سه شنبه

  قیمت قوطی در کارخانه‌های اصفهان :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.
قیمت (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) ردیف
۲۴۵۰۰ ۵٫۷ ۶ ۲ ۲۰×۱۰ ۱
۲۳۸۰۰ ۷٫۷ ۶ ۲ ۲۰×۲۰ ۲
۲۳۶۰۰ ۹٫۵ ۶ ۲ ۳۰×۲۰ ۳
۲۳۶۰۰ ۱۱٫۵ ۶ ۲ ۳۰×۳۰ ۴
۲۳۶۰۰ ۱۱٫۵ ۶ ۲ ۴۰×۲۰ ۵
۲۳۶۰۰ ۱۵ ۶ ۲ ۴۰×۴۰ ۶
۲۳۶۰۰ ۱۹ ۶ ۲ ۵۰×۵۰ ۷
۲۳۶۰۰ ۲۳ ۶ ۲ ۶۰×۶۰ ۸
۲۳۶۰۰ ۲۷ ۶ ۲ ۷۰×۷۰ ۹
۲۳۳۰۰ ۳۳ ۶ ۲٫۵ ۷۰×۷۰ ۱۰
۲۳۶۰۰ ۲۳ ۶ ۲ ۸۰×۴۰ ۱۱
۲۳۳۰۰ ۲۹ ۶ ۲٫۵ ۸۰×۴۰ ۱۲
۲۳۳۰۰ ۳۴ ۶ ۳ ۸۰×۴۰ ۱۳
۲۳۳۰۰ ۳۸ ۶ ۲٫۵ ۸۰×۸۰ ۱۴
۲۳۳۰۰ ۴۶ ۶ ۳ ۸۰×۸۰ ۱۵
۲۳۰۰۰ ۴۲ ۶ ۲٫۵ ۹۰×۹۰ ۱۶
۲۳۰۰۰ ۵۱ ۶ ۳ ۹۰×۹۰ ۱۷
۲۳۳۰۰ ۳۲ ۶ ۲٫۵ ۱۰۰×۴۰ ۱۸
۲۳۳۰۰ ۳۸ ۶ ۳ ۱۰۰×۴۰ ۱۹
۲۳۷۰۰ ۳۴ ۶ ۲٫۵ ۱۰۰×۵۰ ۲۰
۲۳۷۰۰ ۴۱ ۶ ۳ ۱۰۰×۵۰ ۲۱
۲۳۷۰۰ ۵۶ ۶ ۳ ۱۰۰×۱۰۰ ۲۲
۲۲۹۰۰ ۱۳۶ ۱۲ ۳ ۱۲۰×۱۲۰ (ستونی) ۲۳
۲۲۹۰۰ ۱۴۸ ۱۲ ۳ ۱۳۰×۱۳۰ (ستونی) ۲۴
۲۲۹۰۰ ۱۶۰ ۱۲ ۳ ۱۴۰×۱۴۰ (ستونی) ۲۵
توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.

شماره تماس:         ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

 

قوطی مربع و مستطیل صنعتی (با ورق روغنی)
ضخامت‌های ۰٫۶ ۰٫۷  ۰٫۸  ۰٫۹  ۱  ۱٫۲۵  ۱٫۵  ۱٫۸  ۲
قوطی مربع و مستطیل سبک، به خاطر دارا بودن قابلیت خم‌کاری بالا، در کارهای صنعتی و ساختمانی و صنایع خودروسازی، دوچرخه‌سازی، هواپیماسازی و … بسیار پرمصرف هستند. بیضی در ابعاد خاص موجود می‌باشد.
قیمت (ریال) وزن شاخه ۶ متری (kg) ضخامت (mm) سایز (inch) سایز (mm) ردیف
۲۹۶۰۰ ۰٫۷ تا ۲ ۱۰*۱۰ ۱
۲۹۱۰۰ ۰٫۷ تا ۲ ۱۰*۲۵ ۲
۲۹۱۰۰ ۰٫۷ تا ۲ ۱۶*۱۶ ۳
۲۹۱۰۰ ۰٫۷ تا ۲ ۱۰*۲۰ ۴
۲۹۱۰۰ ۰٫۷ تا ۲ ۲۰*۲۰ ۵
۲۹۱۰۰ ۰٫۷ تا ۲ ۲۰*۳۰ ۶
۲۹۱۰۰ ۰٫۷ تا ۲ ۲۵*۲۵ ۷
۲۹۱۰۰ ۰٫۷ تا ۲ ۳۰*۳۰ ۸
۲۹۱۰۰ ۰٫۷ تا ۲ ۴۰*۲۰ ۹
۲۹۱۰۰ ۰٫۷ تا ۲ ۴۰*۴۰ ۱۰
۲۹۱۰۰ ۰٫۷ تا ۲ ۳۰*۵۰ ۱۱
۲۹۱۰۰ ۰٫۷ تا ۲ ۵۰*۵۰ ۱۲
۲۹۱۰۰ ۰٫۷ تا ۲ ۲۰*۶۰ ۱۳
۲۹۱۰۰ ۰٫۷ تا ۲ ۳۰*۶۰ ۱۴
۲۹۱۰۰ ۰٫۷ تا ۲ ۴۰*۶۰ ۱۵
۲۹۱۰۰ ۰٫۷ تا ۲ ۴۰*۸۰ ۱۶
۲۹۱۰۰ ۰٫۷ تا ۲ ۶۰*۶۰ ۱۷

 

  قیمت پروفیل در کارخانه‌های اصفهان :            گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است
قیمت (ریال) وزن شاخه ۶ متری (kg) ضخامت (mm) سایز پروفیل (mm) ردیف
۲۳۶۰۰ ۱۴٫۸ ۲ سپری پروفیل ۵۰۷ ۱
۲۳۶۰۰ ۱۴٫۸ ۲ لنگه دری پروفیل ۵۰۸ ۲
۲۳۶۰۰ ۱۴٫۸ ۲ چهارچوبی پروفیل ۵۰۹ ۳
۲۳۶۰۰ ۲۳٫۲ ۲ چهارچوبی فلزی ساده ۱_۸۶ ۴
۲۳۶۰۰ ۲۴٫۵ ۲ چهارچوبی فلزی فرانسوی ۱۱_۸۶ ۵
۲۳۶۰۰ ۱۳٫۹ ۲ چهار چوبی فلزی دولبه ۱۲_۸۶ ۶
۲ Z_18 ۷
۲۲۸۰۰ ۲٫۵ Z_18 ۸
۲۲۸۰۰ ۴۶ ۳ Z_18 ۹
۲ Z_20 ۱۰
۲۳۱۰۰ ۲٫۵ Z_20 ۱۱
۲۳۱۰۰ ۴۹ ۳ Z_20 ۱۲
۲ Z_22 ۱۳
۲۳۱۰۰ ۲٫۵ Z_22 ۱۴
۲۳۱۰۰ ۵۲ ۳ Z_22 ۱۵
توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.

