شنبه

خاموت

 

ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز نوع خاموت واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 ساده کیلوگرم ۴۸,۵۰۰
۲ ۱۰ A2 مهندسی کیلوگرم ۴۸,۵۰۰

 

قیمت سیم مفتولی سیاه

ردیف ضخامت (mm) حالت وزن کلاف (kg) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۵ کلاف (تسمه) ۱۸ تا ۲۰ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۶۲,۰۰۰
۲ ۱٫۵ کلاف (فابریک) ۱۵ تهران کیلو ۶۴,۵۰۰
۳ ۲٫۵ کلاف (تسمه) ۲۰ تا ۲۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۶۲,۰۰۰
۴ ۱٫۵ کلاف فابریک (سلفون دار) ۱۵ تهران کیلو ۶۵,۵۰۰
۵ ۲٫۵ کلاف (فابریک) ۱۵ تهران کیلو ۶۴,۵۰۰
۶ ۲٫۵ کلاف فابریک (سلفون دار) ۱۵ تهران کیلو ۶۵,۵۰۰

قیمت زیگزاگ

ردیف حالت ضخامت (mm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ کلاف ۴٫۲ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۵۸,۰۰۰
۲ کلاف ۴٫۸ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۵۸,۰۰۰
۳ کلاف ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۵۸,۰۰۰
۴ شاخه (۵۵سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۵۸,۰۰۰
۵ شاخه (۶۵ سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۵۸,۰۰۰
۶ شاخه (۷۵ سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۵۸,۰۰۰

قیمت میلگرد کلاف (۵٫۵ و ۶٫۵)

 

ردیف ضخامت (mm) نوع محصول حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۵٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۸) بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۲ ۶٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۸) بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۳ ۵٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۶) بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۴ ۶٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۶) بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۵ ۸ فابریک کلاف بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۶ ۱۰ آجدار کلاف بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید

قیمت توری حصاری (فنس)

 

ردیف ضخامت (mm) چشمه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۲٫۲ ۶ تهران کیلو ۸۲,۰۰۰
۲ ۲٫۴ ۶ تهران کیلو ۸۲,۰۰۰
۳ ۲٫۵ ۵ تهران کیلو ۸۲,۰۰۰
۴ ۲٫۸ ۵ تهران کیلو ۸۲,۰۰۰
۵ ۳ ۵ تهران کیلو ۸۲,۰۰۰
۶ ۴ ۵ تهران کیلو ۸۲,۰۰۰

قیمت توری گابیون

 

ردیف ضخامت (mm) رنگ محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۶۰ سفید تهران متر مربع ۵۹,۰۰۰
۲ ۲ سفید تهران متر مربع ۶۷,۰۰۰
۳ ۲٫۵ سفید تهران کیلو ۸۱,۰۰۰
۴ ۳ سفید تهران کیلو ۸۱,۵۰۰

قیمت توری فرنگی

 

ردیف ابعاد (inch) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۵*۱۲۰ رول تهران رول ۱,۱۸۰,۰۰۰
۲ ۱٫۵*۱۵۰ رول تهران رول ۱,۳۵۰,۰۰۰
۳ ۱٫۵*۱۸۰ رول تهران رول ۱,۵۰۰,۰۰۰

قیمت توری پرسی

 

ردیف ضخامت (mm) چشمه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۳٫۵ ۴٫۴ تهران کیلو ۶۴,۰۰۰
۲ ۳٫۵ ۲٫۲ تهران کیلو ۶۴,۰۰۰
۳ ۴ ۴٫۴ تهران کیلو ۶۴,۰۰۰

قیمت توری مرغی

ردیف عرض (cm) محل تحویل واحد قیمت وزن تولید کننده قیمت ( ریال)
۱ ۹۰*۳/۴ تهران رول ۴٫۸ کیلویی چین ۱,۰۵۰,۰۰۰
۲ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ۶/۳ کیلویی چین ۱,۲۰۰,۰۰۰
۳ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ۷/۵ کیلویی ایران ۱,۳۵۰,۰۰۰
۴ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ۶/۵ کیلویی ایران تماس بگیرید
۵ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ۹/۵ کیلویی ایران تماس بگیرید

قیمت سیم مفتولی گالوانیزه

ردیف ضخامت (mm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۰٫۵ تهران کیلو تماس بگیرید
۲ ۰٫۷ تهران کیلو تماس بگیرید
۳ ۰٫۸ تهران کیلو تماس بگیرید
۴ ۰٫۹ تهران کیلو تماس بگیرید
۵ ۱ تهران کیلو تماس بگیرید
۶ ۱٫۲ (رابیتس‌بندی) تهران کیلو ۹۲,۰۰۰
۷ ۱٫۵ (اسکوپ) تهران کیلو ۹۲,۰۰۰
۸ ۲٫۲ تهران کیلو ۷۷,۰۰۰
۹ ۲٫۵ تهران کیلو ۷۷,۰۰۰
۱۰ ۳ تهران کیلو ۷۷,۰۰۰
۱۱ ۴ تهران کیلو ۷۸,۰۰۰

قیمت سیم مفتولی مسوار

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۲ شاخه تهران کیلو ۷۳,۰۰۰
۲ ۱٫۵ شاخه تهران کیلو ۷۳,۰۰۰
۳ ۲ شاخه تهران کیلو ۷۰,۰۰۰
۴ ۲٫۵ شاخه تهران کیلو ۶۷,۰۰۰
۵ ۳ الی ۸ شاخه تهران کیلو ۶۵,۰۰۰

قیمت سیم خاردار خطی

 

ردیف حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ رول تهران کیلو ۸۲,۰۰۰

قیمت سیم خاردار حلقوی

 

ردیف قطر حلقه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۶۰ تهران حلقه ۱,۲۸۰,۰۰۰
۲ ۹۰ تهران حلقه ۱,۵۰۰,۰۰۰

قیمت سیم خاردار حلقوی تبری

 

ردیف قطر حلقه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۶۰ تهران حلقه ۱,۳۰۰,۰۰۰
۲ ۹۰ تهران حلقه ۱,۵۵۰,۰۰۰

قیمت مش آجدار

 

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۸ آجدار تهران کیلو ۵۳,۵۰۰
۲ ۱۰ آجدار تهران کیلو ۵۲,۵۰۰
۳ ۱۲ آجدار تهران کیلو ۵۴,۵۰۰
۴ ۱۴ آجدار تهران کیلو ۵۵,۵۰۰

قیمت مش ساده

 

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۶ ساده تهران کیلو ۵۵,۵۰۰
۲ ۶ ساده اصفهان کیلو ۵۵,۵۰۰
۳ ۸ ساده تهران کیلو ۶۰,۰۰۰

قیمت تیر حصار یک سر خم (پایه فنس)

 

ردیف قطر (cm) نوع نوع محصول طول (m) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۵ نو گالوانیزه ۲٫۴۰ تهران شاخه تماس بگیرید
۲ ۵ دست دوم گالوانیزه ۲٫۴۰ تهران شاخه تماس بگیرید
۳ ۵ گالوانیزه ۲٫۴۰ تهران شاخه تماس بگیرید
۴ ۵ نو رنگ شده ۳ تهران شاخه ۴۵۰,۰۰۰
۵ ۵ دست دوم رنگ شده ۳ تهران شاخه تماس بگیرید

قیمت تیر حصار دو سر خم (پایه فنس)

ردیف قطر (cm) نوع نوع محصول طول (m) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۵ نو رنگ شده ۳ تهران شاخه ۵۳۰,۰۰۰
۲ ۵ دست دوم رنگ شده ۳ تهران شاخه ۵۰۰,۰۰۰