پنجشنبه

 

قیمت سیم مفتولی سیاه

ردیف ضخامت (mm) حالت وزن کلاف (kg) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۵ کلاف (تسمه) ۱۸ تا ۲۰ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۵۱,۵۰۰
۲ ۱٫۵ کلاف (فابریک) ۱۵ تهران کیلو ۵۲,۰۰۰
۳ ۲٫۵ کلاف (تسمه) ۲۰ تا ۲۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۵۱,۵۰۰
۴ ۱٫۵ کلاف فابریک (سلفون دار) ۱۵ تهران کیلو ۵۲,۵۰۰
۵ ۲٫۵ کلاف (فابریک) ۱۵ تهران کیلو ۵۲,۰۰۰
۶ ۲٫۵ کلاف فابریک (سلفون دار) ۱۵ تهران کیلو ۵۲,۵۰۰

قیمت زیگزاگ

ردیف حالت ضخامت (mm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ کلاف ۴٫۲ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۴۵,۵۰۰
۲ کلاف ۴٫۸ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۴۵,۵۰۰
۳ کلاف ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۴۵,۵۰۰
۴ شاخه (۵۵سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۴۵,۵۰۰
۵ شاخه (۶۵ سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۴۵,۵۰۰
۶ شاخه (۷۵ سانتی) ۵ بنگاه اصفهان آهن کیلو ۴۵,۵۰۰

قیمت میلگرد کلاف در بنگاه اصفهان

ردیف ضخامت (mm) نوع محصول حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۵٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۸) بنگاه اصفهان آهن کیلو
۲ ۶٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۸) بنگاه اصفهان آهن کیلو ۴۴,۰۰۰
۳ ۵٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۶) بنگاه اصفهان آهن کیلو ۴۷,۰۰۰
۴ ۶٫۵ فابریک کلاف (۱۰۰۶) بنگاه اصفهان آهن کیلو
۵ ۸ فابریک کلاف بنگاه اصفهان آهن کیلو
۶ ۱۰ آجدار کلاف بنگاه اصفهان آهن کیلو

قیمت توری حصاری (فنس)

 

ردیف ضخامت (mm) چشمه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۲٫۲ ۶ تهران کیلو ۶۷,۰۰۰
۲ ۲٫۴ ۶ تهران کیلو ۶۷,۰۰۰
۳ ۲٫۵ ۵ تهران کیلو ۶۷,۰۰۰
۴ ۲٫۸ ۵ تهران کیلو ۶۷,۰۰۰
۵ ۳ ۵ تهران کیلو ۶۷,۰۰۰
۶ ۴ ۵ تهران کیلو ۶۷,۰۰۰

قیمت توری گابیون

 

ردیف ضخامت (mm) رنگ محل تحویل واحد قیمت قیمت ( ریال)
۱ ۱٫۶۰ سفید تهران متر مربع ۴۶,۵۰۰
۲ ۲ سفید تهران متر مربع ۵۶,۵۰۰
۳ ۲٫۵ سفید تهران کیلو ۶۷,۵۰۰
۴ ۳ سفید تهران کیلو ۶۶,۵۰۰