شماره تماس:         ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

سه شنبه

  قیمت انواع ورق فولادی در بنگاه اصفهان :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه و سبا :
ردیف ضخامت ورق (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال)
۱ ۲ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان
۲ ۲٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان
۳ ۳ رول عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان
۴ ۳ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان
۵ ۳ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۶ ۴ رول عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان
۷ ۴ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان
۸ ۴ شیت|فابریک عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۹ ۴٫۸ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان
۱۰ ۴٫۸ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۱۱ ۵ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۱۲ ۶ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۱۳ ۶ شیت ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۱۴ ۸ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۱۵ ۸ شیت ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۱۶ ۸ شیت|فابریک ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۱۷ ۱۰ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان ۲۲۲۵۰
۱۸ ۱۰ شیت ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۱۹ ۱۰ شیت|فابریک ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۲۰ ۱۲ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان ۲۲۰۵۰
۲۱ ۱۲ شیت ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان ۲۲۲۵۰
۲۲ ۱۲ شیت|فابریک ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۲۳ ۱۵ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان ۲۲۰۰۰
۲۴ ۱۵ شیت ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان ۲۲۱۵۰
۲۵ ۱۵ شیت|فابریک ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان ۲۲۳۰۰
۲۶ ۲ رول عرض ۱ فولاد سبا اصفهان
۲۷ ۲٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد سبا اصفهان
۲۸ ۳ رول عرض ۱ فولاد سبا اصفهان
۲۹ ۳ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا اصفهان
۳۰ ۴ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا اصفهان
۳۱ ۴٫۸ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا اصفهان
۳۲ ۵ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا اصفهان
۳۳ ۶ رول عرض ۱ فولاد سبا اصفهان
۳۴ ۶ شیت ۶*۱٫۵ فولاد سبا اصفهان
۳۵ ۸ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا اصفهان
۳۶ ۸ شیت ۶*۱٫۵ فولاد سبا اصفهان
توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.

شماره تماس:         ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

قیمت ورق سیاه اکسین و کاویان :            گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است

ردیف ضخامت ورق (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال)
۱ ۱۰ شیت ۶*۲ اکسین اهواز انبار اهواز
۲ ۱۲ شیت ۶*۲ اکسین اهواز انبار اهواز ۲۱۹۰۰
۳ ۱۵ شیت ۶*۲ اکسین اهواز انبار اهواز
۴ ۲۰ شیت ۶*۲ اکسین اهواز انبار اهواز ۲۱۷۰۰
۵ ۲۵ شیت ۶*۲ اکسین اهواز انبار اهواز ۲۱۶۰۰
۶ ۳۰ شیت ۶*۲ اکسین اهواز انبار اهواز ۲۱۶۰۰
۷ ۳۵ شیت ۶*۲ اکسین اهواز انبار اهواز ۲۰۵۰۰
۸ ۳۵ شیت ۱۲*۲ اکسین اهواز انبار اهواز
۹ ۴۰ شیت ۶*۲ اکسین اهواز انبار اهواز
۱۰ ۴۰ شیت ۱۲*۲ اکسین اهواز انبار اهواز
۱۱ ۴۵ شیت ۶*۲ اکسین اهواز انبار اهواز ۲۱۱۰۰
۱۲ ۴۵ شیت ۶*۱٫۲۵ اکسین اهواز انبار اهواز
۱۳ ۵۰ شیت ۶*۲ اکسین اهواز انبار اهواز ۲۱۱۰۰
۱۴ ۶۰ شیت ۶*۲ اکسین اهواز انبار اهواز ۲۱۱۰۰
۱۵ ۸۰ شیت ۶*۲ اکسین اهواز انبار اهواز
۱۶ ۸ شیت ۶*۱٫۲۵ فولاد کاویان انبار اهواز
۱۷ ۱۰ شیت ۶*۱٫۲۵ فولاد کاویان انبار اهواز
۱۸ ۱۲ شیت ۶*۱٫۲۵ فولاد کاویان انبار اهواز
۱۹ ۱۵ شیت ۶*۱٫۲۵ فولاد کاویان انبار اهواز
۲۰ ۲۰ شیت ۶*۱٫۲۵ فولاد کاویان انبار اهواز
۲۱ ۲۵ شیت ۶*۱٫۲۵ فولاد کاویان انبار اهواز
۲۲ ۳۰ شیت ۶*۱٫۲۵ فولاد کاویان انبار اهواز
۲۳ ۳۵ شیت ۶*۱٫۲۵ فولاد کاویان انبار اهواز
۲۴ ۴۰ شیت ۶*۱٫۲۵ فولاد کاویان انبار اهواز
توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.

شماره تماس:         ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

 

قیمت ورق گالوانیزه در بنگاه اصفهان :            گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است
ردیف ضخامت ورق (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال)
۱ ۰٫۵ تک رول عرض ۱ کاشان اصفهان ۲۹۸۰۰
۲ ۰٫۵ تک رول عرض ۱٫۲۵ کاشان اصفهان ۳۱۵۰۰
۳ ۰٫۶ تک رول عرض ۱ کاشان اصفهان ۲۹۳۰۰
۴ ۰٫۶ تک رول عرض ۱٫۲۵ کاشان اصفهان ۲۹۴۰۰
۵ ۰٫۴۵ تک رول عرض ۱٫۲۵ کاشان اصفهان ۳۲۰۰۰
۶ ۰٫۵۵ تک رول عرض ۱ کاشان اصفهان ۲۹۳۰۰
۷ ۰٫۵۵ تک رول عرض ۱٫۲۵ کاشان اصفهان ۲۹۴۰۰
۸ ۰٫۸ تک رول عرض ۱٫۲۵ کاشان اصفهان
۹ ۰٫۹ تک رول عرض ۱ کاشان اصفهان
۱۰ ۰٫۹ تک رول عرض ۱٫۲۵ کاشان اصفهان
۱۱ ۱ تک رول عرض ۱ کاشان اصفهان
توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.

