سه شنبه

قیمت محصولات مفتولی

قیمت خاموت

ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز نوع خاموت واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 ساده کیلوگرم ۴۷,۰۰۰
۲ ۱۰ A2 مهندسی کیلوگرم ۴۷,۰۰۰

قیمت سیم مفتولی سیاه

ردیف ضخامت (mm) حالت وزن کلاف (kg) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۵ کلاف (تسمه) ۱۸ تا ۲۰ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۵۸,۵۰۰
۲ ۱٫۵ کلاف (فابریک) ۱۵ تهران کیلو ۵۹,۵۰۰
۳ ۲٫۵ کلاف (تسمه) ۲۰ تا ۲۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۵۸,۵۰۰
۴ ۱٫۵ کلاف فابریک (سلفون دار) ۱۵ تهران کیلو ۶۰,۰۰۰
۵ ۲٫۵ کلاف (فابریک) ۱۵ تهران کیلو ۵۹,۵۰۰
۶ ۲٫۵ کلاف فابریک (سلفون دار) ۱۵ تهران کیلو ۶۰,۰۰۰

قیمت زیگزاگ

ردیف حالت ضخامت (mm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ کلاف ۴٫۲ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۵۵,۵۰۰
۲ کلاف ۴٫۸ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۵۵,۵۰۰
۳ کلاف ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۵۵,۵۰۰
۴ شاخه (۵۵سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۵۵,۵۰۰
۵ شاخه (۶۵ سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۵۵,۵۰۰
۶ شاخه (۷۵ سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۵۵,۵۰۰

قیمت میلگرد کلاف (۵٫۵ و ۶٫۵)

ردیف ضخامت (mm) نوع محصول حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۵٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۸) بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۲ ۶٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۸) بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۳ ۵٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۶) بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۴ ۶٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۶) بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۵ ۸ فابریک کلاف بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۶ ۱۰ آجدار کلاف بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید

قیمت توری حصاری (فنس)

 

ردیف ضخامت (mm) چشمه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۲٫۲ ۶ تهران کیلو ۷۷,۰۰۰
۲ ۲٫۴ ۶ تهران کیلو ۷۷,۰۰۰
۳ ۲٫۵ ۵ تهران کیلو ۷۷,۰۰۰
۴ ۲٫۸ ۵ تهران کیلو ۷۷,۰۰۰
۵ ۳ ۵ تهران کیلو ۷۷,۰۰۰
۶ ۴ ۵ تهران کیلو ۷۷,۰۰۰

قیمت توری گابیون

 

ردیف ضخامت (mm) رنگ محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۶۰ سفید تهران متر مربع ۵۷,۰۰۰
۲ ۲ سفید تهران متر مربع ۶۵,۰۰۰
۳ ۲٫۵ سفید تهران کیلو ۷۷,۰۰۰
۴ ۳ سفید تهران کیلو ۷۶,۰۰۰

قیمت توری فرنگی

 

ردیف ابعاد (inch) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۵*۱۲۰ رول تهران رول ۹۵۰,۰۰۰
۲ ۱٫۵*۱۵۰ رول تهران رول ۱,۱۴۰,۰۰۰
۳ ۱٫۵*۱۸۰ رول تهران رول ۱,۳۰۰,۰۰۰

قیمت توری پرسی

ردیف ضخامت (mm) چشمه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۳٫۵ ۴٫۴ تهران کیلو ۵۷,۰۰۰
۲ ۳٫۵ ۲٫۲ تهران کیلو ۵۷,۰۰۰
۳ ۴ ۴٫۴ تهران کیلو ۵۷,۰۰۰

قیمت توری مرغی

ردیف عرض (cm) محل تحویل واحد قیمت وزن تولید کننده قیمت ( ریال)
۱ ۹۰*۳/۴ تهران رول ۴٫۸ کیلویی چین ۱,۰۵۰,۰۰۰
۲ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ۶/۳ کیلویی چین ۱,۱۶۰,۰۰۰
۳ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ۷/۵ کیلویی ایران ۱,۳۰۰,۰۰۰
۴ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ۶/۵ کیلویی ایران تماس بگیرید
۵ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ۹/۵ کیلویی ایران تماس بگیرید

قیمت سیم مفتولی گالوانیزه

 

ردیف ضخامت (mm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۰٫۵ تهران کیلو تماس بگیرید
۲ ۰٫۷ تهران کیلو تماس بگیرید
۳ ۰٫۸ تهران کیلو تماس بگیرید
۴ ۰٫۹ تهران کیلو تماس بگیرید
۵ ۱ تهران کیلو تماس بگیرید
۶ ۱٫۲ (رابیتس‌بندی) تهران کیلو ۸۷,۰۰۰
۷ ۱٫۵ (اسکوپ) تهران کیلو ۸۷,۰۰۰
۸ ۲٫۲ تهران کیلو ۷۱,۵۰۰
۹ ۲٫۵ تهران کیلو ۷۱,۵۰۰
۱۰ ۳ تهران کیلو ۷۱,۵۰۰
۱۱ ۴ تهران کیلو ۷۲,۵۰۰

قیمت سیم مفتولی مسوار

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۲ شاخه تهران کیلو ۷۲,۰۰۰
۲ ۱٫۵ شاخه تهران کیلو ۶۹,۰۰۰
۳ ۲ شاخه تهران کیلو ۶۸,۰۰۰
۴ ۲٫۵ شاخه تهران کیلو ۶۴,۰۰۰
۵ ۳ الی ۸ شاخه تهران کیلو ۶۷,۰۰۰

قیمت سیم خاردار خطی

 

ردیف حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ رول تهران کیلو ۷۸,۰۰۰

قیمت سیم خاردار حلقوی

ردیف قطر حلقه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۶۰ تهران حلقه ۱,۲۳۰,۰۰۰
۲ ۹۰ تهران حلقه ۱,۵۰۰,۰۰۰

قیمت سیم خاردار حلقوی تبری

ردیف قطر حلقه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۶۰ تهران حلقه ۱,۲۵۰,۰۰۰
۲ ۹۰ تهران حلقه ۱,۵۰۰,۰۰۰

قیمت مش آجدار

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۸ آجدار تهران کیلو ۵۲,۳۰۰
۲ ۱۰ آجدار تهران کیلو ۵۱,۳۰۰
۳ ۱۲ آجدار تهران کیلو ۵۳,۳۰۰
۴ ۱۴ آجدار تهران کیلو ۵۴,۳۰۰

قیمت مش ساده

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۶ ساده تهران کیلو ۵۶,۱۰۰
۲ ۶ ساده اصفهان کیلو ۵۶,۱۰۰
۳ ۸ ساده تهران کیلو ۵۸,۶۰۰

قیمت تیر حصار یک سر خم (پایه فنس)

 

ردیف قطر (cm) نوع نوع محصول طول (m) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۵ نو گالوانیزه ۲٫۴۰ تهران شاخه تماس بگیرید
۲ ۵ دست دوم گالوانیزه ۲٫۴۰ تهران شاخه تماس بگیرید
۳ ۵ گالوانیزه ۲٫۴۰ تهران شاخه تماس بگیرید
۴ ۵ نو رنگ شده ۳ تهران شاخه ۴۵۰,۰۰۰
۵ ۵ دست دوم رنگ شده ۳ تهران شاخه تماس بگیرید

قیمت تیر حصار دو سر خم (پایه فنس)

ردیف قطر (cm) نوع نوع محصول طول (m) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۵ نو رنگ شده ۳ تهران شاخه ۵۳۰,۰۰۰
۲ ۵ دست دوم رنگ شده ۳ تهران شاخه ۵۰۰,۰۰۰