران ظرف چند ماه آینده مراحل فاینانس پروژه نهایی خواهد شد و آماده افتتاح اعتبار اسنادی خواهیم بود.

وی افزود: پروژه نیروگاه طبس توسط کنسرسیوم مپنا و شانگهای الکتریک کشور چین انجام خواهد شد که گام بزرگی در راستای انتقال دانش فنی ساخت نیروگاههای ذغالسوز محسوب می شود.

شایان ذکر است معدن روباز مزینو در فاصله ۵ کیلومتری نیروگاه طبس و ۸۵ کیلومتری از شهرستان طبس قرار گرفته است و این شهرستان با ۷۲ هزار نفر جمعیت و ۵۷ هزار کیلومتر مربع مساحت بزرگترین خراسان جنوبی است .

پنج شنبه

دست خالی تولیدکنندگان ایرانی از بازار ۲۰ میلیون تنی سیمان عراق/ تعرفه واردات از ایران دو برابر عربستان

 دست خالی تولیدکنندگان ایرانی از بازار ۲۰ میلیون تنی سیمان عراق/ تعرفه واردات از ایران دو برابر عربستان یک کارشناس صنعت سیمان با اشاره به بی نصیب ماندن تولیدکنندگان ایرانی از بازار ۲۰ میلیون تنی سیمان عراق،گفت: تعرفه واردات سیمان ایران به عراق بیش از ۲ برابر تعرفه واردات از عربستان است که وزارت خارجه باید برای رفع آن رایزنی کند.
اظهار داشت: پس از فروکش کردن جنگ داعش در عراق، حالا این کشور به سمت بازسازی حرکت کرده و بودجه ۱۲ میلیارد دیناری برای عمران عراق تعیین شده است.

وی با بیان اینکه این اقدام می تواند بازار خوبی را برای تولیدکنندگان سیمان ایران ایجاد کند، افزود: بازسازی عراق، بازار مصالح ساختمانی را در این کشور داغ می کند و در این میان، تولیدکنندگان باید از فرصت های موجود استفاده کنند.

وی با اشاره به اختصاص بودجه ۲ میلیارد دلاری عربستان برای بازسازی بخش سنی نشین عراق، گفت: کشورهای دیگر نیز به بازسازی عراق کمک خواهند کرد و در این میان، وزارت خارجه ایران می تواند با رایزنی، زمینه را برای حضور تولیدکنندگان ایرانی در عراق فراهم کند.

بُد با بیان اینکه در حال حاضر مصرف سیمان در عراق سالانه حدود ۲۰ میلیون تن است، گفت: پیش بینی می شود سال آینده ۲ تا ۳ میلیون تن به این رقم اضافه شود و در صورت رونق پروژه های عمرانی، نیاز عراق به سیمان به تدریج به ۴۰ میلیون تن خواهد رسید که یک مزیت نسبی برای تولیدکنندگان ایران به حساب می آید.

وی تصریح کرد: این درحالی است که هم اکنون عراق برای واردات سیمان ایران تعرفه بالایی وضع کرده به طوری که تعرفه واردات سیمان از ایران بیش از دو برابر تعرفه واردات سیمان از عربستان به عراق است.

پنج شنبه

تلاش فراتر از تحریم

 تلاش فراتر از تحریم -اتوتک ۳۵ سال است که در ایران حضور دارد و در تمام این سال‌ها به عنوان شرکتی که اساس آن فنلاندی است و در زمینه ارائه فناوری‌های معدنی فعالیت دارد،
همکاری خود را با شرکت‌های گوناگون معدنی در ایران حفظ کرده است. رقم ۳۵ سال به این معناست که اتوتک ۴ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران همکاری خود را با کشور شروع کرد و البته ادامه داد. در طول این سال‌ها کشورهای زیادی به همکاری با ایران در عرصه‌های مختلف تمایل داشتند که معدن و صنایع معدنی نیز ازجمله آنها هستند، اما این همکاری به مذاق سرمایه‌گذاری خارجی خوش نمی‌آمد. از طرفی دیگر شرکت‌های ایرانی نیز در طول این سال‌ها همواره تحریم‌ها را سد راه همکاری‌های متقابل می‌دانستند و بس، در حالی که سال‌های طولانی شرکت فنلاندی اتوتک حضور خود را در بازار ایران حفظ کرده است که نشان می‌دهد با وجود تحریم‌ها نیز می‌توان همکاری خود را با دنیای خارج ادامه داد و برای این‌کار تنها نیاز به صرف تلاش بیشتر است. چند دهه حضور این شرکت فنلاندی در ایران که از اعضای اتحادیه اروپا ست و باید در چارچوب این اتحادیه فعالیت داشته باشد نشانه خوبی است که تحریم‌ها هر چند کار را برای همکاری بخش‌های مختلف کشور با شرکت‌های خارجی سخت کرده‌اند، اما در عمل همکاری «غیرممکن» نیست. بنابراین پیشنهاد می‌شود بخش‌های مختلف صنعتی و تجاری در ایران که شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی نیز زیرمجموعه آنها هستند، با در نظر داشتن چنین نمونه‌هایی تلاش بیشتری صرف توسعه کسب‌وکار خود کنند. بدون شک ارتباط با جهان بیرون و دستیابی به بازار بین‌المللی می‌تواند به توسعه بخش معدن و صنایع وابسته به آن بینجامد، در همین زمینه حضور شرکتی مانند دانیلی و سرمایه‌گذاری آن در ساخت کارخانه تولید قطعات فولادی در اشتهارد نمونه خوبی است که می‌تواند سرمشقی برای سایر بخش‌ها باشد.

چهارشنبه

 • تیرآهن ذوب آهن اصفهان

  آخرین بروزرسانی : ۰۷-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز کارخانه طول شاخه (m) وزن شاخه (m) تعداد در هر بسته محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
  ۱ ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۱۵۵ ۳۶ کارخانه کیلوگرم ۲۸,۰۰۰
  ۲ ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۱۹۰ ۳۰ کارخانه کیلوگرم ۲۷,۱۰۰
  ۳ ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۲۶۹ ۱۸ کارخانه کیلوگرم ۳۰,۴۰۰
  ۴ ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۲۲۶ ۲۴ کارخانه کیلوگرم ۲۸,۵۰۰
  ۵ ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۳۱۵ ۱۶ کارخانه کیلوگرم ۳۰,۴۰۰
  ۶ ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۳۶۹ ۱۴ کارخانه کیلوگرم ۳۰,۴۰۰
  ۷ ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۴۳۴ ۱۲ کارخانه کیلوگرم ۳۰,۴۰۰

  تیرآهن ذوب آهن اصفهان (بنگاه)

  آخرین بروزرسانی : ۰۸-۰۶-۱۳۹۶

  ردیف سایز کارخانه طول شاخه (m) وزن شاخه (m) تعداد در هر بسته محل تحویل واحد قیمت ( ریال)
  ۱ ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۱۵۵ ۳۶ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۴,۳۶۰,۰۰۰
  ۲ ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۱۹۰ ۳۰ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۵,۰۶۰,۰۰۰
  ۳ ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۲۲۶ ۲۴ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۶,۴۶۰,۰۰۰
  ۴ ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۲۶۹ ۱۸ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۸,۰۵۰,۰۰۰
  ۵ ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۳۱۵ ۱۶ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۹,۳۵۰,۰۰۰
  ۶ ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۳۶۹ ۱۴ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۱,۰۵۰,۰۰۰
  ۷ ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۴۳۴ ۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۳,۲۰۰,۰۰۰
  ۸ ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ ۵۰۷ ۱۰ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۴,۸۰۰,۰۰۰