شماره تماس:         ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

 

  قیمت ورق رنگی در بنگاه اصفهان و بنادر ایران :            گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است
ردیف رنگ ورق ضخامت ورق (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه قیمت در بنگاه (ریال)
۱ قرمز ۰٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۳۵۹۰۰
۲ آبی ۰٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۳۷۰۰۰
۳ سفید ۰٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۳۶۵۰۰
۴ سبز ۰٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان
۵ نارنجی ۰٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۳۵۹۰۰
۶ قرمز ۰٫۴۷ رول عرض ۱٫۲۵ چینی – تحویل اصفهان
۷ آبی ۰٫۴۷ رول عرض ۱٫۲۵ چینی – تحویل اصفهان
۸ نارنجی ۰٫۴۷ رول عرض ۱٫۲۵ چینی – تحویل اصفهان
توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.

شماره تماس:         ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

سه شنبه

 

  قیمت نبشی در بنگاه اصفهان :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.

 

ردیف سایز نبشی (mm) ضخامت (mm) قیمت ۶ متری در بنگاه (ریال) قیمت ۱۲ متری در بنگاه (ریال)
۱ ۳ ۳ ۱۸۵۰۰
۲ ۴ ۳
۳ ۴ ۴ ۱۷۹۰۰
۴ ۵ ۳ ۱۷۹۰۰
۵ ۵ ۴ ۱۷۸۰۰ ۱۸۶۰۰
۶ ۵ ۵ ۱۷۸۰۰ ۱۸۶۰۰
۷ ۶ ۳
۸ ۶ ۴
۹ ۶ ۵ ۱۷۹۰۰
۱۰ ۶ ۶ ۱۷۷۰۰ ۱۸۵۰۰
۱۱ ۷ ۴
۱۲ ۷ ۵ ۱۸۵۰۰ ۱۹۳۰۰
۱۳ ۷ ۶ ۱۸۲۰۰ ۱۹۰۰۰
۱۴ ۷ ۷ ۱۸۲۰۰ ۱۹۰۰۰
۱۵ ۸ ۶ ۱۷۸۰۰
۱۶ ۸ ۷ ۱۷۸۰۰ ۱۸۶۰۰
۱۷ ۸ ۸ ۱۷۸۰۰ ۱۸۶۰۰
۱۸ ۱۰ ۱۰
توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.

شماره تماس:         ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵
  قیمت ناودانی در بنگاه اصفهان:
ردیف سایز ناودانی (mm) واحد قیمت قیمت ۶ متری در بنگاه (ریال) قیمت ۱۲ متری در بنگاه (ریال)
۱ ۸ کیلو ۱۷۹۰۰ ۱۷۹۰۰
۲ ۱۰ کیلو ۱۷۹۰۰ ۱۷۹۰۰
۳ ۱۲ کیلو ۱۸۰۰۰ ۱۸۰۰۰
۴ ۱۴ کیلو ۱۸۰۰۰ ۱۸۰۰۰
۵ ۱۶ کیلو ۱۸۰۰۰ ۱۸۰۰۰
توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.

شماره تماس:         ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

سه شنبه

 

 قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.
ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3
۹ ۳۰ شاخه آجدار A3
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3
کویر کاشان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A3 ۱۷۸۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۸۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۷۸۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۷۶۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۷۶۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۷۳۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۷۳۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۷۳۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۷۳۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۷۳۰۰
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۷۳۰۰
۱۲ ۳۶ شاخه آجدار A3 ۱۷۳۰۰
فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۶۳۷۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۵۶۷۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۵۶۷۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A2
۵ ۱۶ شاخه آجدار A2
پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۶۴۲۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۵۷۲۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۵۷۲۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A2
۵ ۱۶ شاخه آجدار A2
کوثر اهواز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ کلاف آجدار A2 ۱۶۷۰۰
۲ ۸ کلاف آجدار A3 ۱۶۷۵۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3
آناهیتا گیلان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۶۷۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۶۶۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۳۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۶۳۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۶۳۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۳۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۳۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۳۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۶۳۰۰
سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۵۴۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۵۴۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۵۹۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۵۹۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۹۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۵۹۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۹۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۵۹۰۰
پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3
ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۴ شاخه آجدار A3
۲ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۶۳۰۰
۳ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۳۰۰
۴ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۳۰۰
۵ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۳۰۰
۶ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۶۳۰۰
ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۷۰۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۶۸۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۴۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۶۴۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۶۴۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۴۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۴۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۴۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۶۴۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۴۰۰
درپاد تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۵۶۵۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۵۴۵۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۰۵۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۵۰۵۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۵۰۵۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۰۵۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۵۰۵۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۰۵۰
سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۷۱۵۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۶۷۵۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۶۴۵۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A2 ۱۶۳۵۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A2 ۱۶۳۵۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A2 ۱۶۳۵۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A2 ۱۶۳۵۰
امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۶۵۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۳۵۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۵۹۵۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۵۹۵۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۹۵۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۵۹۵۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۹۵۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۵۹۵۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۹۵۰
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۱۵۰
فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۷۶۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۷۰۵۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3
نیک صدرای طوس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۷۵۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۷۳۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۷۳۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۷۳۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۷۳۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۷۳۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۷۳۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۷۳۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۷۵۰۰
الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ کلاف آجدار A2 ۱۷۷۰۰
۲ ۱۰ کلاف آجدار A2 ۱۷۷۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2
شیراز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۰ کلاف ساده A2 ۱۷۸۰۰
۲ ۱۰ کلاف آجدار A2
۳ ۱۲ کلاف آجدار A2 ۱۷۶۰۰
۴ ۱۴ کلاف آجدار A2 ۱۷۶۰۰
۵ ۱۶ کلاف آجدار A2 ۱۷۶۰۰
۶ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۶۶۰۰
۷ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۶۵۰۰
۸ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۹ ۱۴ شاخه آجدار A2 ۱۶۴۰۰
۱۰ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۶۴۰۰
۱۱ ۱۶ شاخه آجدار A2 ۱۶۴۰۰
۱۲ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۶۴۰۰
آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۶۰۰۰
۲ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۶۰۰۰
۳ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۰۰۰
۴ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۰۰۰
یزد (احرامیان)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۶٫۵ کلاف ساده A2 ۱۹۵۰۰
۲ ۸ کلاف آجدار A3
۳ ۱۰ شاخه آجدار A3
۴ ۱۲ شاخه آجدار A3
۵ ۱۴ شاخه آجدار A3
۶ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۷۳۰۰
۷ ۱۸ شاخه آجدار A3
۸ ۲۰ شاخه آجدار A3
۹ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۷۱۰۰
۱۰ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۷۲۰۰
۱۱ ۲۸ شاخه آجدار A3
۱۲ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۷۲۰۰
آلیاژی ایران (یزد)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۳۶ شاخه آجدار A3 ۱۸۰۰۰
۲ ۴۰ شاخه آجدار A3 ۱۸۰۰۰
بردسیر کرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۶۷۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۷۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۶۵۰۰
۴ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۶۰۰
۵ ۱۴ شاخه آجدار A2 ۱۶۴۰۰
۶ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۷ ۱۶ شاخه آجدار A2 ۱۶۴۰۰
۸ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۹ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۴۰۰
۱۰ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۴۰۰
۱۱ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۴۰۰
۱۲ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۶۴۰۰
۱۳ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۴۰۰
۱۴ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۶٫۵ کلاف ساده A2 ۱۸۸۵۰
۲ ۸ کلاف آجدار A2
۳ ۱۰ کلاف آجدار A2
شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۹۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۶۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
گیلان (حسن‌رود)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۶۷۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۶۵۵۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۶۳۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A2 ۱۶۲۵۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۶۲۵۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۲۵۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۲۵۰
گلستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۶٫۵ کلاف ساده A1
۲ ۸ کلاف آجدار A3 ۱۸۱۰۰
۳ ۱۰ کلاف آجدار A3 ۱۸۱۰۰
۴ ۱۲ کلاف آجدار A3 ۱۸۱۰۰
۵ ۸ شاخه آجدار A3 ۱۸۱۰۰
۶ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۷۵۰۰
۷ ۱۲ شاخه آجدار A3
۸ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۷۲۰۰
۹ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۷۲۰۰
۱۰ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۷۲۰۰
۱۱ ۲۰ شاخه آجدار A3
۱۲ ۲۲ شاخه آجدار A3
۱۳ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۷۲۰۰
کاوه تیکمه داش
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۷۶۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۷۵۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۷۰۵۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۷۰۵۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۷۰۵۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۷۰۵۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۷۰۵۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۷۰۵۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۷۰۵۰
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۷۰۵۰
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۷۰۵۰
آریان فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۶۹۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۶۹۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۶۸۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۸۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۸۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۸۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۶۸۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۸۰۰
آذر چلیک تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۱۵۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۶۱۵۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۶۱۵۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۱۵۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۱۵۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۱۵۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۶۱۵۰
صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۶۷۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۶۷۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۷۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۷۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۷۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۶۷۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۷۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۷۰۰
۱۰ ۳۶ شاخه آجدار A3
هیربد زرندیه

