یکشنبه

قیمت خاموت

 

ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز نوع خاموت واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 ساده کیلوگرم ۴۱,۵۰۰
۲ ۱۰ A2 مهندسی کیلوگرم ۴۱,۵۰۰

قیمت سیم مفتولی سیاه

ردیف ضخامت (mm) حالت وزن کلاف (kg) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۵ کلاف (تسمه) ۱۸ تا ۲۰ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۵۴,۰۰۰
۲ ۱٫۵ کلاف (فابریک) ۱۵ تهران کیلو ۵۴,۵۰۰
۳ ۲٫۵ کلاف (تسمه) ۲۰ تا ۲۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۵۴,۰۰۰
۴ ۱٫۵ کلاف فابریک (سلفون دار) ۱۵ تهران کیلو ۵۵,۰۰۰
۵ ۲٫۵ کلاف (فابریک) ۱۵ تهران کیلو ۵۴,۵۰۰
۶ ۲٫۵ کلاف فابریک (سلفون دار) ۱۵ تهران کیلو ۵۵,۰۰۰

قیمت زیگزاگ

 

ردیف حالت ضخامت (mm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ کلاف ۴٫۲ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۴۸,۵۰۰
۲ کلاف ۴٫۸ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۴۸,۵۰۰
۳ کلاف ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۴۸,۵۰۰
۴ شاخه (۵۵سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۴۸,۵۰۰
۵ شاخه (۶۵ سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۴۸,۵۰۰
۶ شاخه (۷۵ سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۴۸,۵۰۰

قیمت میلگرد کلاف در بنگاه اصفهان

 

ردیف ضخامت (mm) نوع محصول حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۵٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۸) بنگاه اصفهان آهن کیلو ۵۰,۵۰۰
۲ ۶٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۸) بنگاه اصفهان آهن کیلو ۵۰,۵۰۰
۳ ۵٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۶) بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۴ ۶٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۶) بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۵ ۸ فابریک کلاف بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۶ ۱۰ آجدار کلاف بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید

قیمت توری حصاری (فنس)

 

ردیف ضخامت (mm) چشمه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۲٫۲ ۶ تهران کیلو ۷۲,۰۰۰
۲ ۲٫۴ ۶ تهران کیلو ۷۲,۰۰۰
۳ ۲٫۵ ۵ تهران کیلو ۷۲,۰۰۰
۴ ۲٫۸ ۵ تهران کیلو ۷۲,۰۰۰
۵ ۳ ۵ تهران کیلو ۷۲,۰۰۰
۶ ۴ ۵ تهران کیلو ۷۲,۰۰۰

قیمت توری گابیون

 

ردیف ضخامت (mm) رنگ محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۶۰ سفید تهران متر مربع ۵۱,۵۰۰
۲ ۲ سفید تهران متر مربع ۶۱,۵۰۰
۳ ۲٫۵ سفید تهران کیلو ۷۲,۳۰۰
۴ ۳ سفید تهران کیلو ۷۱,۲۵۰

قیمت توری فرنگی

ردیف ابعاد (inch) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۵*۱۲۰ رول تهران رول ۹۵۰,۰۰۰
۲ ۱٫۵*۱۵۰ رول تهران رول ۱,۱۴۰,۰۰۰
۳ ۱٫۵*۱۸۰ رول تهران رول ۱,۳۰۰,۰۰۰

قیمت توری پرسی

 

ردیف ضخامت (mm) چشمه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۳٫۵ ۴٫۴ تهران کیلو ۵۳,۵۰۰
۲ ۳٫۵ ۲٫۲ تهران کیلو ۵۳,۵۰۰
۳ ۴ ۴٫۴ تهران کیلو ۵۳,۵۰۰

