دوشنبه

خاموت

ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز نوع خاموت واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 ساده کیلوگرم ۵۰,۵۰۰
۲ ۱۰ A2 مهندسی کیلوگرم ۵۰,۵۰۰

قیمت سیم مفتولی سیاه

 

ردیف ضخامت (mm) حالت وزن کلاف (kg) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۵ کلاف (تسمه) ۱۸ تا ۲۰ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۶۵,۵۰۰
۲ ۱٫۵ کلاف (فابریک) ۱۵ تهران کیلو ۶۹,۵۰۰
۳ ۲٫۵ کلاف (تسمه) ۲۰ تا ۲۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۶۵,۵۰۰
۴ ۱٫۵ کلاف فابریک (سلفون دار) ۱۵ تهران کیلو ۷۰,۰۰۰
۵ ۲٫۵ کلاف (فابریک) ۱۵ تهران کیلو ۶۹,۵۰۰
۶ ۲٫۵ کلاف فابریک (سلفون دار) ۱۵ تهران کیلو ۷۰,۰۰۰

قیمت زیگزاگ

ردیف حالت ضخامت (mm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ کلاف ۴٫۲ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۶۱,۰۰۰
۲ کلاف ۴٫۸ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۶۱,۰۰۰
۳ کلاف ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۶۱,۰۰۰
۴ شاخه (۵۵سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۶۱,۰۰۰
۵ شاخه (۶۵ سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۶۱,۰۰۰
۶ شاخه (۷۵ سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۶۱,۰۰۰

قیمت میلگرد کلاف (۵٫۵ و ۶٫۵)

ردیف ضخامت (mm) نوع محصول حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۵٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۸) بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۲ ۶٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۸) بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۳ ۵٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۶) بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۴ ۶٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۶) بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۵ ۸ فابریک کلاف بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۶ ۱۰ آجدار کلاف بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید

قیمت توری حصاری (فنس)

 

ردیف ضخامت (mm) چشمه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۲٫۲ ۶ تهران کیلو ۹۱,۵۰۰
۲ ۲٫۴ ۶ تهران کیلو ۹۱,۵۰۰
۳ ۲٫۵ ۵ تهران کیلو ۹۱,۵۰۰
۴ ۲٫۸ ۵ تهران کیلو ۹۱,۵۰۰
۵ ۳ ۵ تهران کیلو ۹۱,۵۰۰
۶ ۴ ۵ تهران کیلو ۹۱,۵۰۰

قیمت توری گابیون

 

ردیف ضخامت (mm) رنگ محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۶۰ سفید تهران متر مربع ۷۰,۰۰۰
۲ ۲ سفید تهران متر مربع ۸۰,۰۰۰
۳ ۲٫۵ سفید تهران کیلو ۹۲,۵۰۰
۴ ۳ سفید تهران کیلو ۹۱,۵۰۰

قیمت توری فرنگی

ردیف ابعاد (inch) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۵*۱۲۰ رول تهران رول ۱,۲۵۰,۰۰۰
۲ ۱٫۵*۱۵۰ رول تهران رول ۱,۴۰۰,۰۰۰
۳ ۱٫۵*۱۸۰ رول تهران رول ۱,۵۵۰,۰۰۰

قیمت توری پرسی

 

ردیف ضخامت (mm) چشمه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۳٫۵ ۴٫۴ تهران کیلو ۶۹,۰۰۰
۲ ۳٫۵ ۲٫۲ تهران کیلو ۶۹,۰۰۰
۳ ۴ ۴٫۴ تهران کیلو ۶۹,۰۰۰

قیمت توری مرغی

ردیف عرض (cm) محل تحویل واحد قیمت وزن تولید کننده قیمت ( ریال)
۱ ۹۰*۳/۴ تهران رول ۴٫۸ کیلویی چین ۱,۱۵۰,۰۰۰
۲ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ۶/۳ کیلویی چین ۱,۳۰۰,۰۰۰
۳ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ۷/۵ کیلویی ایران ۱,۴۵۰,۰۰۰
۴ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ۶/۵ کیلویی ایران تماس بگیرید
۵ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ۹/۵ کیلویی ایران تماس بگیرید

قیمت سیم مفتولی گالوانیزه

 

ردیف ضخامت (mm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۰٫۵ تهران کیلو تماس بگیرید
۲ ۰٫۷ تهران کیلو تماس بگیرید
۳ ۰٫۸ تهران کیلو تماس بگیرید
۴ ۰٫۹ تهران کیلو ۱۰۹,۰۰۰
۵ ۱ تهران کیلو ۱۰۹,۰۰۰
۶ ۱٫۲ (رابیتس‌بندی) تهران کیلو ۹۹,۰۰۰
۷ ۱٫۵ (اسکوپ) تهران کیلو ۹۹,۰۰۰
۸ ۲٫۲ تهران کیلو ۸۶,۵۰۰
۹ ۲٫۵ تهران کیلو ۸۶,۵۰۰
۱۰ ۳ تهران کیلو ۸۶,۵۰۰
۱۱ ۴ تهران کیلو ۸۷,۰۰۰

قیمت سیم مفتولی مسوار

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۲ شاخه تهران کیلو ۸۰,۰۰۰
۲ ۱٫۵ شاخه تهران کیلو ۸۰,۰۰۰
۳ ۲ شاخه تهران کیلو ۷۶,۵۰۰
۴ ۲٫۵ شاخه تهران کیلو ۷۵,۰۰۰
۵ ۳ الی ۸ شاخه تهران کیلو ۷۳,۰۰۰

قیمت سیم خاردار خطی

ردیف حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ رول تهران کیلو ۹۲,۵۰۰

قیمت سیم خاردار حلقوی

 

ردیف قطر حلقه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۶۰ تهران حلقه ۱,۳۵۰,۰۰۰
۲ ۹۰ تهران حلقه ۱,۵۵۰,۰۰۰

قیمت سیم خاردار حلقوی تبری

ردیف قطر حلقه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۶۰ تهران حلقه ۱,۳۵۰,۰۰۰
۲ ۹۰ تهران حلقه ۱,۶۰۰,۰۰۰

قیمت مش آجدار

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۸ آجدار تهران کیلو ۵۵,۵۰۰
۲ ۱۰ آجدار تهران کیلو ۵۴,۰۰۰
۳ ۱۲ آجدار تهران کیلو ۵۵,۰۰۰
۴ ۱۴ آجدار تهران کیلو ۵۶,۵۰۰

قیمت مش ساده

 

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۶ ساده تهران کیلو ۶۱,۰۰۰
۲ ۶ ساده اصفهان کیلو ۶۱,۰۰۰
۳ ۸ ساده تهران کیلو ۶۳,۵۰۰

قیمت تیر حصار یک سر خم (پایه فنس)

ردیف قطر (cm) نوع نوع محصول طول (m) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۵ نو گالوانیزه ۲٫۴۰ تهران شاخه تماس بگیرید
۲ ۵ دست دوم گالوانیزه ۲٫۴۰ تهران شاخه تماس بگیرید
۳ ۵ گالوانیزه ۲٫۴۰ تهران شاخه تماس بگیرید
۴ ۵ نو رنگ شده ۳ تهران شاخه ۵۵۰,۰۰۰
۵ ۵ دست دوم رنگ شده ۳ تهران شاخه تماس بگیرید

قیمت تیر حصار دو سر خم (پایه فنس)

ردیف قطر (cm) نوع نوع محصول طول (m) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۵ نو رنگ شده ۳ تهران شاخه ۶۴۰,۰۰۰
۲ ۵ دست دوم رنگ شده ۳ تهران شاخه تماس بگیرید