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۹۰۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۷۷۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۷۰۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۷۰۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۷۰۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۷۰۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۷۰۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۷۰۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۷۰۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۷۲۰۰
۱۱ ۲۵ شاخه آجدار A4 ۱۸۱۰۰
جهان فولاد غرب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۵۸۰۰
۲ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۵۸۰۰
۳ ۱۸ شاخه آجدار A3
۴ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۵۸۰۰

صدر فولاد لرستان

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۷۷۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۷۲۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A2 ۱۶۳۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۴۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۴۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۴۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۶۴۰۰

  قیمت میلگرد در بنادر ایران

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
۱ ۵٫۵ کلاف ساده چین | بندر امام
۲ ۶٫۵ کلاف ساده چین | بندر امام
توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.

شماره تماس:         ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

سه شنبه

 قیمت تیرآهن در کارخانه‌های تولیدکننده :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.
ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته واحد قیمت قیمت (ریال)
۱ ۱۲ ۱۲۵ ۴۴ کیلو
۲ ۱۴ ۱۵۵ ۳۶ کیلو
۳ ۱۶ ۱۹۰ ۳۰ کیلو
۴ ۱۸ ۲۲۶ ۲۴ کیلو ۱۸۶۵۰
۵ ۲۰ ۲۶۹ ۱۸ کیلو ۲۳۵۵۰
۶ ۲۲ ۳۱۵ ۱۶ کیلو ۲۳۳۵۰
۷ ۲۴ ۳۶۹ ۱۴ کیلو ۲۳۵۵۰
۸ ۲۷ ۴۳۴ ۱۲ کیلو ۲۳۶۵۰
۹ ۳۰ ۵۰۷ کیلو
توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.

شماره تماس:         ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵
فولاد اهواز
ردیف سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته واحد قیمت قیمت (ریال)
۱ ۱۴ (۱۲متری) ۱۳۵ ۴۴ شاخه ۲۲۶۰۰۰۰
۲ ۱۴ (۹متری) شاخه
۳ ۱۶ (۱۲متری) ۱۷۰ ۳۳ شاخه ۲۹۵۰۰۰۰
۴ ۱۶ (۹متری) شاخه
فولاد یزد
ردیف سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته واحد قیمت قیمت (ریال)
۱ ۱۴ کیلو ۱۸۰۰۰
۲ ۱۶ کیلو ۱۷۹۰۰
۳ ۲۰ کیلو ۱۸۹۰۰
۴ ۲۲ کیلو ۱۸۵۰۰
آریان فولاد
ردیف سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته واحد قیمت قیمت (ریال)
۱ ۱۴ شاخه
۲ ۱۶ شاخه
۳ ۱۸ شاخه ۴۰۰۰۰۰۰
۴ ۲۰ شاخه ۴۸۵۰۰۰۰
۵ ۲۲ شاخه ۵۵۵۰۰۰۰
۶ ۲۴ شاخه ۷۴۳۰۰۰۰
جهان فولاد غرب
ردیف سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته واحد قیمت قیمت (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲۱ کیلو ۱۸۸۰۰
۲ ۱۴ ۱۳۰ کیلو ۱۸۲۰۰
۳ ۱۴ ۱۴۰ کیلو ۱۸۲۰۰
   توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.