قیمت توری مرغی

ردیف عرض (cm) محل تحویل واحد قیمت وزن تولید کننده قیمت ( ریال)
۱ ۹۰*۳/۴ تهران رول ۴٫۸ کیلویی چین ۹۶۰,۰۰۰
۲ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ۶/۳ کیلویی چین ۱,۱۰۰,۰۰۰
۳ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ۷/۵ کیلویی ایران ۱,۲۵۰,۰۰۰
۴ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ۶/۵ کیلویی ایران تماس بگیرید
۵ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ۹/۵ کیلویی ایران

قیمت سیم مفتولی گالوانیزه

ردیف ضخامت (mm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۰٫۵ تهران کیلو تماس بگیرید
۲ ۰٫۷ تهران کیلو تماس بگیرید
۳ ۰٫۸ تهران کیلو تماس بگیرید
۴ ۰٫۹ تهران کیلو تماس بگیرید
۵ ۱ تهران کیلو تماس بگیرید
۶ ۱٫۲ (رابیتس‌بندی) تهران کیلو ۸۱,۵۰۰
۷ ۱٫۵ (اسکوپ) تهران کیلو ۸۱,۵۰۰
۸ ۲٫۲ تهران کیلو ۶۷,۰۰۰
۹ ۲٫۵ تهران کیلو ۶۷,۰۰۰
۱۰ ۳ تهران کیلو ۶۷,۰۰۰
۱۱ ۴ تهران کیلو ۶۸,۰۰۰

قیمت سیم مفتولی مسوار

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۲ شاخه تهران کیلو تماس بگیرید
۲ ۱٫۵ شاخه تهران کیلو تماس بگیرید
۳ ۲ شاخه تهران کیلو ۶۰,۰۰۰
۴ ۲٫۵ شاخه تهران کیلو ۵۹,۰۰۰
۵ ۳ الی ۸ شاخه تهران کیلو ۵۸,۰۰۰

قیمت سیم خاردار خطی

 

ردیف حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ رول تهران کیلو ۷۲,۰۰۰

قیمت سیم خاردار حلقوی

ردیف قطر حلقه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۶۰ تهران حلقه ۱,۱۵۰,۰۰۰
۲ ۹۰ تهران حلقه ۱,۳۸۰,۰۰۰

قیمت سیم خاردار حلقوی تبری

 

ردیف قطر حلقه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۶۰ تهران حلقه ۱,۱۵۰,۰۰۰
۲ ۹۰ تهران حلقه ۱,۳۸۰,۰۰۰

قیمت مش آجدار

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۸ آجدار تهران کیلو ۴۶,۰۰۰
۲ ۱۰ آجدار تهران کیلو ۴۵,۰۰۰
۳ ۱۲ آجدار تهران کیلو ۴۷,۰۰۰
۴ ۱۴ آجدار تهران کیلو ۴۸,۰۰۰

قیمت مش ساده

ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۶ ساده تهران کیلو ۴۹,۰۰۰
۲ ۶ ساده اصفهان کیلو ۴۹,۰۰۰
۳ ۸ ساده تهران کیلو ۵۱,۰۰۰

قیمت تیر حصار یک سر خم (پایه فنس)

ردیف قطر (cm) نوع نوع محصول طول (m) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۵ نو گالوانیزه ۲٫۴۰ تهران شاخه تماس بگیرید
۲ ۵ دست دوم گالوانیزه ۲٫۴۰ تهران شاخه تماس بگیرید
۳ ۵ گالوانیزه ۲٫۴۰ تهران شاخه تماس بگیرید
۴ ۵ نو رنگ شده ۳ تهران شاخه ۴۵۰,۰۰۰
۵ ۵ دست دوم رنگ شده ۳ تهران شاخه تماس بگیرید

قیمت تیر حصار دو سر خم (پایه فنس)

ردیف قطر (cm) نوع نوع محصول طول (m) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۵ نو رنگ شده ۳ تهران شاخه ۵۳۰,۰۰۰
۲ ۵ دست دوم رنگ شده ۳ تهران شاخه ۵۰۰,۰۰۰