دوشنبه

 

قیمت سیم مفتولی سیاه

 

ردیف ضخامت (mm) حالت وزن کلاف (kg) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۵ کلاف (تسمه) ۱۸ تا ۲۰ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۵۳,۰۰۰
۲ ۱٫۵ کلاف (فابریک) ۱۵ تهران کیلو ۵۳,۵۰۰
۳ ۲٫۵ کلاف (تسمه) ۲۰ تا ۲۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۵۳,۰۰۰
۴ ۱٫۵ کلاف فابریک (سلفون دار) ۱۵ تهران کیلو ۵۴,۰۰۰
۵ ۲٫۵ کلاف (فابریک) ۱۵ تهران کیلو ۵۳,۵۰۰
۶ ۲٫۵ کلاف فابریک (سلفون دار) ۱۵ تهران کیلو ۵۴,۰۰۰

قیمت زیگزاگ

 

ردیف حالت ضخامت (mm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ کلاف ۴٫۲ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۴۷,۰۰۰
۲ کلاف ۴٫۸ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۴۷,۰۰۰
۳ کلاف ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۴۷,۰۰۰
۴ شاخه (۵۵سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۴۷,۰۰۰
۵ شاخه (۶۵ سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۴۷,۰۰۰
۶ شاخه (۷۵ سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۴۷,۰۰۰

قیمت میلگرد کلاف در بنگاه اصفهان

ردیف ضخامت (mm) نوع محصول حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۵٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۸) بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۲ ۶٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۸) بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۳ ۵٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۶) بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۴ ۶٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۶) بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۵ ۸ فابریک کلاف بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید
۶ ۱۰ آجدار کلاف بنگاه اصفهان آهن کیلو تماس بگیرید

قیمت توری حصاری (فنس)

 

ردیف ضخامت (mm) چشمه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۲٫۲ ۶ تهران کیلو ۶۹,۰۰۰
۲ ۲٫۴ ۶ تهران کیلو ۶۹,۰۰۰
۳ ۲٫۵ ۵ تهران کیلو ۶۹,۰۰۰
۴ ۲٫۸ ۵ تهران کیلو ۶۹,۰۰۰
۵ ۳ ۵ تهران کیلو ۶۹,۰۰۰
۶ ۴ ۵ تهران کیلو ۶۹,۰۰۰

قیمت توری گابیون

ردیف ضخامت (mm) رنگ محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۶۰ سفید تهران متر مربع ۴۶,۵۰۰
۲ ۲ سفید تهران متر مربع ۵۸,۵۰۰
۳ ۲٫۵ سفید تهران کیلو ۶۹,۰۰۰
۴ ۳ سفید تهران کیلو ۶۷,۵۰۰

قیمت خاموت

ردیف سایز میلگرد خاموت(mm) آنالیز نوع خاموت واحد قیمت ( ریال)
۱ ۱۰ A2 ساده کیلوگرم ۳۹,۷۰۰
۲ ۱۰ A2 مهندسی کیلوگرم ۳۹,۷۰۰