شماره تماس:         ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

یکشنبه

  قیمت قوطی در کارخانه‌های اصفهان :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.
قیمت (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) ردیف
۲۴۳۰۰ ۵٫۷ ۶ ۲ ۲۰×۱۰ ۱
۲۳۶۰۰ ۷٫۷ ۶ ۲ ۲۰×۲۰ ۲
۲۳۴۰۰ ۹٫۵ ۶ ۲ ۳۰×۲۰ ۳
۲۳۴۰۰ ۱۱٫۵ ۶ ۲ ۳۰×۳۰ ۴
۲۳۴۰۰ ۱۱٫۵ ۶ ۲ ۴۰×۲۰ ۵
۲۳۴۰۰ ۱۵ ۶ ۲ ۴۰×۴۰ ۶
۲۳۴۰۰ ۱۹ ۶ ۲ ۵۰×۵۰ ۷
۲۳۴۰۰ ۲۳ ۶ ۲ ۶۰×۶۰ ۸
۲۳۴۰۰ ۲۷ ۶ ۲ ۷۰×۷۰ ۹
۲۳۳۰۰ ۳۳ ۶ ۲٫۵ ۷۰×۷۰ ۱۰
۲۳۴۰۰ ۲۳ ۶ ۲ ۸۰×۴۰ ۱۱
۲۳۳۰۰ ۲۹ ۶ ۲٫۵ ۸۰×۴۰ ۱۲
۲۳۳۰۰ ۳۴ ۶ ۳ ۸۰×۴۰ ۱۳
۲۳۳۰۰ ۳۸ ۶ ۲٫۵ ۸۰×۸۰ ۱۴
۲۳۳۰۰ ۴۶ ۶ ۳ ۸۰×۸۰ ۱۵
۲۳۰۰۰ ۴۲ ۶ ۲٫۵ ۹۰×۹۰ ۱۶
۲۳۰۰۰ ۵۱ ۶ ۳ ۹۰×۹۰ ۱۷
۲۳۳۰۰ ۳۲ ۶ ۲٫۵ ۱۰۰×۴۰ ۱۸
۲۳۳۰۰ ۳۸ ۶ ۳ ۱۰۰×۴۰ ۱۹
۲۳۷۰۰ ۳۴ ۶ ۲٫۵ ۱۰۰×۵۰ ۲۰
۲۳۷۰۰ ۴۱ ۶ ۳ ۱۰۰×۵۰ ۲۱
۲۳۷۰۰ ۵۶ ۶ ۳ ۱۰۰×۱۰۰ ۲۲
۲۲۹۰۰ ۱۳۶ ۱۲ ۳ ۱۲۰×۱۲۰ (ستونی) ۲۳
۲۲۹۰۰ ۱۴۸ ۱۲ ۳ ۱۳۰×۱۳۰ (ستونی) ۲۴
۲۲۹۰۰ ۱۶۰ ۱۲ ۳ ۱۴۰×۱۴۰ (ستونی) ۲۵
توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.

شماره تماس:         ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

 

قوطی مربع و مستطیل صنعتی (با ورق روغنی)
ضخامت‌های ۰٫۶ ۰٫۷  ۰٫۸  ۰٫۹  ۱  ۱٫۲۵  ۱٫۵  ۱٫۸  ۲
قوطی مربع و مستطیل سبک، به خاطر دارا بودن قابلیت خم‌کاری بالا، در کارهای صنعتی و ساختمانی و صنایع خودروسازی، دوچرخه‌سازی، هواپیماسازی و … بسیار پرمصرف هستند. بیضی در ابعاد خاص موجود می‌باشد.
قیمت (ریال) وزن شاخه ۶ متری (kg) ضخامت (mm) سایز (inch) سایز (mm) ردیف
۲۹۶۰۰ ۰٫۷ تا ۲ ۱۰*۱۰ ۱
۲۹۱۰۰ ۰٫۷ تا ۲ ۱۰*۲۵ ۲
۲۹۱۰۰ ۰٫۷ تا ۲ ۱۶*۱۶ ۳
۲۹۱۰۰ ۰٫۷ تا ۲ ۱۰*۲۰ ۴
۲۹۱۰۰ ۰٫۷ تا ۲ ۲۰*۲۰ ۵
۲۹۱۰۰ ۰٫۷ تا ۲ ۲۰*۳۰ ۶
۲۹۱۰۰ ۰٫۷ تا ۲ ۲۵*۲۵ ۷
۲۹۱۰۰ ۰٫۷ تا ۲ ۳۰*۳۰ ۸
۲۹۱۰۰ ۰٫۷ تا ۲ ۴۰*۲۰ ۹
۲۹۱۰۰ ۰٫۷ تا ۲ ۴۰*۴۰ ۱۰
۲۹۱۰۰ ۰٫۷ تا ۲ ۳۰*۵۰ ۱۱
۲۹۱۰۰ ۰٫۷ تا ۲ ۵۰*۵۰ ۱۲
۲۹۱۰۰ ۰٫۷ تا ۲ ۲۰*۶۰ ۱۳
۲۹۱۰۰ ۰٫۷ تا ۲ ۳۰*۶۰ ۱۴
۲۹۱۰۰ ۰٫۷ تا ۲ ۴۰*۶۰ ۱۵
۲۹۱۰۰ ۰٫۷ تا ۲ ۴۰*۸۰ ۱۶
۲۹۱۰۰ ۰٫۷ تا ۲ ۶۰*۶۰ ۱۷

 

  قیمت پروفیل در کارخانه‌های اصفهان :            گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است
قیمت (ریال) وزن شاخه ۶ متری (kg) ضخامت (mm) سایز پروفیل (mm) ردیف
۲۳۴۰۰ ۱۴٫۸ ۲ سپری پروفیل ۵۰۷ ۱
۲۳۴۰۰ ۱۴٫۸ ۲ لنگه دری پروفیل ۵۰۸ ۲
۲۳۴۰۰ ۱۴٫۸ ۲ چهارچوبی پروفیل ۵۰۹ ۳
۲۳۴۰۰ ۲۳٫۲ ۲ چهارچوبی فلزی ساده ۱_۸۶ ۴
۲۳۴۰۰ ۲۴٫۵ ۲ چهارچوبی فلزی فرانسوی ۱۱_۸۶ ۵
۲۳۴۰۰ ۱۳٫۹ ۲ چهار چوبی فلزی دولبه ۱۲_۸۶ ۶
۲ Z_18 ۷
۲۲۸۰۰ ۲٫۵ Z_18 ۸
۲۲۸۰۰ ۴۶ ۳ Z_18 ۹
۲ Z_20 ۱۰
۲۳۱۰۰ ۲٫۵ Z_20 ۱۱
۲۳۱۰۰ ۴۹ ۳ Z_20 ۱۲
۲ Z_22 ۱۳
۲۳۱۰۰ ۲٫۵ Z_22 ۱۴
۲۳۱۰۰ ۵۲ ۳ Z_22 ۱۵
توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.

شماره تماس:         ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

یکشنبه

  قیمت انواع ورق فولادی در بنگاه اصفهان :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه و سبا :
ردیف ضخامت ورق (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال)
۱ ۲ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان
۲ ۲٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان
۳ ۳ رول عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان
۴ ۳ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان
۵ ۳ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان ۲۲۱۰۰
۶ ۴ رول عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان
۷ ۴ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۲۲۱۰۰
۸ ۴ شیت|فابریک عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان ۲۲۱۰۰
۹ ۴٫۸ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان
۱۰ ۴٫۸ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان ۲۲۱۰۰
۱۱ ۵ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۱۲ ۶ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۱۳ ۶ شیت ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۱۴ ۸ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۱۵ ۸ شیت ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان ۲۲۲۰۰
۱۶ ۸ شیت|فابریک ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۱۷ ۱۰ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان ۲۲۲۰۰
۱۸ ۱۰ شیت ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۱۹ ۱۰ شیت|فابریک ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۲۰ ۱۲ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان ۲۲۲۰۰
۲۱ ۱۲ شیت ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۲۲ ۱۲ شیت|فابریک ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۲۳ ۱۵ رول عرض ۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان ۲۲۱۰۰
۲۴ ۱۵ شیت ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان
۲۵ ۱۵ شیت|فابریک ۶*۱٫۵ فولاد مبارکه اصفهان ۲۲۳۰۰
۲۶ ۲ رول عرض ۱ فولاد سبا اصفهان
۲۷ ۲٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد سبا اصفهان
۲۸ ۳ رول عرض ۱ فولاد سبا اصفهان
۲۹ ۳ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا اصفهان ۲۲۰۰۰
۳۰ ۴ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا اصفهان
۳۱ ۴٫۸ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا اصفهان ۲۲۰۰۰
۳۲ ۵ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا اصفهان
۳۳ ۶ رول عرض ۱ فولاد سبا اصفهان
۳۴ ۶ شیت ۶*۱٫۵ فولاد سبا اصفهان
۳۵ ۸ رول عرض ۱٫۵ فولاد سبا اصفهان
۳۶ ۸ شیت ۶*۱٫۵ فولاد سبا اصفهان
توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.

شماره تماس:         ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

قیمت ورق سیاه اکسین و کاویان :            گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است

ردیف ضخامت ورق (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال)
۱ ۱۰ شیت ۶*۲ اکسین اهواز انبار اهواز ۲۱۹۰۰
۲ ۱۲ شیت ۶*۲ اکسین اهواز انبار اهواز ۲۱۸۵۰
۳ ۱۵ شیت ۶*۲ اکسین اهواز انبار اهواز ۲۱۵۰۰
۴ ۲۰ شیت ۶*۲ اکسین اهواز انبار اهواز ۲۱۴۰۰
۵ ۲۵ شیت ۶*۲ اکسین اهواز انبار اهواز ۲۱۲۰۰
۶ ۳۰ شیت ۶*۲ اکسین اهواز انبار اهواز ۲۱۴۰۰
۷ ۳۵ شیت ۶*۲ اکسین اهواز انبار اهواز
۸ ۳۵ شیت ۱۲*۲ اکسین اهواز انبار اهواز
۹ ۴۰ شیت ۶*۲ اکسین اهواز انبار اهواز ۲۰۲۰۰
۱۰ ۴۰ شیت ۱۲*۲ اکسین اهواز انبار اهواز
۱۱ ۴۵ شیت ۶*۲ اکسین اهواز انبار اهواز
۱۲ ۴۵ شیت ۶*۱٫۲۵ اکسین اهواز انبار اهواز
۱۳ ۵۰ شیت ابعاد مختلف اکسین اهواز انبار اهواز
۱۴ ۶۰ شیت ابعاد مختلف اکسین اهواز انبار اهواز
۱۵ ۸۰ شیت ابعاد مختلف اکسین اهواز انبار اهواز
۱۶ ۸ شیت ۶*۱٫۲۵ فولاد کاویان انبار اهواز ۲۱۳۵۰
۱۷ ۱۰ شیت ۶*۱٫۲۵ فولاد کاویان انبار اهواز ۲۱۳۵۰
۱۸ ۱۲ شیت ۶*۱٫۲۵ فولاد کاویان انبار اهواز
۱۹ ۱۵ شیت ۶*۱٫۲۵ فولاد کاویان انبار اهواز ۲۱۰۵۰
۲۰ ۲۰ شیت ۶*۱٫۲۵ فولاد کاویان انبار اهواز ۲۱۰۵۰
۲۱ ۲۵ شیت ۶*۱٫۲۵ فولاد کاویان انبار اهواز ۲۰۹۵۰
۲۲ ۳۰ شیت ۶*۱٫۲۵ فولاد کاویان انبار اهواز ۲۰۹۵۰
۲۳ ۳۵ شیت ۶*۱٫۲۵ فولاد کاویان انبار اهواز ۱۹۵۵۰
۲۴ ۴۰ شیت ۶*۱٫۲۵ فولاد کاویان انبار اهواز ۱۹۵۵۰
توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.

شماره تماس:         ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

 

قیمت ورق گالوانیزه در بنگاه اصفهان :            گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است
ردیف ضخامت ورق (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال)
۱ ۰٫۵ تک رول عرض ۱ کاشان اصفهان ۲۹۸۰۰
۲ ۰٫۵ تک رول عرض ۱٫۲۵ کاشان اصفهان ۳۱۵۰۰
۳ ۰٫۶ تک رول عرض ۱ کاشان اصفهان ۲۹۳۰۰
۴ ۰٫۶ تک رول عرض ۱٫۲۵ کاشان اصفهان ۲۹۴۰۰
۵ ۰٫۴۵ تک رول عرض ۱٫۲۵ کاشان اصفهان ۳۲۰۰۰
۶ ۰٫۵۵ تک رول عرض ۱ کاشان اصفهان ۲۹۳۰۰
۷ ۰٫۵۵ تک رول عرض ۱٫۲۵ کاشان اصفهان ۲۹۴۰۰
۸ ۰٫۸ تک رول عرض ۱٫۲۵ کاشان اصفهان
۹ ۰٫۹ تک رول عرض ۱ کاشان اصفهان
۱۰ ۰٫۹ تک رول عرض ۱٫۲۵ کاشان اصفهان
۱۱ ۱ تک رول عرض ۱ کاشان اصفهان
توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.

شماره تماس:         ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

 

  قیمت ورق رنگی در بنگاه اصفهان و بنادر ایران :            گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است
ردیف رنگ ورق ضخامت ورق (mm) حالت ابعاد (m) کارخانه قیمت در بنگاه (ریال)
۱ قرمز ۰٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۳۵۹۰۰
۲ آبی ۰٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۳۷۰۰۰
۳ سفید ۰٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۳۶۵۰۰
۴ سبز ۰٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان
۵ نارنجی ۰٫۵ رول عرض ۱٫۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۳۵۹۰۰
۶ قرمز ۰٫۴۷ رول عرض ۱٫۲۵ چینی – تحویل اصفهان
۷ آبی ۰٫۴۷ رول عرض ۱٫۲۵ چینی – تحویل اصفهان
۸ نارنجی ۰٫۴۷ رول عرض ۱٫۲۵ چینی – تحویل اصفهان
توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.

شماره تماس:         ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

یکشنبه

 

  قیمت نبشی در بنگاه اصفهان :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.

 

ردیف سایز نبشی (mm) ضخامت (mm) قیمت ۶ متری در بنگاه (ریال) قیمت ۱۲ متری در بنگاه (ریال)
۱ ۳ ۳ ۱۸۵۰۰
۲ ۴ ۳
۳ ۴ ۴ ۱۷۹۰۰
۴ ۵ ۳ ۱۷۹۰۰
۵ ۵ ۴ ۱۷۸۰۰ ۱۸۶۰۰
۶ ۵ ۵ ۱۷۸۰۰ ۱۸۶۰۰
۷ ۶ ۳
۸ ۶ ۴
۹ ۶ ۵ ۱۷۹۰۰
۱۰ ۶ ۶ ۱۷۷۰۰ ۱۸۵۰۰
۱۱ ۷ ۴
۱۲ ۷ ۵ ۱۸۵۰۰ ۱۹۳۰۰
۱۳ ۷ ۶ ۱۸۲۰۰ ۱۹۰۰۰
۱۴ ۷ ۷ ۱۸۲۰۰ ۱۹۰۰۰
۱۵ ۸ ۶ ۱۷۸۰۰
۱۶ ۸ ۷ ۱۷۸۰۰ ۱۸۶۰۰
۱۷ ۸ ۸ ۱۷۸۰۰ ۱۸۶۰۰
۱۸ ۱۰ ۱۰
توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.

شماره تماس:         ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵
  قیمت ناودانی در بنگاه اصفهان:
ردیف سایز ناودانی (mm) واحد قیمت قیمت ۶ متری در بنگاه (ریال) قیمت ۱۲ متری در بنگاه (ریال)
۱ ۸ کیلو ۱۷۹۰۰ ۱۷۹۰۰
۲ ۱۰ کیلو ۱۷۹۰۰ ۱۷۹۰۰
۳ ۱۲ کیلو ۱۸۰۰۰ ۱۸۰۰۰
۴ ۱۴ کیلو ۱۸۰۰۰ ۱۸۰۰۰
۵ ۱۶ کیلو ۱۸۰۰۰ ۱۸۰۰۰
توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.

شماره تماس:         ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

یکشنبه

 

 قیمت میلگرد در کارخانه‌های تولیدکننده :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.
ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۷۷۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۷۷۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۷۸۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۷۲۵۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۷۲۵۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۷۱۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۷۲۵۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۷۵۰
۹ ۳۰ شاخه آجدار A3
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۷۵۰
کویر کاشان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A3 ۱۷۸۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۸۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۷۸۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۷۶۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۷۶۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۷۳۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۷۳۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۷۳۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۷۳۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۷۳۰۰
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۷۳۰۰
۱۲ ۳۶ شاخه آجدار A3 ۱۷۳۰۰
۱۳ ۴۰ شاخه آجدار A3
فولاد قزوین
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۶۰۷۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۵۳۷۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۵۳۷۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A2
۵ ۱۶ شاخه آجدار A2
پارس آرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۶۱۲۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۵۴۲۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۵۴۲۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A2
۵ ۱۶ شاخه آجدار A2
کوثر اهواز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ کلاف آجدار A2 ۱۶۸۰۰
۲ ۸ کلاف آجدار A3 ۱۷۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۶۶۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۶۶۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۶۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3
آناهیتا گیلان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۶۷۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۶۶۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۳۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۶۳۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۶۳۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۳۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۳۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۳۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۶۳۰۰
سیادن ابهر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۵۳۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۵۳۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۵۶۵۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۵۶۵۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۶۵۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۵۶۵۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۶۵۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۵۶۵۰
پرشین فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3
ارگ تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۴ شاخه آجدار A3
۲ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۵۸۰۰
۳ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۸۰۰
۴ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۵۸۰۰
۵ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۸۰۰
۶ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۵۸۰۰
ظفر بناب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۶۷۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۶۵۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۱۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۶۱۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۶۱۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۱۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۱۰۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۱۰۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۶۱۰۰
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۱۰۰
درپاد تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۵۶۵۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۵۴۵۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۰۵۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۵۰۵۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۵۰۵۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۰۵۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۵۰۵۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۰۵۰
سیرجان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۶۹۵۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۶۵۵۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۶۲۵۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A2 ۱۶۱۵۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A2 ۱۶۱۵۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A2 ۱۶۱۵۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A2 ۱۶۱۵۰
۸ ۱۴ شاخه آجدار A3
۹ ۱۶ شاخه آجدار A3
امیرکبیر خزر
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۶۵۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۳۵۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۵۹۵۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۵۹۵۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۹۵۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۵۹۵۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۵۹۵۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۵۹۵۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۹۵۰
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۱۵۰
فولاد خراسان (نیشابور)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۷۶۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۷۰۵۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3
نیک صدرای طوس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۷۵۰۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۷۳۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۷۳۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۷۳۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۷۳۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۷۳۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۷۳۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۷۳۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۷۵۰۰
الیگودرز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ کلاف آجدار A2 ۱۷۷۰۰
۲ ۱۰ کلاف آجدار A2 ۱۷۷۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2
شیراز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۰ کلاف ساده A2 ۱۷۸۰۰
۲ ۱۰ کلاف آجدار A2
۳ ۱۲ کلاف آجدار A2 ۱۷۶۰۰
۴ ۱۴ کلاف آجدار A2 ۱۷۶۰۰
۵ ۱۶ کلاف آجدار A2 ۱۷۶۰۰
۶ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۶۴۰۰
۷ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۶۳۰۰
۸ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۳۰۰
۹ ۱۴ شاخه آجدار A2 ۱۶۲۰۰
۱۰ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۶۲۰۰
۱۱ ۱۶ شاخه آجدار A2 ۱۶۲۰۰
۱۲ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۶۲۰۰
آریا ذوب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۵۸۰۰
۲ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۵۸۰۰
۳ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۸۰۰
۴ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۵۸۰۰
یزد (احرامیان)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۶٫۵ کلاف ساده A2 ۱۹۵۰۰
۲ ۸ کلاف آجدار A3
۳ ۱۰ شاخه آجدار A3
۴ ۱۲ شاخه آجدار A3
۵ ۱۴ شاخه آجدار A3
۶ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۷۳۰۰
۷ ۱۸ شاخه آجدار A3
۸ ۲۰ شاخه آجدار A3
۹ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۷۱۰۰
۱۰ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۷۲۰۰
۱۱ ۲۸ شاخه آجدار A3
۱۲ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۷۲۰۰
آلیاژی ایران (یزد)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۳۶ شاخه آجدار A3 ۱۸۰۰۰
۲ ۴۰ شاخه آجدار A3 ۱۸۰۰۰
بردسیر کرمان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۶۷۰۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۷۰۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۶۵۰۰
۴ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۶۰۰
۵ ۱۴ شاخه آجدار A2 ۱۶۴۰۰
۶ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۷ ۱۶ شاخه آجدار A2 ۱۶۴۰۰
۸ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۹ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۴۰۰
۱۰ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۴۰۰
۱۱ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۴۰۰
۱۲ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۶۴۰۰
۱۳ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۴۰۰
۱۴ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
نطنز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۶٫۵ کلاف ساده A2 ۱۷۰۰۰
۲ ۸ و ۱۰ کلاف آجدار A2 ۱۶۱۵۰
۳ ۸ و ۱۰ کلاف آجدار A3 ۱۶۲۵۰
شاهرود
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۸۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۶۴۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۶۴۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۴۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۴۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۴۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۶۴۰۰
گیلان (حسن‌رود)
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۶۴۵۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۶۲۰۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۶۰۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A2 ۱۵۹۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۵۹۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۵۹۰۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۵۹۰۰
گلستان
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۶٫۵ کلاف ساده A1
۲ ۸ کلاف آجدار A3 ۱۸۱۰۰
۳ ۱۰ کلاف آجدار A3 ۱۸۱۰۰
۴ ۱۲ کلاف آجدار A3 ۱۸۱۰۰
۵ ۸ شاخه آجدار A3 ۱۸۱۰۰
۶ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۷۵۰۰
۷ ۱۲ شاخه آجدار A3
۸ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۷۲۰۰
۹ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۷۲۰۰
۱۰ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۷۲۰۰
۱۱ ۲۰ شاخه آجدار A3
۱۲ ۲۲ شاخه آجدار A3
۱۳ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۷۲۰۰
کاوه تیکمه داش
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۶۹۵۰
۲ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۶۸۵۰
۳ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۵۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۵۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۵۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۵۰
۷ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۵۰
۸ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۵۰
۹ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۵۰
۱۰ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۵۰
۱۱ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۵۰
آریان فولاد
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A2 ۱۶۹۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A2 ۱۶۹۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۶۸۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۸۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۸۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۸۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۶۸۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۸۰۰
آذر چلیک تبریز
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۱۵۰
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۶۱۵۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۶۱۵۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۱۵۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۱۵۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۱۵۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۶۱۵۰
صبا فولاد زاگرس
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۲ شاخه آجدار A3
۲ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۳ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۴ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۵ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۶ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۷ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۸ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۹ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۵۰۰
۱۰ ۳۶ شاخه آجدار A3
هیربد زرندیه

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۸ شاخه آجدار A2 ۱۹۰۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۷۷۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۷۰۰۰
۴ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۷۰۰۰
۵ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۷۰۰۰
۶ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۷۰۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۷۰۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۷۰۰۰
۹ ۲۸ شاخه آجدار A3 ۱۷۰۰۰
۱۰ ۳۲ شاخه آجدار A3 ۱۷۲۰۰
۱۱ ۲۵ شاخه آجدار A4 ۱۸۱۰۰
جهان فولاد غرب
ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۵۸۰۰
۲ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۵۸۰۰
۳ ۱۸ شاخه آجدار A3
۴ ۲۰ شاخه آجدار A3 ۱۵۸۰۰

صدر فولاد لرستان

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت کارخانه (ریال)
۱ ۱۰ شاخه آجدار A3 ۱۷۷۰۰
۲ ۱۲ شاخه آجدار A3 ۱۷۲۰۰
۳ ۱۴ شاخه آجدار A2 ۱۶۵۰۰
۴ ۱۴ شاخه آجدار A3 ۱۷۰۰۰
۵ ۱۶ شاخه آجدار A3 ۱۷۰۰۰
۶ ۱۸ شاخه آجدار A3 ۱۶۶۰۰
۷ ۲۲ شاخه آجدار A3 ۱۶۶۰۰
۸ ۲۵ شاخه آجدار A3 ۱۶۶۰۰

  قیمت میلگرد در بنادر ایران

ردیف سایز میلگرد (mm) حالت کارخانه / محل‌تحویل قیمت در بندر (ریال)
۱ ۵٫۵ کلاف ساده چین | بندر امام
۲ ۶٫۵ کلاف ساده چین | بندر امام
توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.

شماره تماس:         ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵

یکشنبه

 قیمت تیرآهن در کارخانه‌های تولیدکننده :
  در صورت اقدام به خرید،
گرفتن تأییدی قیمت‌ها از واحد فروش الزامی است.
ذوب آهن اصفهان
ردیف سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته واحد قیمت قیمت (ریال)
۱ ۱۲ ۱۲۵ ۴۴ کیلو
۲ ۱۴ ۱۵۵ ۳۶ کیلو
۳ ۱۶ ۱۹۰ ۳۰ کیلو
۴ ۱۸ ۲۲۶ ۲۴ کیلو ۱۸۶۵۰
۵ ۲۰ ۲۶۹ ۱۸ کیلو ۲۳۵۵۰
۶ ۲۲ ۳۱۵ ۱۶ کیلو ۲۳۳۵۰
۷ ۲۴ ۳۶۹ ۱۴ کیلو ۲۳۵۵۰
۸ ۲۷ ۴۳۴ ۱۲ کیلو ۲۳۶۵۰
۹ ۳۰ ۵۰۷ کیلو
توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.

شماره تماس:         ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵
فولاد اهواز
ردیف سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته واحد قیمت قیمت (ریال)
۱ ۱۴ (۱۲متری) ۱۳۵ ۴۴ شاخه ۲۲۷۰۰۰۰
۲ ۱۴ (۹متری) شاخه
۳ ۱۶ (۱۲متری) ۱۷۰ ۳۳ شاخه ۲۹۵۰۰۰۰
۴ ۱۶ (۹متری) شاخه
فولاد یزد
ردیف سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته واحد قیمت قیمت (ریال)
۱ ۱۴ کیلو ۱۸۰۰۰
۲ ۱۶ کیلو ۱۷۹۰۰
۳ ۲۰ کیلو ۱۸۹۰۰
۴ ۲۲ کیلو ۱۸۵۰۰
آریان فولاد
ردیف سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته واحد قیمت قیمت (ریال)
۱ ۱۴ شاخه
۲ ۱۶ شاخه
۳ ۱۸ شاخه ۴۰۰۰۰۰۰
۴ ۲۰ شاخه ۴۸۵۰۰۰۰
۵ ۲۲ شاخه ۵۵۵۰۰۰۰
۶ ۲۴ شاخه ۷۴۳۰۰۰۰
جهان فولاد غرب
ردیف سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته واحد قیمت قیمت (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲۱ کیلو ۱۸۸۰۰
۲ ۱۴ ۱۳۰ کیلو ۱۸۲۰۰
۳ ۱۴ ۱۴۰ کیلو ۱۸۲۰۰
   توضیحات:
در صورت اقدام به خرید، گرفتن تأییدی قیمت‌های فوق از واحد فروش آهن شیراز الزامی می‌باشد.

شماره تماس:         ۰۷۱۳۸۳۱۵۵۵۵